Til ADHD-forældre: Undskyld

Sanne Gottlieb, forfatter og journalist

Med ca 300 ord fløj jeg direkte ind i en shit storm.

Jeg burde nok havde skåret det mere ud i pap: At det jeg forsøgte at skrive om, var samfundets generelle diagnoselængsel. Jeg brugte ADHD som eksempel, men måske jeg skulle have formuleret mig anderledes.

For det var aldrig min hensigt at træde på folk, der har ADHD, som jeg absolut anerkender eksisterer.

Jeg talte med en psykiater om ADHD og de patienter, der henvises til ham. Hans oplevelse er, at der for det første er langt flere med diagnosen ADHD, end der opdages i tide. At man har tabt en del børn undervejs på den konto, fordi de først kommer i kontakt med psykiatrien nu - som voksne.

Men oplevelsen er også, at der i samfundet er en indbygget forventning om, at alle skal kunne præstere på lige fod, og kan man ikke kan det – ja, så er der nok brug for en diagnose.

Sådan sat på spidsen.

'Engang imellem er der unge, som bare ikke er stærke boglige, måske ikke kan følge med på deres studie eller har stort fravær – eller mangler initiativ til at løse deres problemer selv, fordi de ikke har lært det – og som tror, at det hjælper hvis de får en diagnose. At medicin måske kan løse det.

Men ikke alle mennesker har en diagnose, blot fordi de afviger fra forventningen om 'normal adfærd og kunnen.' Eller sagt på en anden måde: Det ikke behøver være ADHD. Eller andre diagnoser. Der KAN godt være, at andre faktorer indblandet.

Og så tilbage til mig.

Det var aldrig min hensigt at skabe tvivl om, at de, der har fået diagnosen efter en ordentlig udredning hos en psykiater, rent faktisk har ADHD. Eller at det 'bare' kræver en 'ordentlig opdragelse,' bum, og så har man ikke ADHD.

Når jeg brugte eksemplet med forældre og manglende grænsesætning, var det med ovennævnte samtale i baghovedet. Så til de forældre, der har børn, som er diagnosticeret med ADHD: Undskyld!

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
27 kommentarer
Vis kommentarer