Svin

Ritt Bjerregaard. Forhenværende Socialdemokratisk minister og overborgmester I København, skriver om politik og samfund.

FORLEDEN FIK JEG at vide, at det ikke mere skal hedde svinebønder eller svinebrug. Ordet gris skal bruges i stedet. Måske er det udtrykket ’et dumt svin’, der gør, at vi nu skal sige gris. 

Eller måske er det på grund af de triste produktionsforhold, som tv gang på gang har delagtiggjort os forbrugere i. Svinene, nåh nej, grisene har elendige opvækstvilkår, og efterhånden ved vi det godt.

HVIS VI IKKE passer på, kommer debatten igen til at handle om kommunikation i stedet for den realitet, at Danmark i årevis har satset på det billigst mulige produkt helt uden hensyn til grisenes forhold i staldene og helt uden hensyn til, hvor meget antibiotika det er nødvendigt at bruge for at de mange sammenstuvede grise kan klare sygdomspåvirkningen. 

Jeg husker endnu de grædende børn, der kom ind i stuen efter et besøg i en moderne svinestald. De ville aldrig, aldrig mere spise grisekød!

ÅR FOR ÅR har svinebønderne oplevet problemer, og vi købere har fået at vide, at vi slet ikke behøver at bekymre os om MRSA, der godt nok kan betyde, at flere hospitalsbehandlinger ikke vil kunne virke. Det havde svinebønderne styr på, sagde de. 

Alligevel er tallet af MRSA-tilfælde steget. I 2006 var der ingen tilfælde, og det sidste tal, jeg så, var på 12.000, og det er nok steget. Smitten går fra dyr/svin til mennesker, og derfor er alle, der arbejder i en svinestald i risikogruppen – det samme er deres familie. 

Det duer ikke, og professor Hans Jørn Kolmos, der nu i mange år har råbt op om problemet, bør tages langt mere alvorligt.

DERTIL KOMMER, at år for år er gældsbyrden hos svinebønderne steget – der er lave priser på industrisvin. De sidste tal, jeg så, var, at gælden udgjorde 20 milliarder, og overskrifterne handlede om konkursbølger for svineavlerne.

 Det er uforståeligt, at avlerne ikke for længst har kunnet se, at de måtte lægge produktionen om og komme væk fra den stigende industrialisering, der har ødelagt et oprindeligt godt produkt. 

SELVFØLGELIG ER DER landmænd, der har taget konsekvenserne af den helt uholdbare udvikling, så de i stedet producerer kvalitetskød. Jeg bor selv i nærheden af Poul og Karla med produktet HindsholmGrisen. Det er økologiske grise, der går ude hele året. De har det godt, og smager derefter. Der er langt færre grise, og de er dyrere at opdrætte.

 Hindsholm-grisekødet koster selvfølgelig mere, og det kan godt være, at der skal spises mindre kød, for at et husholdningsbudget kan holdes. Det er så af andre grunde kun godt, at der kommer både kartofler og grøntsager til kødet.

 Danmark er nødt til at satse på kvalitetsprodukter, og det kan ikke gå stærkt nok med at få produktionen lagt om.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
51 kommentarer
Vis kommentarer