Asylpolitikken

Ritt Bjerregaard. Forhenværende Socialdemokratisk minister og overborgmester I København, skriver om politik og samfund.

Tving Indvandrerbørn i daginstitution, lød et nyt forslag fra den konservative socialminister Mai Mercado. Godt nok mente EB, at forslaget måtte hænge sammen med, at hun ikke havde noget at tage sig til, men det er alligevel frapperende, at en konservativ minister kan fremkomme med sådan en ide. Hvor blev al den konservative snak om hensynet til familien af?

Godt nok er vist alle partier enige om, at integrationen for alt for mange indflyttere ikke er lykkedes. Og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Men det duer ikke at foreslå noget, der totalt strider mod en dansk opfattelse. Hvem skulle kunne sikre, at det skete – at børnene rent faktisk kom i daginstitution?

I forvejen ser vi en latterlig forestilling på Christiansborg omkring et burkaforbud. Igen er det klart, at det at gå med burka ikke er foreneligt med at få et dansk liv til at fungere, men midlerne til at få burkaerne væk må være i orden, og det kræver meget mere end et forbud.

De midler, et demokrati som Danmark har, er at udvise folk eller fjerne den økonomiske støtte de får, hvis de ikke vil indrettes sig, så de kan bo og klare sig i landet. Det er hårde og dermed også vanskelige midler, men det er også alvorligt for samfundet, når integrationen mislykkes. En mildere form for indgreb er at styrke det opsøgende arbejde, og sikre, at der er økonomi til at betale for daginstitutionspladsen. Når vi bare lader stå til, så går det ud over de rigtigt mange, hvis børn allerede er i daginstitution eller er i gang med at uddanne sig, lære sproget, arbejde og fungere på bedste vis i Danmark.

Mere opmuntrende var det at opleve socialdemokratiets udspil til en ændret udlændingepolitik. Her tog de fat på reelle problemer. Uhyre vanskelige at løse, som det også fremgik både af Mette Frederiksens fremlæggelse og af debatten. Men helt regulære problemer, hvor det må afprøves.

DF har spurgt, hvorfor det var et valgoplæg og ikke noget, der skulle vedtages her og nu? De ville da gerne være med til at oprette modtagelsescentre i andre lande. Ville de også være med til at tage kvoteflygtninge fra FN? Og støttede de mange af de andre bidrag til at øvelsen skulle lykkes fx mere hjælp til at Afrika kunne komme på fode, så deres unge ikke flygtede væk?

Hvis socialdemokraternes plan skal lykkes, kræver det en helhjertet og stærk indsats fra en regering, og her er socialdemokratiet nødt til at være sikker på, at de selv sidder for bordende. Der er slet ikke den styrke i Lars Løkke, at han vil være i stand til at bringe så stor en forandring igennem. Det skal nok vise sig svært selv med en målrettet socialdemokratisk regeringsindsats, når den tid kommer. Og forhåbentlig vil partiet være mere opmærksomme på, at de er nødt til også at operere med et samarbejde med andre lande i EU, og FN skal også være med på ideen. Det er håbløst at tro, at løsningen af asylproblemerne kan klares nationalt af så lille et land som Danmark.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
89 kommentarer
Vis kommentarer