Effektiv kontrol er afgørende

Thomas F. Borgen, tdl. administrerende direktør i Danske Bank, kunne forlade banken med et tocifret millionbeløb. Foto: Jonas Olufson
Thomas F. Borgen, tdl. administrerende direktør i Danske Bank, kunne forlade banken med et tocifret millionbeløb. Foto: Jonas Olufson

Ritt Bjerregaard. Forhenværende Socialdemokratisk minister og overborgmester I København, skriver om politik og samfund.

Med hvidvaskningen i Danske Bank er der nok en gang kommet fokus på de lønninger, som det såkaldte private erhvervsliv udbetaler til deres chefer. Oven i mangel på klar ansvarsfordeling kom nogle eksorbitante efterbetalinger – og det uanset hvad de pågældende chefer har gjort sig skyld i. Sidst skete det med Thomas Borgen i Danske Bank.

Når socialdemokratiske politikere tager sagen op, er det så misundelse, som LA’s Simon Emil Ammitzbøl synes at mene? Er det bare sådan noget, socialdemokrater og andre mere venstreorienterede partier hengiver sig til?

Det håber jeg sandelig ikke, for vi har brug for et samfund med politikere, der holder øje med uretmæssigheder af enhver slags. Politisk må vi sørge for et skattevæsen, så disse lønninger og udbetalinger modsvares af en ordentlig skattebetaling. Selvom LA ikke kom igennem med sænkelse af topskatten, så kan de vel godt indse, at der ikke er tale om misundelse, når samfundet er interesseret i at få betaling også fra dem, der tjener mest, og hvor grunden til, at de gør det, helt fortaber sig.

I den nyligt udkomne, indsigtsfulde bog af Karl Hjortnæs: ’Kampen om Socialdemokratiet’ siger han det meget præcist: ’I den borgerlige liberalistiske optik er det markedsvilkårene, der fastsætter lønniveauet for direktørerne og honorarer til bestyrelserne. Interessant nok bevæger det niveau sig altid opad, mens hensynet til de samme markedsvilkår og konkurrenceevnen udelukker, at de ansatte får mere i lønposen. Den form for markedslogik er ikke anstændig i et moderne samfund. I det mindste burde en sådan tendens medføre en særskat på honorarer og bonusser.’

At der skal være orden i tingene gælder selvsagt både i den private og i den offentlige sektor. Begge steder er det tiltrængt, at der er nogle, der holder øje med, hvad der foregår, og at der er et skattevæsen, der ikke er udsultet, men effektivt.

For nylig var det igen galt med fiskekvoterne og administrationen af dem. Jeg har haft det privilegium både at være en del af Statsrevisorerne og også være formand. Så det glædede mig at se, at Statsrevisorerne fulgte op på Rigsrevisionens tidligere skrappe kritik af, hvad der foregår i fiskerierhvervet. Godt nok er det valgår, og statsminister Lars Løkke har haft travlt med at være flink ved sine traditionelle vælgergrupper, fiskerne og landbruget. Men det er nødvendigt, at der bliver ryddet op. Det gælder fiskerierhvervet, socialstyrelsen med det nylige bedrag og i Danske Bank.

Mon ikke der er flere end mig, der ser en tendens i, at så mange sager dukker op i denne tid. Derfor er der ingen grund til at lytte til LA, der gerne ser, at den slags kontrol kan rubriceres som misundelse. Ansvarlige partier må være klar over, at det er afgørende for et demokratisk land som Danmark, at kontrollen er effektiv, og at der bliver fulgt op på kontrollen og kritikken politisk.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
11 kommentarer
Vis kommentarer