Inger Støjberg er fuld af løgn

'Inger Støjbergs historie er fyldt med eksempler på, at hun er knapt så optaget af sandheden, men meget optaget af at sige det, der støtter hendes sag,' skriver Randahl Fink Isaksen.  Foto: Ritzau/Scanpix
'Inger Støjbergs historie er fyldt med eksempler på, at hun er knapt så optaget af sandheden, men meget optaget af at sige det, der støtter hendes sag,' skriver Randahl Fink Isaksen. Foto: Ritzau/Scanpix

Randahl Fink Isaksen, software innovatør, indehaver af teknologivirksomheden ROCK IT, skriver om den politiske debat.

I Venstres folketingsgruppe har man i 4 år forsøgt at forsvare Inger Støjberg, efter Folketingets Ombudsmand i 2016 konstaterede, at hun handlede ulovligt, da hun tvang unge asylpar til at bo hver for sig — uden at undersøge, om parrene var sammen frivilligt.

Undervejs har Inger Støjberg adskillige gange skiftet forklaring i sagen, som efter 5 samråd i Folketinget og utallige afsløringer i danske medier nu rykker op i et endnu højere gear, idet Instrukskommissionen den 14. maj begyndte sine vidneafhøringer i den retssag, der meget vel kan blive enden på Inger Støjbergs politiske karriere.

Sagen startede i januar 2016, da daværende Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg blev opmærksom på, at der på danske asylcentre boede ægtepar, hvor mindreårige piger var gift med enten mindreårige drenge eller voksne mænd. Inger Støjberg gjorde det til sin mærkesag at forhindre dette, og fra sit ministerie udsendte hun den 10. februar 2016 en pressemeddelelse under overskriften: ‘Inger Støjberg stopper indkvartering af barnebrude på asylcentre’. Samme dag skrev hun til Udlændingestyrelsen, at alle unge par nu skulle adskilles — uden undtagelse.

Læg her særligt mærke til ordet ‘barnebrude’. I fire år har Inger Støjberg i offentligheden holdt liv i sin fortælling om, at mindreårige piger med mellemøstlig baggrund ofte bliver tvunget til at gifte sig med det, Inger Støjberg kalder ‘ældre mænd’.

Læser man kommentarerne under hendes mange facebookopslag, kan man da også se, at ordet hver gang virker som en gnist i en gastank, der får debatten til at eksplodere med følelsesladede udbrud mod ‘barnebrude’ og støtte til Inger Støjberg.

Således også i denne uge, hvor hun tilmed har fundet på at omtale Instrukskommissionen med det af hende fabrikerede navn ‘barnebrudskommissionen’ på trods af, at enhver borger kan se, hvad kommissionen hedder på instrukskommissionen.dk, hvor man også kan læse, at kommissionens undersøgelse slet ikke handler om ‘barnebrude’, men om den ulovlige adskillelse af unge asylpar, som Inger Støjberg gennemførte.

 

Men er det overhovedet rigtigt, at der er ‘barnebrude’ i Danmark? Og hvis Inger Støjberg har handlet korrekt, hvorfor skifter hun så forklaring hele tiden? Jeg satte mig for at gense samrådene og genlæse hendes udsagn, for at få klarhed over, om Inger Støjberg talte sandt. Her er, hvad jeg fandt.

Løgn nummer 1: ‘Barnebrude’ bliver gift med ‘ældre mænd’

Både på Facebook, i Folketinget og i interviews, har Inger Støjberg sagt, at barnebrude bliver gift med ældre mænd. Ifølge sprognævnet er en ‘ældre’ mand en person, der er over 60 år. Så når man lytter til Inger Støjberg, kan man få det indtryk, at det i Danmark er et udbredt problem, at f.eks. en 70-årig tvinger en 14-årig til ægteskab.

Men allerede den 15. marts 2016 kunne Inger Støjberg berette på et samråd i Folketinget, at forholdene på landets asylcentre nu havde været undersøgt. Kun i 1 tilfælde var en mand på 32 år gift med en pige på 16. Støjberg forklarede, at ‘i en hel del af tilfældene er aldersforskellen mellem den mindreårige og ægtefællen meget mindre’, og hun uddybede: ‘Der er dog ikke, som man måske kunne frygte, tale om, at der er ældre mænd, der har en mindreårig ægtefælle’.

Alligevel bruger Inger Støjberg stadig ‘barnebrude’ og ‘ældre mænd’ som argument for sine gerninger. Den 14. maj 2020 skrev Inger Støjberg således på Facebook, at ‘Jeg tager gerne en tur i retten i min kamp for at beskytte de mindreårige piger, som var blevet gift med ældre mænd’.

