Faktisk går det fremad med integrationen

'Den håbløshed, der til tider indtræder i integrationsdebatten, er der ingen grund til. For som tallene afspejler, så kan problemerne løses,' skriver Rasmus Brygger om integrationen. Foto: Polfoto
'Den håbløshed, der til tider indtræder i integrationsdebatten, er der ingen grund til. For som tallene afspejler, så kan problemerne løses,' skriver Rasmus Brygger om integrationen. Foto: Polfoto

Rasmus Brygger, stifter af Videnscenter For Integration

 

Integrationsdebatten er i dén grad præget af, at mange danskere er uenige om, hvordan integrationen i det hele taget går. Det gør det ikke lettere, at danskerne er det folkefærd i Europa, der føler sig mest velinformeret om integration, men samtidig skyder helt forbi skiven, når de f.eks. bliver spurgt, hvor mange muslimer, der er i Danmark, eller hvordan det går med kriminalitet blandt unge efterkommere.

Hvis man kort skal opsummere tilstanden for integration i Danmark, så kan man sige, at det går godt og skidt. Skidt på den måde, at tager man et øjebliksbillede, så er indvandrere oftere på offentlig forsørgelse, de er mindre uddannet og straffes oftere for kriminalitet. Der er særligt to grupper, som vi fortsat har udfordringer med: De unge efterkommerdrenge, der er bagud på uddannelse og foran på kriminalitet, og de nytilkomne flygtningekvinder, der for sjældent kommer i job.

Men det går samtidig godt på integrationsområdet, og overordnet set går det i den rigtige retning. Det nok vigtigste mål for integrationen er, at man bliver bedre integreret, jo længere man er i landet, og at børn klarer sig bedre end deres forældre. Og her går det fremad. Eksempelvis viser tal fra Danmarks Statistik, at sandsynligheden for at unge kvindelige efterkommere er i job, er næsten dobbelt så høj som den var for deres mødre, da de havde samme alder. Målt på andre måder, kan vi konstatere, at beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere lige har sat danmarksrekord, unge ikke-vestlige indvandrere i de almene boligområder i højere grad bryder den sociale arv, og kriminaliteten blandt en årgang af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på et årti er blevet halveret.

Det betyder ikke, at integrationen kommer af sig selv. Bag udviklingen har der være et utalt af indsatser, projekter og reformer, der har medvirket til udviklingen. Derudover ser vi også generelt, at indvandrere og efterkommere bliver mere ressourcestærke, bl.a. fordi de tager en uddannelse, og det hjælper i høj grad også.

Der er stadig rigtigt meget at tage fat på, mange problemer, der skal løses og mange potentialer, der skal udnyttes. Men den håbløshed, der til tider indtræder i integrationsdebatten, er der ingen grund til. For som tallene afspejler, så kan problemerne løses. Også på integrationsområdet. 

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
43 kommentarer
Vis kommentarer