Sankthans-selvtægt og keine Hexerei

Foto: Thomas Borberg
Foto: Thomas Borberg

Søren Jacobsen Damm

Debatredaktør, skriver om moral, dobbeltmoral, filosofi og mad.

I den tiltagende hysteriske atmosfære af historisk revision er det nu blevet tid til det tilbagevendende krav om at afskaffe de symbolske hekseafbrændinger på toppen af landets tusindvis af sankthansbål, der vil pryde aftenlandet denne dag.

Jens-André Herbener, aggressiv revisionist, opportun historiefordrejer og religionshistoriker, der jævnligt udtaler sig med forbløffende mangel på indsigt, og grotesk fordrejede pointer, har skrevet et tåbelige indlæg om sankthans. Indlægget i Politiken er fra 2012, men deles livligt hvert år på de sociale medier, når midsommerfesten nærmer sig, og er derfor blevet en tilbagevendende begivenhed på linje med flåtbid og solstik.

I klummen skriver Herbener: ’Boykot ethvert bål, hvorpå der er anbragt en heksedukke. Eller fjern den’. Det er den sidste sætning, som er problemet. Det er en opfordring til selvtægt.

Så længe det stadig er helt legitimt for befolkningen at dyrke deres traditioner, f.eks. den årlige hekseafbrænding, der ikke skal forstås som en misogyn magtdemonstration, men som en symbolsk fordrivelse af ondskaben, er det mildt sagt problematisk, at Politikens klummeskribent, nu på fjerde år, opfordrer til selvtægt/hærværk. Tænk, hvis vi alle led af den vildfarelse, at vores egne moralske domme var af en sådan vægt og konstitution, at de legitimerede en overskridelse af loven.

Det skal naturligvis være enhver borgers gode ret til enhver tid at sætte spørgsmål ved vores  kultur, love og traditioner. Og ja, der er ting, som heldigvis er blevet revideret gennem tiden eller afskaffet. Det være sig revselsesretten, levende katte i fastelavnstønder eller en tur på hjul og stejle. Og hurra for det. Men det essentielle i denne henseende er, at store sociologiske og kulturelle forandringer skal ske indefra gennem en diskursiv, langsom bevægelse i den almene bevidsthed. Når det handler om vores historie, kultur og traditioner, er det ukonstruktivt og direkte provokerende, når bevægelsen sker i pludselige ryk, faciliteret af en selvbestaltet elite, der skråsikkert mener at vide, hvad der er moralsk forkert og rigtigt. Og endda mener sig berettiget til at bryde loven, funderet i en arrogant selvforståelse om, at man som unikt individ er hævet over samfundets generelle bestemmelser.

Når vi symbolsk vælger at brænde tøj-heksen under fredsommelig afsyngning af Midsommervisen, vækker det muligvis for nogle få tårevædede tilskuere uheldige associationer om fortidens hekseafbrændinger. Men forargelsen grunder i, hvad den enkelte læser ind i begivenheden.

Den traditionelle sankthans-hekseafbrænding er ca. 150 år gammel og kommer sandsynligvis fra tyske indvandrere fra Kalundborg-egnen. Den har således ingen direkte forbindelse til de historiske og horrible, rigtige hekseafbrændinger, der ophørte i slutningen af 1600-tallet. Den oprindelige tysk/østrigske tradition med afbrænding af skræmsler eller tøj-hekse handler om at skræmme det onde væk, at 'brænde vinteren' og byde sommeren velkommen. Så den nutidige forargelse er baseret på en moderne forståelse af traditionen og ikke dens historiske oprindelse.

Og hvis man først finder det legitimt at skulle revidere enhver historisk tradition i forhold til, hvorvidt den støder nutidens tyndhudede velfærdsborgere, er den vestlige civilisation snart reduceret til et klinisk rum, hvor der udelukkende kan kommunikeres i kønsløse, binære koder.

Vi kan ikke i tiltagende flagellantisk anger blive ved med at afstemme enhver nutidig handling med den fjerne fortids konstituerende oprindelse. Vi må også acceptere, at fortiden var anderledes, og at det, der så er opstået og overleveret på de daværende præmisser, er en delmængde af den virkelighed, som vi nu engang må leve med. Vi kan godt kigge tilbage på vores forfædre med forargelse, men det ændrer ikke på de historiske fakta.

F.eks. er det gavnligt for stabilitet og nok også for den enkelte borger i Danmark og Sverige, at vi har opgivet kravet på Skåne, Halland og Blekinge og ikke holder nutidens Sverige ansvarligt for datidens etniske udrensninger i de tidligere danske områder. Vi er kommet videre.

Og historiske traditioner er heller ikke mejslet i sten. De udvikler sig, og folk læser til enhver tid deres givne værdier ind i de fælles riter og traditioner, der langsomt ændrer natur, men ikke essens. Det er denne delikate civilisatoriske proces, som er at foretrække frem for det enkelte, forargede individs indbildte ret til at agere uden for de vedtagne fælles regler.

Den tiltagende tendens til med loven i hånd at diktere, hvad der er moralsk rigtigt og forkert, er et tankesæt, som hviler i det totalitære. Historiens værste regimer udrydder som det første den identitet og historik, som forener befolkninger, for at rense tavlen ren, hvorpå regimet så efterfølgende kan skrive den nye historie og de nye normer.

Når jeg hvert år på denne tid genser Herbeners moralsk indignerede indlæg delt livligt på Facebook, så ser jeg for mig de hændervridende missionærer, der straks forargedes og brutalt fik stoppet primitive hedningers traditioner og riter, som de mente var anstødelige eller ude af trit med deres egen hjemmebryggede pietisme.

Og når Herbener nu er i gang med sit moralske korstog, hvad med så at vende sit forargede blik mod fastelavn. Børnene klæder sig jo jævnligt ud som pirater eller vikinger - tænk, hvad disse vandaler har på samvittigheden! Ja, hvem har ikke knyttet hænderne og dirret af afmagt, når DR’s Sørøver Sally med aggressiv dukke-mimik endnu en gang leder tankerne hen på de tusindvis af søfolk, der faldt for Sortskæg og andre piraters blodsølede sabler?

Eller burde vi ikke alle sammen, i forlængelse af Herbeners dosmer-logik, myldre ind i landets kirker og kirkegårde og nedrive de tusindvis af krucifikser, der pryder landet. Det er jo trods alt et symbol, der testamenterer drabet på en uskyldig tømrer fra Nazareth?

Måske ville den bedste løsning være næste år helt at ignorere indlæg med så høj en procentindhold af dumhed som dem, Jens André-Herbener ofte udgyder. I hvert fald når vi til sankthans sammen synger med på Drachmanns vise i bålets skær?

God sankthans og — hvis du er så heldig at være en heks — god tur til Bloksbjerg!

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
0 kommentarer
Vis kommentarer