Løgn nummer 2: Adskillelsen af parrene var vurderet lovlig

Den 21. maj 2017 interviewede Politiken Inger Støjberg om hendes ordre til Udlændingestyrelsen om at adskille parrene, og Støjberg sagde: ‘da vi lægger instruksen frem, så er vurderingen her i ministeriet — og det er jo ikke bare min vurdering selvfølgelig, for det er der juridiske eksperter, der vurderer — at så er instruksen lovlig’.

Men kun 11 dage senere sagde Inger Støjberg præcis det modsatte på samrådet den 1. juni 2017. Her indrømmede hun, at embedsfolk tydeligt havde forklaret hende, at det ville være ulovligt at adskille de unge par uden en individuel vurdering. Embedsfolk hjalp hende med at formulere pressemeddelelsen om de ændrede retningslinjer for indkvartering af asylpar. I denne stod klart beskrevet, at der skulle ske en lovpligtig, individuel vurdering af parrene.

Men Inger Støjberg valgte efterfølgende at slette ordene om individuel vurdering i teksten, før hun udsendte pressemeddelelsen. Og da samme tekst blev sendt som instruks til Udlændingestyrelsen, blev styrelsen altså instrueret i at gennemføre en ulovlig adskillelse af parrene — og det er netop det, som ombudsmanden har vurderet er ulovligt.

Vi ved i dag, at Justitsministeriet hjalp med de juridiske vurderinger, og Søren Pind skriver på Twitter:

 

Løgn nummer 3: Der var slet ikke var nogen instruks

Efter i over et år at have promoveret sig selv i danske medier som en handlekraftig minister, der var i stand til at adskille ‘barnebrude’ fra deres ‘ældre mænd’, skiftede Inger Støjberg forklaring på samrådet i Folketinget den 1. juni 2017, hvor hun nu pludselig hævdede, at det hele bare var en fejl.

Ifølge Inger Støjberg havde hun aldrig formelt bedt Udlændingestyrelsen udføre den ulovlige handling med en ordre om, at unge asylpar skulle adskilles. Hun havde blot skrevet en rent politisk pressemeddelelse til offentligheden, hvor hun udtrykte sin holdning om, at parrene skulle adskilles, og så havde hun til almindelig orientering sendt samme pressemeddelelse til Udlændingestyrelsen, der ved en fejl havde tolket denne pressemeddelelse som en ordre, de skulle følge.

Men desværre for Inger Støjberg, findes der en videooptagelse fra den 15. marts 2016, hvor Inger Støjberg selv siger: ‘Jeg har derfor instrueret Udlændingestyrelsen om generelt at ændre praksis, således at mindreårige asylansøgere ikke kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever i de danske asylcentre’.

Og uheldigvis for Inger Støjberg havde hun selv omtalt sin meddelelse til Udlændingestyrelsen som en ‘indkvarteringsinstruks’ i et skriftligt svar til Folketinget den 13. marts 2017, og også i DR’s tv-avis den 21. maj 2017 lød det ‘Jeg var ikke bevidst om, at det her var ulovligt, da vi sendte instruksen ud’.

Endelig den 14. maj i år kom det frem, at Inger Støjberg på dagen for udsendelsen af pressemeddelelsen (10. februar 2016) var blevet informeret om, at jurister i Justitsministeriet vurderede, at det hun var på vej til at gøre, ville være ulovligt. Ifølge et vidne udbrød Inger Støjberg højlydt: 'Den risiko tager jeg gerne'.

Løgn nummer 4: Der skete intet ulovligt

På tidligere nævnte samråd den 1. juni 2017. spurgte Alternativets Josephine Fock, hvordan det kunne være, at Inger Støjberg ikke trak instruksen tilbage, når hun var klar over, at den var ulovlig. Hertil svarede Inger Støjberg, at det skyldtes, at der i praksis ‘blev administreret efter loven’ og der var jo ingen grund til at stoppe noget, der var ‘i flow’.

Men det er også løgn. I ombudsmandens rapport står nemlig, at 23 par nåede at blive adskilt ulovligt, uden Inger Støjberg greb ind. Ombudsmanden udtaler tilmed, at ‘Et ministerium vil naturligvis ofte kunne ændre praksis på et område, f.eks. efter politisk ønske. Men man skal holde sig inden for gældende ret. Det er grundlæggende i et retssamfund. Og det gjorde ministeriet ikke i denne sag’.

