Støjbergs forsvar holder ikke vand

'At forsvare sit lovbrud med et andet lovbrud virker som et desperat forsøg på at finde en sidste udvej,' skriver Randahl Isaksen om, at Inger Støjberg som forsvar har præsenteret et notat, hun har holdt skjult for folketing og ombudsmand. Foto: Aleksander Klug
'At forsvare sit lovbrud med et andet lovbrud virker som et desperat forsøg på at finde en sidste udvej,' skriver Randahl Isaksen om, at Inger Støjberg som forsvar har præsenteret et notat, hun har holdt skjult for folketing og ombudsmand. Foto: Aleksander Klug

Randahl Fink Isaksen, software innovatør, indehaver af teknologivirksomheden ROCK IT, skriver om den politiske debat.

'Inger er Venstre' - sådan indledte Venstres folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt sit forsvar for Inger Støjberg på Facebook mandag, hvor Inger Støjberg for anden dag i træk var i retten på Frederiksberg for at forsvare sin beslutning om at kræve 34 unge par på landets asylcentre adskilt. Lilleholt beskrev afhøringerne i retten, ledet af landsdommer Peter Mørk Thomsen, som en skueproces, der kun har til formål at 'få Inger ned med nakken'.

Mange partifæller var dog helt tavse om sagen. På partiformand Jakob Ellemann-Jensens Facebook-side var der ingen støtte til Inger Støjberg at finde, og det er nok ikke tilfældigt, at partiet holder sin formand på maksimal afstand af den sømine, der har potentiale til at sænke hele skibet.

Men Instrukskommissionen er ikke noget, man kan sejle udenom. På de første to uger har vidneafhøringerne tegnet et klart billede af, at Inger Støjberg i sidste regeringsperiode havde mere end svært ved at acceptere det demokratiske grundvilkår, at landets love skal overholdes.

Inger Støjberg har ændret forklaring utallige gange. Men mandag fik Inger Støjberg alligevel Instrukskommissionen og de fleste aktører i dansk politik til at tabe kæben, da hun efter fire år pludselig hev en helt ny forklaring ud af ærmet: Hun erkender nu at have sendt en ulovlig instruks til Udlændingestyrelsen om, at de skulle adskille alle unge par uden individuel vurdering, men hun havde også skrevet under på et indtil nu hemmeligholdt notat, hvor der stod, at dette ikke skulle ske - en helgardering, om man vil. Hendes påstand var nu, at det var embedsværkets skyld, at notatet aldrig blev sendt videre, så styrelsen kun havde den ulovlige instruks at rette sig efter.

Dette er særdeles opsigtsvækkende. Et ministeries notater placeres nemlig i it-systemer, som overvåger, hvem der ændrer hvad og hvornår. I 2016 gennemførte Folketingets ombudsmand en grundig undersøgelse, og Inger Støjbergs ministerie havde pligt til at gennemgå it-systemerne og  udlevere samtlige relevante bilag. Men ifølge Inger Støjbergs ministerie fandtes notatet ikke, og ombudsmanden skrev i sin rapport: 'Ministeriet ses ikke på daværende tidspunkt at have udarbejdet et notat eller anden skriftlig dokumentation.'

Dermed afslører Inger Støjberg, at ministeriet under hendes ledelse har skjult væsentlige oplysninger for ombudsmanden, mens han undersøgte hende, hvilket er forbudt, ifølge Ombudsmandsloven. 

At forsvare sit lovbrud med et andet lovbrud virker som et desparat forsøg på at finde en sidste udvej. Men hjælper det overhovedet Inger Støjberg? Hendes ulovlige instruks blev jo udført, og 23 par blev adskilt med tvang igennem de måneder, hvor ulovlighederne stod på - uden hun greb ind. Man kan vel ikke røve en bank og derpå klare frisag ved at møde op i retten med en seddel, hvorpå man har skrevet, at man ikke vil gøre det?

Mon ikke notatet især var en overraskelse for Dansk Folkeparti? I sidste regeringsperiode sikrede de, at Inger Støjberg kunne blive siddende som minister, selv efter Folketingets ombudsmand konstaterede, at Inger Støjberg havde handlet ulovligt. Nu siger Inger Støjberg, at dele af den politik, de aftalte med hende, slet ikke var noget, hun havde til hensigt at udføre. Den ulovlige tvangsadskillelse skete - ifølge Inger Støjberg - kun på grund af embedsmændenes fejl. 

Det er i sandhed en nyhed - vel også for de vælgere, der støttede Inger Støjberg, fordi hun igen og igen hævdede i landets medier at have gennemført en politik, hun nu ikke længere vil stå til regnskab for.

Instrukskommissionens udspørger Lars Kjeldsen virkede skeptisk over for forklaringen om, at det hele skulle være embedsmændenes skyld. Han henviste til et interview i Politiken i 2017, hvor Inger Støjberg sagde, at hun selv havde bedt Udlændingestyrelsen adskille parrene på den måde, vi nu ved, er ulovlig. Men dertil svarede Inger Støjberg, at interviewet bare var en 'mudret omgang' hvor hun havde 'vrøvlet'.

Særligt alvorligt er det, at Inger Støjberg i Retten på Frederiksberg gav udtryk for, at det var i orden at hemmeligholde notatet for Folketinget, selvom hun er blevet stillet adskillige skriftlige spørgsmål og har været indkaldt til fem samråd om sagen. Hun forklarede, at hun anså samrådene for at være et 'polemisk setup', hvor Folketingets medlemmer blot forsøgte at 'drille' ministeren - som om det var en rimelig grund til at skjule de oplysninger, Folketinget søgte. Det er et særdeles farligt udsagn, fordi det ifølge ministeransvarlighedsloven straffes med op til to års fængsel, hvis 'en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen'.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, forholder sig tavs om Inger Støjberg, men er det klogt? Instrukskommissionen har fået halvandet år til sit arbejde - det er 18 lange måneder, hvor medierne vil skrive om sagen, og hvor vælgerne konstant bliver mindet om, at Venstre stadig holder hånden over sin tidligere minister, som ifølge vidner forsætligt brød loven for at gennemføre sin politik. Jo tættere vi kommer på næste valg, jo mere alvorligt bliver det for Venstre at have denne sag kørende. Ved sidste valg var vælgerne pinligt bevidste om, at Dansk Folkeparti blev undersøgt af EU for at have svindlet med EU-midler. Sagen blev et langt og opslidende forløb for Dansk Folkeparti og var en del af årsagen til, at de tabte 21 af deres 37 mandater i Folketinget. 

Der var flertal for at starte Instrukskommissionen, og der vil med al sandsynlighed også være flertal for at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg, efter kommissionen har indsamlet alle beviser. Når en rigsret først graver i politikeres fordækte fortid, har vi set deres politiske fremtid forsvinde som dug for solen. Man må derfor håbe for Venstre, at Lars Christian Lilleholt tager fejl, når han skriver, at 'Inger er Venstre'.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
141 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen