WWII TIDSLINJE

 

For abonnenter

1939:

30. januar: Rigskansler Adolf Hitler holder en ophidset tale i Reichstag og erklærer, at i tilfælde af krig ’bliver den jødiske race i Europa udslettet’.

14. marts: Slovakiet erklærer sig for en selvstændig republik.

15. marts: Tyske tropper besætter ’Rest-Tjekkoslovakiet’ uden modstand. Den ville have været illusorisk.

23. marts: Efter tysk pres afstår Litauen Memel-området, som landet fik overdraget i 1923.

7. april: Italien angriber og annekterer Albanien.

28. april: Polen og Tyskland indgår en ikke-angrebspagt. England og Tyskland indgår en flådeaftale.

3. maj: Vjatjeslav Molotov bliver udnævnt til sovjetisk udenrigsminister.

17. maj: Tyskland indgår en ikke-angrebspagt med Danmark, Estland og Letland.

22. maj: Tyskland og Italien indgår Stålpagten, hvor de to lande forpligter sig til gensidig våbenhjælp.

4. august: Polen opfordrer den nazistiske ledelse af fristaden Danzig til at forhindre angreb mod polske toldere.

11. august: Folkeforbundets kommissær i Danzig, Carl Burckhardt, mødes med Hitler, som ikke vil udelukke et angreb mod Polen.

22. august: Hitler samler sine generaler i Berchtesgarden og meddeler, at en krig mod Polen er umiddelbart forestående. Det skal starte 26. August.

23. august: Rusland og Tyskland underskriver en ikke-angrebspagt. I en hemmelig protokol aftales en deling af Polen.

25. august: England og Polen indgår en gensidig bistandstraktat. Hitler bliver usikker og ender med at udskyde angrebet.

31. august: Hitler har besluttet sig for at angribe. For at skaffe sig en undskyldning, lader han SS-tropper polske uniformer angribe den tyske radiostation i Gleiwitz.

1. september. Tyske tropper overskrider Polens grænser. Den polske forlægning på Westerplatte bliver beskudt af panserkrydseren Schleswig-Holstein. Polske byer og trafikknudepunkter bombarderes fra luften.

2. september: Englands premierminister, Neville Chamberlain, tøver med at erklære sin støtte til Polen. Først om aftenen får han udarbejdet et ultimatum om tysk tilbagetrækning.

3. september: Klokken 11.00 erklærer England krig mod Tyskland. Senere følger Frankrig efter. Den anden verdenskrig er i gang.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste historier