Skaarup: Vi foreslår hårde fængselsstraffe - så kan de lære det

Billede, hvor folk fra den store migrant- og flygtningestrøm i 2015 samles op for at få deres sager behandlet. Folk, der ifølge Peter Skaarup (DF) indgydes 'falske forhåbninger' af No Deportations.dk. Foto: Per Rasmussen
Billede, hvor folk fra den store migrant- og flygtningestrøm i 2015 samles op for at få deres sager behandlet. Folk, der ifølge Peter Skaarup (DF) indgydes 'falske forhåbninger' af No Deportations.dk. Foto: Per Rasmussen

Peter Skaarup. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, skriver om politik og samfund.

Aktivistgruppen, der kalder sig No Deportations DK hævder, ifølge Radio24syv, at gruppen mindst 27 gange siden 2015 har forhindret udsendelser af afviste asylsøgere. Asylsøgere, hvis sag har været gennem det danske asylsystem, og som endegyldigt har fået afslag på asyl i Danmark. Derfor skal de rejse hjem.

Men det er billige point aktivistgruppen No Deportations DK forsøger at score.

At være godhjertet på andres regning, er uvederhæftigt. Så når den selvbestaltede aktivistgruppe bedriver selvtægt og lægger hindringer i vejen for de danske myndigheder, skal det have alvorlige konsekvenser. I DF foreslår vi hårde fængselsstraffe – så kan de lære det!

Man kunne også se på, om vi kunne pålægge aktivisterne en klækkelig bøde oveni. F.eks. ud fra en beregning af samfundets ekstraudgifter til flere politifolk, hotelovernatninger, løn til tolke og mad. Eller hvad det koster at have et helt fly - inklusiv piloter, kabinepersonale samt passagerer holdende ved gaten i Københavns lufthavn som følge af gruppens aktiviteter.  

Det er jo ikke for sjov, at vi har vedtaget nogle lovstramninger, der skal mindske antallet af asylsøgere. Heller ikke de politifolk, der er sat til at udføre den politiske beslutning, synes nødvendigvis, at det er sjovt at skulle eskortere de afviste ud af landet. Men det er nødvendigt at have en streng asyllovgivning ellers kan vi jo ligeså godt bare åbne grænserne.

Der er, ifølge FN, mere end 62 mio. flygtninge og dermed potentielle asylsøgere rundt om i verden. Og hvis indtrykket breder sig af, at i Danmark kan man bare blive hængende, selv om man egentlig ikke har krav på asyl, så er der uden tvivl nogle smarte og skruppelløse menneskesmuglere, der nok skal sende dem mod Danmark. Vi har set det før.    

At der så er nogle mennesker, der gør sig store anstrengelser for at undgå at blive sendt ud af landet, skal vi ikke lade os påvirke af. De har ikke ret til at være her og derfor skal de ud af landet. Der er krigsflygtninge og andre forfulgte, der har krav på vores hjælp. Gruppen af afviste asylsøgere, som No Deportations DK hævder at forsvarer, er ikke blandt dem.

Til slut en kommentar til talspersonen for aktivistgruppen, Søren Warburg. Nej, Warburg, jeres aktioner kan ikke sammenlignes med jernbanesabotørernes under besættelsen. Det er usmageligt, at du sammenligner jeres samfundsskadelige politiske aktiviteter med frihedskæmpernes livsfarlige arbejde. Jeres aktioner er et spil for galleriet – og I giver nogle ulykkelige mennesker falske forhåbninger om, at I kan ændre på deres situation. Det kan I ikke.    

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
77 kommentarer
Vis kommentarer