Prostituerede har også retten til egen krop

Rasmus Brygger, stifter af Videnscenter For Integration

 

Kvinder har retten til at bestemme over egen krop, og hvad der sker med den, uanset hvad disse handlinger kan vække af moralsk afsky. Sådan har argumentet lydt fra bl.a. feminister og socialister i  kampen for kvinders ret til abort og seksuel frigørelse.  Men hvis argumentet holder – hvorfor ignorerer vi så prostitueredes ret til egen krop?

Det grundlæggende princip om ret til egen krop er svært at være uenig i som liberal – eller for de fleste af os danskere, der mener at statens primære rolle er at beskytte vores frihed med princippet: Du må gøre hvad du vil, så længe det ikke går ud over andre. Den (social)liberale John Stuart Mill formulerede princippet så klart, som det kan gøres:

'Den eneste måde, hvorpå magt legitimt kan anvendes mod et individ i et samfund mod dennes vilje, er for at forhindre ham i at skade andre.'

Og med den vigtige tilføjelse:

'Hans eget bedste – det være sig fysisk eller psykisk – er ikke nok.'

Og det er netop det princip, der gør sig gældende i debatten om abort og fri sex. Uanset hvad andre kan have af moralske eller religiøse indvendinger, og selv om abort eller sex med flere parter kan medføre fare for kvindens krop, så er det til syvende og sidst kvindens eget valg.

Men prostituerede skal åbenbart ikke have retten til det frie valg. Det mener i hvert fald de mange (men heldigvis ikke alle) på venstrefløjen, der ønsker forbud mod køb af sex. Man mener, at prostitution er så skadeligt for de involverede kvinder, at de skal beskyttes ved lov.

Første del er jeg enig i. Jeg tror personligt ikke, at prostitution gør noget godt, og det syn, der ligger i, at det er i orden at købe sig til sex, kan jeg på ingen måde støtte op om. Men det betyder jo ikke, at jeg har retten til forhindre andre i at få penge for sex. Uanset hvad jeg så må have af moralske skrupler eller mene, at det er skadeligt for de prostituerede fysisk og psykisk, så er det den prostitueredes krop og derfor hendes valg.

Og her bliver mange feminister og socialister inkonsistente. Mener man for alvor, at kvinder har retten til abort, fordi hun har retten til egen krop? At hun må have sex med, hvem hun vil, fordi hun har retten til egen krop. Så kan man ikke lige pludselig fratage nogen retten til egen krop bare fordi, de gør noget, man så mener skulle være moralsk forkert eller skadeligt for dem selv. I så fald er ens position ikke anderledes end de abortmodstandere og kyskhedsprædikende præster, som selv samme gruppe kritiserer på det kraftigste.

Det er egentlig meget simpelt: Enten har kvinden retten til egen krop, eller også har hun ikke. Man kan hævde, at kvinder må få foretaget en abort på trods af, at de ikke har fuldstændig autonomi over deres egen krop, men står man fast på retten til egen krop, så kan man ikke begynde at lovgive imod de handlinger, som man af den ene eller anden grund er imod.

Jeg savner en klar linje: Har kvinder retten til egen krop, eller er det bare noget man siger, når det passer en en bestemt dagsorden?

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
16 kommentarer
Vis kommentarer