Tweete til hinanden

Donald Trump foretrækker at kommunikere via Twitter. Foto: AP
Donald Trump foretrækker at kommunikere via Twitter. Foto: AP

Ritt Bjerregaard. Forhenværende Socialdemokratisk minister og overborgmester I København, skriver om politik og samfund.

SIDEN DONALD TRUMP blev valgt til præsident i USA 8. november 2016 har online-mediet Twitter fået sin storhedstid. Allerede i valgkampen blev mediet brugt flittigt af præsidentkandidaten, og vi var nok en del, der forventede, at det ville høre op, hvis han blev valgt. Og det regnede vi sådan set ikke med, at han blev.

Nu har han være præsident i over et år, og meningerne på Twitter er fortsat. Ja, de er vel sådan set taget til.

DER ER INGEN grænser for, hvad præsidenten synes, offentligheden skal vide via Twitter. Det er blevet hans hovedvej til kommunikation. Og her kan han ikke holdes op på sine meninger. Det er envejskommunikation. Hvis andre tweeter videre, så tweeter han bare noget nyt.

Hvad vil det egentlig sig at tweete på dansk? Vi bruger bare ordet uden tanke på, hvad det betyder.

MON IKKE KVIDDER er det mest dækkende ord? Det siger ordbogens sådan set også, og det er ret præcist, hvad præsidenten er i gang med. Han kvidrer. Så om det ene og så om det andet. Ligesom fuglene, der også kvidrer og kvidrer, igen og igen.

Uden at det skal give nogen mening og uden at vi skal gøre noget.

MÅSKE SKULLE VI danskere og andre landes befolkninger være mere opmærksomme på, at det er kvidder og behandle det derefter.

Godt nok er det mærkeligt, at den mand, der beklæder et af de vigtigste embeder i verden, kvidrer i stedet for at tale, og at han slet ikke gennemarbejde sine synspunkter, så andre kan forholde sig til dem, og de kan diskuteres. Man kan ikke argumentere kvidrende. Det bliver hos mennesker til munter pludren.

KVIDDER KAN SELVSAGT ikke regnes for andet end netop kvidder – ligegyldigheder sådan som Donald Trump demonstrerer det den ene gang efter den anden. Som præsident er han valgt til at være en autoritet, og nok er autoriteter indtil videre gået af mode, men der er grund til at tage udviklingen lidt mere alvorlig.

UDEN AT VILLE SE ned på fuglene, kan man vel godt fastslå, at fuglekvidder mest er hyggelig baggrundsstøj. Politik eller argumentation er det ikke. Det må så andre i hans stab eller i hans parti tage sig af. De kan vel formulere sig sådan, at det giver mening at forholde sig til det. Med andre ord finde en substans og dermed også en politik.

Lige nu bliver vi og andre lande spundet ind i kvidderen og risikerer selv at kvidre med, og så forsvinder politikken helt – den er sådan set godt på vej til det.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
24 kommentarer
Vis kommentarer