Tak til 3F og Hummelgaard

3F’s formand, Per Christensen, har kritisere forløbet af strejkenblandt SAS- bagagemedarbejderne , men han gav samtidig støtte til arbejde, tillidsmændene gør for at medarbejderne får så gode arbejdsbetingelser som muligt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
3F’s formand, Per Christensen, har kritisere forløbet af strejkenblandt SAS- bagagemedarbejderne , men han gav samtidig støtte til arbejde, tillidsmændene gør for at medarbejderne får så gode arbejdsbetingelser som muligt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ritt Bjerregaard. Forhenværende Socialdemokratisk minister og overborgmester I København, skriver om politik og samfund.

Strejken i Københavns Lufthavn, hvor SAS-bagagemedarbejderne nedlagde arbejdet, fik meget negativ omtale i medierne, men formanden for 3F, Per Christensen, svarede på fremragende vis i udsendelsen på TV2 News med Søren Lippert.

Den balance, han fandt, var både en kritik af et forløb, men også en støtte til det arbejde, tillidsmændene gør, for at medarbejderne får så gode løn- og arbejdsbetingelser som overhovedet muligt. Det gør de kun, hvis de har en stærk fagforening i ryggen, og en stærk fagforening består af mange medlemmer. Derfor gælder det om, at de ansatte er organiserede.

Denne gang var der en tillidsmand, der gik for langt og kom til at chikanere en ansat, der ikke ville melde sig ind i fagforeningen. Det skulle der tages afstand fra, og det gjorde både formanden for 3F og den pågældende tillidsmand.

Så langt så godt.

Undervejs blev beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard også involveret og kaldt i samråd i Folketinget. Han var helt på linje med 3F’s formand.

Men nu blev det også en historie, at han kendte arbejdspladsen – hans far havde arbejdet der i hans barndom, og han havde også god kontakt til de stedlige nuværende 3F-fagforeninger.

Det, skulle man tro, talte til hans fordel. Men det gjorde det ikke, for pralede Peter Hummelgaard ikke bare med sin arbejderklassebaggrund?

Mistænkeliggørelsen dukker op igen og igen – pral og ikke andet! I mediernes lys er det suspekt, når socialdemokrater har fået en uddannelse – så hedder det: Hvor er den almindelige arbejder blevet af i den socialdemokratiske folketingsgruppe?

Peter Hummelgaard er et udmærket eksempel på en socialdemokratisk MF med en lang uddannelse, der også har en førstehåndsviden om bagagemedarbejdernes vilkår i SAS, og som ovenikøbet har sørget for at holde den ved lige, fordi han finder det vigtigt for sit politiske arbejde.

Peter og mange andre socialdemokrater praler ikke med en arbejderklassebaggrund. De har den. De er født og opvokset med den. De ved, hvad de taler om og kender vilkårene eksempelvis for bagagemedarbejderne. Det er en viden, de bruger, og den er værdifuld ikke mindst i en tid, hvor forskellene mellem bund og top vokser.

Der er fortsat en arbejderklasse, og kun sammenhold sikrer, at arbejdsforhold og løn bliver acceptable.

Der er grund til stor tak til 3F’erne i Københavns Lufthavn.

Og det er der også til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for stadig at huske, hvor han kommer fra og sørge for at følge med i udviklingen for bagagemedarbejderne i SAS.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
64 kommentarer
Vis kommentarer