Løgn nummer 5: Instruksen var ledsaget af en mundtlig besked om det modsatte

Selvom Inger Støjberg skrev til Udlændingestyrelsen, at alle par skulle adskilles uden undtagelse, fortalte Inger Støjberg på samrådet den 1. juni 2017, at hun mundtligt havde sagt til Udlændingestyrelsen, at der kunne ‘være tilfælde, hvor parrene ikke skal adskilles’, fordi ‘vi skal overholde dansk ret og selvfølgelig også internationale konventioner’.

Dette forsvar er godt tænkt, for det er jo svært at vide, hvad Inger Støjberg har sagt til andre mundtligt. Men uheldigvis for Inger Støjberg, kom Information siden i besiddelse af en intern mail, som Udlændingestyrelsens direktør sendte umiddelbart efter sit mundtlige møde med Inger Støjberg. I denne mail bekræftede han, at ‘ingen mindreårige under 18 må bo sammen med deres ægtefælle’, og han uddybede: ‘Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen’.

Inger Støjbergs historie er fyldt med eksempler på, at hun er knapt så optaget af sandheden, men meget optaget af at sige det, der støtter hendes sag. Da hun blev minister første gang i 2009 kunne B.T. afsløre, at hun havde løjet om sin uddannelsesmæssige baggrund. Både på sin egen hjemmeside og på Folketingets hjemmeside havde hun skrevet, at hun var uddannet journalist fra InformationsAkademiet i Viborg. Det lød da også af noget — der var bare det problem, at akademiet aldrig havde haft en journalistuddannelse. Konfronteret med dette måtte hun indrømme, at hun i virkeligheden havde taget den kortere akademiøkonom-uddannelse på stedet.

Som beskæftigelsesminister bidrog hun flittigt til Venstres kampagne for at indføre kontanthjælpsloftet, og den 2. marts 2015 udtalte hun til TV2 News: ‘Der er jo faktisk 17.000 danskere, der hver eneste dag går på arbejde uden at få et hak ud af det’. Det undersøgte DR2- programmet Detektor, og det viste sig, at det korrekte tal var 96 procent lavere, nemlig 600.

Fra hendes tid som integrationsminister vil mange desuden kunne huske den såkaldte skinkesag, hvor Støjberg den 8. januar 2016 til en nytårskur berettede, at en børnehave i Aalborg havde nægtet børnene at medbringe svinekød i deres madpakker. Desværre for Inger Støjberg blev denne sag undersøgt af et medlem af Aalborg byråd, og da man fandt frem til børnehaven, viste det sig, at der aldrig havde eksisteret et sådant forbud.

Men mest alvorlig er naturligvis løgnen om Inger Støjbergs ‘barnebrude’, fordi den har haft alvorlige konsekvenser for mennesker her til lands. Da Støjberg sad i sit første samråd om sagen i marts 2016, var der 18.000 flygtninge på landets asylcentre. Samrådet foregik kun 6 måneder efter, de syriske flygtninge i et stort antal var set gående langs de danske motorveje på flugt fra krigen i Syrien. Flygtningene ankom til danske asylcentre uden nævneværdige ejendele og uden andet at støtte sig til end hinanden, i et fremmed land hvis sprog de endnu ikke forstod. Og det var altså netop disse mennesker, som Inger Støjberg nu bad asylcentrene adskille med magt — uden at de blev hørt.

Røde Kors meddelte efterfølgende, at der var sket selvmordsforsøg, der havde været tilfælde af selvskade, og der var observeret depression hos de adskilte par. Men Inger Støjberg fastholder helt til i dag sit synspunkt om, at adskillelse af parrene uden individuel vurdering var det helt rigtige.

Efter ombudsmandens rapport, der fik Inger Støjberg til at ændre praksis, valgte alle par på nær 2 at flytte sammen igen. Dette er sandheden om proportionerne i denne sag: Der var 18.000 flygtninge, men kun 34 par med personer under 18 år og kun 2 piger, der valgte at forlade deres partner.

Inger Støjberg afhøres foran landsdommer Peter Mørk Thomsen i retten på Frederiksberg den 24. og 25. maj. I Danmark straffes det med 4 års fængsel at lyve for retten.

1 af 3 
2 af 3 
3 af 3 'Inger Støjbergs historie er fyldt med eksempler på, at hun er knapt så optaget af sandheden, men meget optaget af at sige det, der støtter hendes sag,' skriver Randahl Fink Isaksen. Foto: Ritzau/Scanpix

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
190 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen