Velfærd koster - send indvandrere hjem

Peter Skaarup. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, skriver om politik og samfund.

Vi er i Dansk Folkeparti meget optaget af at forbedre kernevelfærden.

Vi ønsker således bedre forhold både for de ansatte og patienterne på sygehusene, så de syge kan få kvalificeret og hurtig hjælp af udhvilet og motiveret personale. Det kræver ganske enkelt, at vi investerer mere i sundhedssektoren. Endvidere skal de ældre have samme hjælp af kvalificerede og motiverede ansatte, så alle ældre får den hjælp, de har krav på og fortjener.

Det er selvklart, at øgede investeringer i kernevelfærden koster, hvorfor vi også meget gerne vil hjælpe med at finde finansiering.

Vi har således påpeget utallige gange, at den 33 milliarder kr. store regning for de ikkevestlige indvandrere skal nedsættes kraftigt via hjemsendelsesordninger, og få lukket ned for ny tilvandring fra Mellemøsten- og omegn.

Vi har ganske enkelt brug for et asylstop, så vi kan få integreret eller hjemsendt mange flere af de ikke vestlige indvandrere, vi har modtaget over årene, som ikke er blevet selvforsørgende.

Regeringen har mere fokus på skattelettelser end på bedre velfærd, hvilket har betydet, at vi i DF har gjort det meget klart og tydeligt, at vi kun kan støtte lavere skatter for de lavestlønnede, når regeringen samtidig hjælper med at begrænse problemerne og derved omkostningerne forbundet med ikkevestlig indvandring.

Nogen vil sikkert kalde det noget for noget, jeg vil blot kalde det sund fornuft. For 33 milliarder kr. eller blot halvdelen af det beløb, kan vi få voldsomt meget mere kernevelfærd til de mange danskere, der har brug for det.

En evt. skattelettelse vil betyde, at staten har færre skatteindtægter. Det er således yderst rimeligt, at vi fra DFs side omvendt forlanger, at staten får færre byrder her og nu ved indrømmelser i udlændingepolitikken.

Hjemsendelse af kriminelle udlændinge og syrere, der nu kan begynde at komme hjem til fredeligere forhold  vil således være noget, der gavner statskassen og samtidig gøre Danmark til et mere trygt land.

Det mener jeg, vi skylder vores børn og børnebørn, ligesom jeg mener, at vi skylder de ældre og de syge, at de kan få en anstændig behandling på sygehusene og i ældreplejen.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
30 kommentarer
Vis kommentarer