Hvorfor svigter politikerne EU?

Foto AP
Foto AP

Ritt Bjerregaard. Forhenværende Socialdemokratisk minister og overborgmester I København, skriver om politik og samfund.

Hvorfor er det så svært med EU? Ikke kun i Danmark, men i de fleste europæiske lande.

Engang var EU Fredens projekt. Tankegangen var den, at hvis alle de europæiske lande stod sammen og handlede med hinanden, så ville de ikke igen gå i krig med hinanden. Men anden Verdenskrig er mere end 70 år bag os. Det kan være rart at vide, at det var ideen, men det er slet ikke nok. I vor tid er krige noget, der forgår langt fra Danmark, selv om vi uforståeligt for mig synes, at vi skal blande os i dem.

I Danmark har politikerne igen og igen forsømt at forklare, at EU i dag først og fremmest drejer sig om en omfattende handel, der gør Danmark rigere. Og det værste er, at politikerne også har forsømt at se på, hvem der bærer byrderne ved den omfattende handel. Mange arbejdspladser er blevet nedlagt, fordi arbejdskraften var for dyr. Det hjælper ikke de arbejdsløse, at varerne bliver billigere, for de har ikke råd til at købe dem. EU og politikerne i medlemslandene bliver nødt til at gøre noget i forhold til de mennesker, der er i bunden af samfundet eller bange for at ende der. Dem er der i de sidste år blevet flere af..

Danske politikere må holde op med at interessere sig for alt det, de mener skal ændres i EU. EU er indenrigspolitik. Det er selvfølgelig nemmere at se på, hvad alle de andre skal gøre, men det duer ikke og er i hvert fald ikke nok. Problemet ses i alle lande og er lige blevet hamret ud både med valget af Trump og med Brexit i Stor Britannien.

Vælgerne var til fals for urealistiske bud på den usikkerhed de oplever. Løsningen er dansk, og fransk for franskmændene, spansk for spanierne osv. Det er nationale problemer, som politikere er i stand til at løse, hvis de prioriterer det tilstrækkelig højt.

Omfordeling eller retfærdighed hedder løsningen, og det burde politikerne vide og handle efter. Det er letsindigt at overlade problemerne til DF, Front National eller andre højre nationale partier.  Deres svar er at lade, som om vi og andre lande kan vende tilbage til gamle dage, fx melde os ud af EU. Vi har brug for nutidige løsninger på de reelle problemer og ikke forestillinger om gamle dage.

Det er jer valgte politikere, der skal løse de problemer, der opstår for dem, der bliver tabt, dem der ikke har glæde af den økonomiske fremgang. Dem der bliver efterladt ved vejkanten, mens andre suser fordi. Der er blevet alt for mange, der med rette føler sig svigtet. Det bør I gøre noget ved.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
24 kommentarer
Vis kommentarer