Og kulturen - skal den blive ved med at spare?

Ritt Bjerregaard. Forhenværende Socialdemokratisk minister og overborgmester I København, skriver om politik og samfund.

Hva mæ kulturen?

Spurgte Poul Henningsen for mange år siden.

Ja det må man nok sige, fristes jeg til at svare. Venstre regeringen skærer ned på alle mulige dele af kulturen. Det sker under dække af, at det er nødvendigt med besparelser på 2% årligt i hele kultursektoren. Så er der nemlig ingen, der kan påstå, at Venstres kulturminister er ude efter at svække dele af kulturen.

Næ, han vil da hjertens gerne beholde det hele, men spares skal der jo – om det overhovedet er rimeligt med det sparekrav, stiller han ikke spørgsmålstegn ved. Nu har regering efter regering fortalt, at det er hårde tider, og at der skal spares på det ene område efter det andet: På pasning af børnene, på undervisningssektoren, på de arbejdsløse, på transporten med meget mere. Vist for resten ikke på landbruget!

Nedskæringerne forstærkes af, at der bliver stillet det samme krav til kommunerne. Her kaldes det et omprioriteringsbidrag på 1%, hvilket svarer til 2.5 mia. Både stat og kommuner rammer altså kulturen.

Biblioteker må lukke. Især i yderområderne, som det ellers påstås, at Venstre regeringen vil hjælpe – i hvert fald med at flytte nogle arbejdspladser fra København, ellers er der ikke meget hjælp at hente. Biblioteksvogne var en overgang svaret på, at bøgerne ikke helt forsvandt, men så blev de også sparet væk. Åbningstiderne var et andet sted, hvor der kunne spares, og nogle steder kan man næsten undvære personale.

Spares skal der jo!

Teatrene skal levere deres andel af besparelserne og gør selvfølgelig opmærksom på, at fx en Nationalscene kræver skuespillere og andre, der skal bidrage til at give os oplevelser. Hvad enten det er ved skuespil, dans eller sang. Bygningerne og udgifterne ved at have dem er ikke noget, der pludselig kan ændres, så beskæring i aktiviteterne bliver tilbage. Summa summarum færre teaterforestillinger, færre tilbud og færre oplevelser.

Orkestrene beskæres så meget at ledere flygter. Det bliver for småt og dårligt, hvad der kan spilles og vises. I hvert fald kan der skæres ned på antallet af koncerter med orkestrene.

DR beskæres og ledelsen koncentrerer sig om at studere seertal, og det gør, at bøgerne også her forsvinder. Der er ingen bogprogrammer.

Museerne må indskrænke åbningstiderne og betaling genindføres. Specialudstillinger skrottes helt.

Sådan ser en liberalistisk venstrepolitik ud.

Vi andre kan så glæde os over, at kulturlivet alligevel klør på og leverer den ene gode oplevelse efter den anden. Forleden aften oplevede jeg på Avenue Teatret, at Mungo Park bragte sin H C Andersen forestilling til København. Det var hylende morsomt, meget, meget velspillet og oven i det tankevækkende og fordomsfrit med nye vinkler på H C Andersen, hans liv og værker.

Det er ikke klogt at blive ved a skære ned på budgetterne til kulturen.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
7 kommentarer
Vis kommentarer