Hver en stemme tæller

Hvis kommunalvalgsdeltagelsen igen er katastrofal, vil jeg sætte spørgsmålstegn ved, om vi har et reelt nærdemokrati. Og skal vi så have kommunalt selvstyre? spørger Lisbeth Zornig Andersen. (Foto: Linda Johansen)
Lisbeth Zornig Andersen frygter for endnu en lav valgdeltagelse ved det kommende kommunalvalg

OM EN UGE og en dag er der kommunalvalg. En masse politikere, enkeltpersoner, kirkelige organisationer og interesseorganisationer har været på gaderne og værestederne for at afholde eller deltage i valgdebatter. Og spørgsmålet er, om det nytter. Kommer der mon flere til stemmeurnerne af den grund?

Ja, det nytter, og der skal nok komme flere til urnerne. Selvfølgelig gør der det. Lad mig give et eksempel på hvorfor. I sidste uge var jeg på Herberget Hørhuset på Amager, hvor Stemmer på Kanten havde arrangeret valgmøde. Et dejligt møde på et dejligt sted.

HOVEDTEMAET VAR hjemløshed. Ud af 64 borgere, der bor på herberget, mødte omkring 15 op. En af de efterfølgende dage kom der en mobil valgurne til stedet. 18 stemte. Jeg føler mig ret overbevist om, at de, der deltog i debatarrangementet, også var de, der efterfølgende stemte.

Det vil sige, at får vi stemmeurnerne ud til dem, der har en fysisk eller mental barriere over for at stemme på skoler osv., og afholder vi tilstrækkelig mange debatmøder, hvor der sker et reelt møde mellem borgerne og politikerne, så kommer stemmeprocenten, der ved sidste kommunalvalg i 2009 lå på sølle 32 procent for kontanthjælpsmodtagere, op.

SÅ DET ER altså bare at kaste sig ud i alle de debatter, man orker, uanset om man er borger eller politiker. Nogle af politikerne, der har deltaget i debatten, har været med otte gange foreløbig i de møder, vi har faciliteret. Og nej, det er ikke venstrefløjen, der tropper op igen og igen. I forhold til de debatter, jeg kender politikernes deltagelse i, er det en konservativ, der har rekorden.

Og hvis nu der er nogle politikere, der nu tænker, at det skal de da også være med til, er det bare at kaste sig ud i det. Deltag i de mange arrangementer, organisationerne afholder rundt omkring. Tænker f.eks., at der, hvor der er herberger eller varmestuer eller væresteder, er der helt sikkert også et debatarrangement, uanset hvor man befinder sig i landet. På stemmerpaakanten.dk kan man se en oversigt over de debatter, vi har fået nys om.

OG HVIS MAN VIL forberede sig som politiker, er der her et par udfordringer formuleret af udsatte over hele landet. Skæve boliger til hjemløse skal styrkes. Tandplejen skal være gratis for udsatte. Transport skal være gratis for de fattige. Der skal gratis poletter til toiletterne frem for mønter. Indsatsen over for prostitution skal styrkes, og det samme gælder indsatsen over for rusmiddelbrugere.

Der skal være behandlingsgaranti for pårørende til misbrugere. Der skal være skæve job og uddannelser, der kan passe til, at man i perioder er ustabil. Der skal være flere omsorgspersoner, der har tid til et slag kort og en snak. Som kan dæmme op for ensomheden.

DER SKAL VÆRE mere tid og faglighed til at forebygge udsathed i skolerne og på daginstitutionerne. Der skal være tydeligt ansvar mellem region og kommune vedrørende social udsathed og sygdom, så borgerne ikke lander mellem to stole. Bedre indsats på minoritetsområder.

Flere senge og længere indlæggelser i psykiatrien, mindre bureaukrati og én socialrådgiver til borgerne og ikke de op til 17, jeg hørte forleden. Mere støtte og rådgivning til førstegangsforældre, flere billige ungeboliger osv. Jeg kunne blive ved.

Så se at komme i gang, politiker –der er kun en uge og en dag til valget. Og hver en stemme tæller.

0 kommentarer
Vis kommentarer
Seneste historier
Hent flere