Falberts gabestok: Bolig, bilisme og købesex

Frihedsdebatten handler i Tyskland om autobahn. Foto: AP

De stærke vil have frihed. De svage vil have lighed. De magtgale vil bestemme forskellen.

Jeg vil bare have lov at fundere over, hvad der foregår. Det er den vigtigste form for frihed.

Det muntre er, at debatten om frihedens grænser foregår på yderst forskellige områder rundt om i Europa. Lad mig nævne tre eksempler: I Danmark drejer den sig om indskrænkninger i ejendomsretten. I Tyskland om gratis adgang til og fri hastighed på Autobahn. I Frankrig om gigantiske bøder til glædespigernes kunder.

Skvattet grundlov
Danmark først: Folkets sølle værn mod statslig og kommunal indtrængen på privat ejendom består af de tre første ord i grundlovens par.72: ’Boligen er ukrænkelig.’

Men siden 1992 har Folketinget if. Berlingeren vedtaget 237 ’særegne undtagelser’ –som giver alle mulige myndigheder ret til alligevel at trampe ind i privaten uden dommerkendelse. Påskud er der nok af –fra kontrol af miljø og madvarer til skat og arbejdstilladelse.

Nu sidder vi tilbage med et gennemhullet skjold, som ikke er en kæft værd som værn mod privatlivskrænkelser. Højesteretsdommer Jens Peter Christensen, tidligere professor i statsret, erklærer lige ud, at grundlovens par.72 er tappet for indhold.

Det døende Konservative Folkeparti, som desperat leder efter en mærkesag, kunne protestere vildt imod det kommissær-samfund, vi er på vej mod. Det samme kunne Venstre, hvis begrebet liberalisme sagde partiets spidser noget. Men hverken Lars Barfoed eller Lars Løkke Rasmussen bryder sig om at diskutere høje principper. De færdes helst i småtingsafdelingen.

Den frie fart
Det ville ligge bedre for dem at deltage i denne tids tyske frihedsdebat om noget så enkelt som motorveje. Den rummer to elementer. Det ene er opgøret om det gamle slogan ’Fri hastighed til frie borgere’. Altså bilistens ret til selv at bestemme farten på Tysklands 13.500 km Autobahn.

I praksis er denne ret af sikkerhedshensyn reduceret til 110 eller 130 km/t. på halvdelen af vejnettet. Men bilisterne slås nu for at bevare den tunge fod på speederen i resten af motorvejsnettet i landet, hvor alt andet er sat på paragraffer.

Oprøret mod reguleringssygen har vind i sejlene. Det gælder i endnu højere grad bilfolkets protest imod den kristen-konservative regeringspartner CSU’s krav om en motorvejsafgift på udenlandske biler. Forslaget fra Bayern skal betale vedligeholdelsen af vejnettet.

Tyske bilister forudser, at et sådant system omgående vil blive forbudt af EU, fordi det vil stille alle andre EU-bilister ringere end tyske. Næste station bliver dermed, at samtlige nationaliteter skal betale for at køre på motorvej ligesom i Frankrig og Italien.

Det vil tyske bilister ikke finde sig i.

Siden 1933 har de kunnet færdes afgiftsfrit på deres elskede Autobahn, og det vil de blive ved med. Jo, tak.

Frihed til købesex
I Frankrig er det hverken boligens ukrænkelighed eller livet på motorvejen, der optager sindene. Næ, det gælder friheden til at købe sex –og der bliver råbt højt.

Med to tredjedeles flertal vedtog nationalforsamlingen op mod jul at kriminalisere kunder, der køber sex. Straffen er 11.000 kr. første gang og 22.000 kr., hvis det sker igen. Desuden idømmes sexkøberen pligt til at deltage i et kursus, der skal reformere hans hang til glædespiger eller trækkerdrenge.

Frankrigs skønsmæssigt 40.000 prostituerede har lovgiverne også tænkt –en smule –på. Loven tilbyder dem 2500 kr. om måneden plus overnatningsmulighed og et halvt års omskoling i landet. Mange kommer fra Kina, Nigeria, Polen og Rumænien.

Loven træder imidlertid kun i kraft, hvis den slipper gennem senatet –og det er ikke nogen given sag. De prostituerede har været på gaden for at demonstrere. De argumenterer med, at deres liv bliver farligere, hvis politiet jager kunderne. De henviser til svenskernes tvivlsomme erfaringer.

Opråb fra dumme svin
Mange kaster sig med liv og lyst ind i debatten. F.eks. mener den smukke filmstjerne Catherine Deneuve, at forbudsloven vil skade de prostituerede. Hun huskes bl.a. for sin glansrolle på et luksusbordel i Luis Buñuels film ’Dagens Skønhed’.

En kreds af journalister og forfattere har udsendt ’Manifest fra 343 dumme svin’: ’Nogle af os går til ludere, andre gør det ikke, men her står friheden på spil,’ skriver de. Erklæringen fortsætter: ’Monogam eller libertiner, trofast eller vægelsindet. Vi er mænd. Det gør os ikke perverse eller psykopatiske.’

Om de prostituerede skriver de: ’Alle har ret til at sælge deres charme.’

Kampråbet fra de 343 grisebasser lyder: ’Rør ikke min tæve!’

Mens franskmændene spændt venter på lovens skæbne i senatet, er emnet slet ikke på dagsordenen i Tyskland, hvis anslået 400.000 prostituerede –heraf 250.000 på fuld tid –registreres, betaler skat og pensioneres på linje med andre håndværkere.

Fænomenet hedder ’EU i flere takter’

0 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste historier