Big Mette is watching you

'Mette Frederiksen opfordrer os til at være bange. Vi skal være bange, for det går dårligt i Danmark, her er utrygt, og hun kan ikke passe på os, må vi forstå, hvis ikke hun kan få lov at overvåge os alle sammen noget mere,' skriver Sofie Carsten Nielsen. Foto: POLFOTO
'Mette Frederiksen opfordrer os til at være bange. Vi skal være bange, for det går dårligt i Danmark, her er utrygt, og hun kan ikke passe på os, må vi forstå, hvis ikke hun kan få lov at overvåge os alle sammen noget mere,' skriver Sofie Carsten Nielsen. Foto: POLFOTO

Sofie Carsten Nielsen. Næstformand og politisk ordfører for Radikale Venstre.

'Det der driver mig som statsminister, er et ønske om at passe på Danmark. Skal jeg gøre det, er vi nødt til at tage nogle af de ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov for eller lyst til'.

Sådan sagde Mette Frederiksen i sit forsvar for mere overvågning i Danmark. Siden besluttede Socialdemokraterne at det var så godt et citat, at det skulle spredes så bredt som muligt gennem annoncering og udbredelse på sociale medier.

Citatet først:

Mette Frederiksen opfordrer os til at være bange. Vi skal være bange, for det går dårligt i Danmark, her er utrygt, og hun kan ikke passe på os, må vi forstå, hvis ikke hun kan få lov at overvåge os alle sammen noget mere. For citatet er jo i en kontekst af overvågning. Trods alt.

Dernæst kampagnen for citatet:

Kampagnen er næsten lige så interessant som selve citatet, synes jeg. Hvad driver egentlig socialdemokraterne til at ønske at sætte en dagsorden om at tage et udefinerbart antal 'ting' i brug, som hverken har været nødvendigt eller ønskeligt før?

Kampagnen har fået nogle af Danmarks mest markante sikkerhedsforskere til at diskutere.

Iben Bjørnson, historiker og PhD skrev først om det. Nørdet måske, men dælme fedt, når dem med viden blander sig i debatten. Sikkerhedsliggørelse er en hel retning i international politisk teori. Sikkerhedsliggørelse kendetegnes ved, at man kommunikerer, som om man er i krise, for at overbevise andre om, at man kan gøre noget, der ikke hidtil har været accepteret i et samfund.

Ved at 'sikkerhedsliggøre' noget, ophæves det til noget, der ikke er almindelig politik, som f.eks. hvis man er i krig eller under terrorangreb.

Det er set mange gange før i historien. Og vi ser det overalt i verden i øjeblikket. Ofte fra politiske ledere og despoter, vi ikke plejer at hylde. Trump er ekspert i sikkerhedsliggørelse af forskellige emner. Orban er også ret dygtig. Og Erdogan. For nu at nævne tre nulevende.

To af de nævnte påberåber sig endda et gudsgivent mandat til at sikkerhedsliggøre, hvad der passer dem. Så er det, at det for alvor begynder at løbe koldt ned af ryggen. I al fald på mig.

Man taler også om og forsker i en ny sikkerhedsliggørelse af klimasagen, der kan risikere at lamme problemløsningen og underminere vores frihedsrettigheder. Hvis højre- og/eller religiøse ekstremister får smag for klimasagen i frygtens og populismens tjeneste, og påberåber sig al magt og alle redskaber i en højere (klima-)sags tjeneste, hvad sker der så?

De er heldigvis ikke dagsordensættende endnu, og for dælen hvor er det vigtigt, at vi handler, så de aldrig bliver det.

Men det, der er særligt interessant ved Socialdemokraternes kampagne og brugen af citatet er jo, at vi ikke engang får emnet at vide. Vi får ikke at vide, hvad krisen består i, kun at det er uspecificeret farligt.

De benævner ikke engang truslen, som Ole Wæver, der er professor i sikkerhedsliggørelse og fadder til selve forskningsretningen, netop påpeger: 'De benævner alene behovet for at tage ekstreme midler i brug for at forsvare os mod alt det farlige der omgiver os. Sådan i al almindelighed'.

Peter Lauritsen, der er overvågningsforsker på Århus Universitet skrev sådan her forleden dag i relation til socialdemokraternes annonce:

'Hvem er Big Brother? Er det et menneske, eller er det et parti? Måske ingen af delene. Big Brother er først og fremmest et princip: Der er ikke noget ud over magten. Man har ikke magten for at bruge den - magten er ikke et middel til noget andet. Man skal have magten for at have magten. Opretholdelsen af dette princip beror på forskellige metoder og teknologier. Overvågning er en af dem. Opfindelsen af et sprog, der fordrejer virkeligheden er en anden. Og så er der konflikten som den tredje. Oceanien (landet hvor Big Brother hersker) er konstant i krig med sine naboer. Modstanderen skifter, men der er aldrig fred. Befolkningen ved ikke meget - men de får hele tiden at vide, at konflikten er der. Og formålet er klart: Konfliktens tilstedeværelse legitimerer Big Brothers regime. Big Brother tager vare på sine borgere.'

Socialdemokrater, der dyrker deres egen leder, er ikke nyt. Politiske partier, der dyrker deres leder, er ikke nyt. Jeg tror, danskerne er ret fyldt op med det, men jeg kan tage fejl.

Det er ikke det vigtige. Et politisk parti, der ikke bare er regeringsbærende, men udgør regeringen helt alene, og samtidig i kampagneform dyrker frygten og sikkerhedsliggørelsen af udefinerede trusler, det er næsten nyt.

Støjberg gjorde det. Men hun var trods alt ikke statsminister. Ord skaber det, de nævner. Jeg ønsker mig ikke et samfund fyldt med falsk tryghed. Jeg ønsker mig ikke et bange og forskræmt samfund, hvor Big Mette is watching you. Danmark er alt for stærkt og godt et land til, at vi må lade det ske.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
85 kommentarer
Vis kommentarer