Sådan sikrer du dig en værdig død

Tag snakken ved middagsbordet med både venner og familie. Det er ikke farligt, siger hospiceleder Dorit Simonsen. Polfoto

Man dør ikke af at tale om døden - til gengæld kan det være en stor hjælp, siger hospiceleder

Det kan være svært at skulle forberede sig på døden. Men har du gjort det, kan du få større indflydelse på, hvordan din afslutning på livet skal være – og samtidigt lette dine pårørende for tunge og svære valg. 

Fra 1. Januar 2019 har man kunnet oprette et såkaldt behandlingstestamente som sikrer, at du nu selv kan bestemme, hvorvidt du ønsker livsforlængende behandling i tre specifikke situationer. 

Der findes også en række andre måder, du kan forberede dig på, og det første, du kan gøre for dig selv og dine nærmeste er at få talt om det i tide. 

– Vi bør tale langt mere om døden, og jo nærmere, vi kommer afslutningen, jo mere nærliggende er det at skubbe samtalen fra sig og blive enige om, at ’det skal vi ikke tale om lige nu, for nu skal vi hygge os’, siger Dorit Simonsen. Hun er leder af Hospice Djursland, og har i mere end 30 år arbejdet med livstruede syge og døende mennesker.

Behandlingstestamente

Fra 1. januar 2019 kan du via sundhed.dk oprette et Behandlingstestamente, hvori du kan registrere dine ønsker for behandling i disse tre situationer:

1. Du ligger for døden og behandlingen kun vil forlænge dit liv. 

2. Du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig igen kommer til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.

3. Behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Du kan også bestemme, at en eller flere pårørende har det sidste ord i forhold til en beslutning om fravalg af behandling i en situation, hvor du ikke selv er i stand til at udtrykke dit ønske. Og du kan angive, at du ikke ønsker at blive behandlet med tvang, hvis du bliver dement eller varigt inhabil.

Hvis du allerede har oprettet et ’Livstestamente’, er det stadig gældende. Du kan tilbagekalde eller udskifte det med et ’Behandlingstestamente’. 

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen 

Det er ikke farligt

– Det kan være utrolig svært at tale om døden og vi lever ofte som om, den ikke findes. Men man dør ikke af at tale om døden. Det er ikke farligt, selv om det godt kan føles sådan, og man kan blive utrolig ked af det. 

– Til gengæld er det altid hjælpsomt. Det oplever jeg klart hos dem, der har fået talt om det, når de kommer her, siger Dorit Simonsen, der har været hospiceleder i 13 år.

Men at tale om døden gør hverken sorgen, smerten, savnet – eller måske angsten – hos den døende eller familien mindre, men det er en altid en lettelse. Det gør på en måde det ubærlige lettere at bære.

7 ting du kan gøre i tide

1. Du kan oprette et behandlingstestamente. (Kan hentes på sundhedsdatastyrelsen.dk)

2. Tage stilling til organdonation. 

3. Oprette en fremtidsfuldmagt. Her giver du fuldmagt til én eller flere personer, der kan handle på dine vegne, hvis du mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. 

4. Overveje hvordan din familie får adgang til vigtige ting som eksempelvis koder/passwords, e-Boks, m.m.

5. Overveje om der skal træffes aftaler med bank eller lignende i forhold til økonomien.

6. Fortæl din livshistorie til dine nærmeste og eventuelle børn og børnebørn, og få dem evt. til at skrive den ned.

7. Tal om døden med dine venner og familie - og fortæl om dine ønsker til, hvordan du gerne vil kunne tage afsked med livet. 

Kilder: etisk råd. Seniorhåndbogen.dk. Dorit Simonsen, leder Hospice Djursland

Afsked gør ondt

På hospice går man ikke ind for aktiv dødshjælp.

– Vi tror på livet før døden, og hvis folk kommer her i tide, kan vi ved livets afslutning hjælpe med den lindring, der er mulig for at lette de svære symptomer der er ved en uhelbredelig, livstruende sygdom, siger hun og tilføjer, at det dog ikke er alt, de kan lindre.

– De fleste, der kommer her, har haft et enormt langt liv. Det er lidelsesfuldt at skulle forlade dem, man elsker. Det kan ingen lindre, det skal gøre ondt.

5 tip: Sådan kan du tage samtalen

Hospiceleder Dorit Simonsen kommer her med sine råd til, hvordan du kan åbne for samtale om, hvordan du helst vil kunne tage afsked med livet.

1. Det kan opleves svært og akavet, når man spørger familiemedlemmer, venner eller bekendte til et middagsselskab, hvad de tænker om deres egen afsked med livet. Men når den første forlegenhed er brudt, kan man begynde at åbne op for en samtale om, at de måske har fået lavet et testamente, hvilket mange har gjort – og så kan man tale lidt om økonomi.

2. Efterhånden kan man gå lidt dybere og få talt om det her ’behandlingstestamente’, som faktisk ikke ret mange har fået lavet. 

3. Du kan spørge om organdonation – og hvorvidt man har taget stilling til det.

4. Stil eventuelt spørgsmålet om hvem, der skal tage beslutninger for dig, hvis du kommer i en situation, hvor du ikke selv kan gøre det? Det kan eksempelvis være hvor længe, du skal holdes kunstigt i live, hvis du ligger bevidstløs?

5. Tal om døden med din ægtefælle, dine venner – og i høj grad også børnene. Som voksne har vi ansvaret for at lære vores afkom, at døden er en del af livet, og at det er noget, vi skal være sammen om – også selv om vi bliver meget kede af det, vi savner og det gør ondt.

Aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp kaldes også for medlidenhedsdrab eller eutanasi. Det er ulovligt i Danmark, men lovligt i lande som bl.a. Holland og Belgien, hvor det alene ydes til uhelbredeligt syge ved brug af en overdosis af et stærkt lægemiddel.

Assisteret selvmord er ulovligt i Danmark, men lovligt i bl.a Schweiz og i enkelte stater i USA. Her er det patienten selv, der tager sit eget liv med hjælp fra en læge, der eksempelvis udskriver dødbringende medicin. 

Passiv dødshjælp er lovligt i Danmark og er betegnelsen for, at en terminal (døende) patient benytter sig af sin ret til at fravælge en behandling, der kun vil kunne udskyde døden. Det gælder også, når en terminal patient modtager nødvendige smertestillende midler, selv om de har den sidevirkning, at de fremskynder dødstidspunktet. 

Kilde: etik.dk

3 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste historier