Ritt: Han kan ikke fortsætte

'Han skal holde øje med, at alt går rigtigt til og sørge for, at ministeren er underrettet. Det har han ikke gjort,' skriver Ritt Bjerregaard om departementschef i Forsvarsministeriet. Derfor kan departementschefen ikke fortsætte. Foto: Kasper Palsnov Ritzau/Scanpix
'Han skal holde øje med, at alt går rigtigt til og sørge for, at ministeren er underrettet. Det har han ikke gjort,' skriver Ritt Bjerregaard om departementschef i Forsvarsministeriet. Derfor kan departementschefen ikke fortsætte. Foto: Kasper Palsnov Ritzau/Scanpix

Ritt Bjerregaard. Forhenværende Socialdemokratisk minister og overborgmester I København, skriver om politik og samfund.

Hvad er egentlig en departementschef? For de fleste er det en abstrakt person, der hører til i ministerierne, og som sørger for, at ministeriet fungerer, og at det går korrekt til. Det er jo ikke helt galt og passer meget godt til virkeligheden.

Departementschefen er i ministeriet, når den nye minister tiltræder, og departementschefen skal sørge for, at den nye minister m/k får korrekt rådgivning, så ministeren kan udføre sin politiske opgave. Ministerfunktionen er den politiske og den forandrende og departementschefen den kontrollerende.

Departementschefer er højt lønnede, og sikkert med bonusordning – de er højere lønnet end ministeren, hvad der godt kan undre, men det hænger givetvis sammen med, at departementscheferne er medlem af fagforeningen, som for departementschefernes vedkommende er DJØF.

Når departementschefsembedet er en interessant størrelse lige nu, så hænger det sammen med skandalerne i Forsvarsministeriets ejendomsforvaltning. Både forsvarsministeriets interne kontrol og Rigsrevisionen med statsrevisorerne har påpeget store fejl, mangler og muligvis svindel. Embedsmænd er blevet forflyttet. En fik på trods af kritikken fra den interne kontrol en bonusordning på næsten 700.000 i november måned 2019.

Departementschefen i forsvarsministeriet er Thomas Ahrenkiel. Hvad sker der med ham?

Han skal holde øje med, at alt går rigtigt til og sørge for, at ministeren er underrettet. Det har han ikke gjort, og han har til medierne fortalt, at der godt nok var en mail, men den havde han ikke læst! Den var klassificeret, og det kunne han ikke læse på sin mobil.

Og hvad så? En departementschef i forsvarsministeriet, der ikke sørger for at læse klassificerede meddelelser, duer han overhovedet til sit embede? I hvert fald fik han ikke fortalt ministeren noget om kritikken hverken fra den interne kontrol, der går tilbage til 2018 eller fra rigsrevisionen og statsrevisorerne. Mon han huskede at fortælle ministeren om bonusordningen til den medarbejder, der ser ud til at have et medansvar for uretmæssighederne?

Hvad i alverden skal så forsvarsminister Trine Bramsen stille op med sådan en departementschef? Indtil videre har hun meget nobelt beskyttet ham, men det går ikke. Hvis befolkningen og for så vidt også regeringen skal have tillid til embedssystemet og til forsvarsministeriet, så kan departementschef Thomas Ahrenkiel ikke fortsætte, og det selvom han givetvis på en række områder har været en dygtig embedsmand.

Det ville være rart i sådan en sag også at se DJØF træde frem og understrege, at her er der en departementschef, der ikke har levet op til sin stilling, og som må tage konsekvensen af det.

Der bliver brugt mange kræfter fra fagforeningens side på at begrænse ministres mulighed for at trække andre personer ind i embedsapparatet. Hvis den linje skal holde, må det også betyde, at det har konsekvenser for en departementschef, der groft svigter sin opgave.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
6 kommentarer
Vis kommentarer