Klogt at ansætte Martin Rossen

Mette Frederiksen agter at gøre noget ved den modstand, der altid vil være i et embedsapparat, så derfor har givet Martin Rossen en central placering i regeringen. Foto: Philip Davali
Mette Frederiksen agter at gøre noget ved den modstand, der altid vil være i et embedsapparat, så derfor har givet Martin Rossen en central placering i regeringen. Foto: Philip Davali

Ritt Bjerregaard. Forhenværende Socialdemokratisk minister og overborgmester I København, skriver om politik og samfund.

TÆNK ENGANG, den nye socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen insisterer på, at der er sket noget nyt ved dette valg, og at hun agter at følge op på det.

Til det behøver hun en række dygtige ministre. Det har hun fået.

Men en enkelt ny minister i et ministerium giver selvsagt ingen forandring. Der skal mere til.

I DANMARK har vi tradition for loyale embedsmænd, men Mette Frederiksen vil noget mere: Hun vil lave om. Det skal ikke bare være, som det plejer. ’Forståelsespapiret’ lægger op til mange forandringer – ikke kun status quo. Men det er ikke nogen ligetil sag at få det til at ske.

Enhver regering og dets ministre får lynhurtigt af det loyale embedsapparat at vide, at der er rigtig meget, der ikke kan lade sig gøre. Sådan set det meste. Jeg kan huske fra min tid som socialminister, at jeg var nødt til at forlange af embedsapparatet, at der skulle være lige mange positive og negative argumenter for den forandring, jeg politisk ville gennemføre, ellers var der ikke noget, der duede.

Det var og er en hård kamp.

METTE FREDERIKSEN agter at gøre noget ved den modstand, der altid vil være i et embedsapparat. Derfor har hun satset på, at hendes tætteste rådgiver, Martin Rossen, skal have en central placering i regeringen. Han skal hjælpe hende til, at forandringer kommer til at ske, så han må naturligvis placeres i de afgørende regeringsudvalg – Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget. Ellers ville han også blive dænget til med besked om, at det ene og det andet ikke kan lade sig gøre.

Ved at placere ham i disse udvalg sikrer hun, at forandringer får en mulighed for at slå igennem.

Det har været forstemmende at se, hvordan den ene kommentator og journalist efter den anden overhovedet ikke har beskæftiget sig med, hvordan politiske forandringer skal komme til at ske – det var dejligt at se, at Hans Engell i sin artikel i Ekstra Bladet havde blik for det fornuftige i initiativet.

I STØRRE LANDE er det for længst blevet sådan, at regeringsledere og ministre tager nogle af de folk, der har været aktive i valgkampen med ind i ministerierne. De ved, hvad der er blevet lovet. De kender regeringslederens eller ministerens prioriteter og kan følge op på dem.

Det er på tide, der bliver gjort op med de misforståelser, at der kun skal være et embedsapparat. Det er opmuntrende, at den nye statsminister Mette Frederiksen som noget af det første tager fat om problemet.

DET VAR KLOGT, at sætte Martin Rossen ind i de to centrale udvalg. Så er det bare at håbe, at han vil bruge de muligheder, det giver for virkelig at sikre, at forandringsprocessen kan finde sted.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
26 kommentarer
Vis kommentarer