Annonce:
Annonce:

Sådan bliver du sexolog

Det handler ikke alt sammen om orgier, medietække og blowjobbriller: Her er Danmarks sexolog-skoler

Som sexolog kan du hjælpe folk med ondt i sexlivet. (Foto: colourbox.com)
Som sexolog kan du hjælpe folk med ondt i sexlivet. (Foto: colourbox.com)
Annonce:
Følg Sex & Samliv

Om danskerne har fået større og mere intense problemer med at finde hoved og hale på sexlivet, er svært at svare entydigt på. I hvert fald uddannes flere og flere sexologer.

På TV2 kan du for tiden forlyste dig med Joan Ørting, Katrine Berling, Robert Lubarski og Paprika Noel, der på slap line viser, hvad en sexolog også kan være.

Men programmet Sexologerne er langt hen ad vejen portrætter af de fire medvirkende og ikke nødvendigvis et billede på, hvad sexologer egentlig kan.

For at finde ud af det har vi fundet frem til dem af landets sexologiske uddannelser. Dette er ikke en kritisk gennemgang og sammenligning af stederne, men præsentation af uddannelserne.

Skolerne er alle private - og derfor er de også hinandens konkurrenter.

Annonce:

Center For Sexologisk Uddannelse (Køge)
- Hos CFSR hedder det uddannelsen til sexologisk rådgiver, men kunne i princippet lige så godt have heddet sexolog. Desværre er sexolog-begrebet, efter vores mening, med årene blevet ekstremt udvandet, hvorfor vi altså har valgt en lidt anden betegnelse, der ikke mindst understreger skolens seriøsitet, forklarer Tanja Rahm, leder af Center for Sexologisk Rådgivning, der lægger ekstra stor vægt på, at eleverne får en bredt funderet uddannelse, der efter endt uddannelse gør de nye sexologiske rådgivere godt rustet til at arbejde med egne klienter.

Dette sker via 13 undervisningsmoduler, hvor man kommer ud i alle tænkelige afkroge af emnet.

- Vi modtager både kvote 1 elever, der allerede har en uddannelse som fx terapeut, men ønsker at overbygge med uddannelsen til sexologisk rådgiver, samt kvote 2 elever, der ikke har anden relevant uddannelse, men brænder for at blive sexologisk rådgiver. Men overordnet er det vigtigst for alle, der ansøger, at man seriøst brænder for at tage uddannelsen, fortsætter Tanja Rahm, hvis skole (også) lægger stor vægt på personlig udvikling, egenterapi og studiegruppe-arbejde.

Formål
CFSR’s formål undervisningen er,at udvikle hver enkelt kursist personlige professionelle stil, samt give vedkommende kendskab til alle de sexologiske områder.

Annonce:

Herudover skal han/hun lære at arbejde med kommunikation og rådgivning, samt udvikle nødvendige egenskaber, der gør vedkommende i stand til at anvende teori i praksis. Desuden skal eleven opnå godt kendskab til seksualitet, kærlighed og relationer i arbejdsregi som terapeut.

Emner
Seksualitetens historie og udvikling.

Seksualitet i forskellige livsfaser, handicap og hjælpemidler, sex over landegrænser, religion, kønsforskelle, passion og lyst.

Seksuelle kulturer og subkulturer, normalitet og mangfoldighed, perversioner og parafilier.

Pornoens historie, prostitution og handlede kvinder.

Fysiske, psykiske og seksuelle overgreb, vold, pædofili, incest og senfølger.

Mandens og kvindens anatomi, mandens og kvindens kønsorganer, seksualitet og orgasme.

Tantra, Kama Sutra, cølibat, afholdenhed og sex/porno- og kærlighedsafhængighed.

Varighed og pris
Uddannelsen til sexologisk rådgiver hos Center for Sexologisk Rådgivning er i alt 677 lektioner, over 13 moduler, og man skal være 25 år for at blive elev på centeret - og uddannelsen henvender sig til alle med interesse for sexologi, relationer, personlig udvikling, kommunikation, terapi og metode.

Annonce:

Ansøgere med anden relevant uddannelse har desuden fortrinsret. Det gælder psykologer, psykoterapeuter, jordemødre, læger, sygeplejersker og andre ansøgere med anden alternativ uddannelse.

Basisprisen er 38.000 kroner.

Mere om Center for Sexologisk Rådgivning på cfsr.dk

Sexologiskolen (Århus og København)
- En vigtig del af uddannelsen på Sexologiskolen er, at man som elev (også) oplever egen-terapi, samt meget gerne kommer i praktik. Herudover gør vi meget ud af studieture, fortæller underviser og stifter af Sexologiskolen, Yazmin Fox, der desuden anbefaler sine kommende studerende, at de tager både uddannelsen til sexolog og parterapeut på Sexologiskolen, da problemer i sexlivet i langt de fleste tilfælde har rod i samlivet.

Desuden ser skolen meget gerne, at flere unge og ældre søger ind på uddannelsen, hvor den nedre aldersgrænse for at kunne komme ind, netop er blevet sænket til 18 år.

Annonce:

- Oplevet med skolens øjne, handler modenhed langt fra altid kun om alder, hvorfor man sagtens kan være motiveret og moden nok til at tage uddannelsen til sexolog som blot 18-årig. Som helt ung har man desuden en helt anden friskhed og tilgang til tingene end personer, der måske en længere årrække har været på arbejdsmarkedet. Unge er desuden ofte bedre til at undervise og hjælpe andre unge, der har problemet med sexlivet.

- I den anden ene af spektret ser vi også gerne at flere ældre ønsker at uddanne sig til sexolog. Man stopper jo ikke med at have sex, fordi man kommer lidt op i alderen, og da slet ikke i dag, hvor vi kun lever længere og længere. Her kan erfaringer fra et langt liv desuden være til stor gavn, når vedkommende på den anden side af udannelsen selv skal til at have klienter. Så nej, vi har heller ingen øvre aldersgrænse, siger Yazmin Fox.

Formål
På Sexologiskolen sætter man det faglige niveau højt og lægger fokus der, hvor det moderne menneskes virkelige problemer er. Dette sætter den uddannede sexolog i stand til, med professionalisme og kompetence, at hjælpe mange mennesker til et bedre liv med sig selv - og deres partner.

Emner:
Hvad er seksualitet?

Sex og holdninger igennem tiden, historiske og kulturelle betragtninger.

Annonce:

Kærlighed og kærlighedens betydning for vores liv og seksualitet.

Kvindens og mandens seksualitet, anatomi og fysiologi, psyke etc.

Etniske minoriteter og deres seksualitet, forskellen på kvinder og mænd.

Kønsidentitet og homoseksualitet, seksuelle dysfunktioner og brugen af teknikker og medicinske hjælpemidler, kroniske sygdomme – hvad gør det ved seksualiteten?

Seksuelle afvigelser og minoriteter, seksuelle overgreb, tabu og traumer, krænkeren.

Børn og unges seksualitet og seksuelle udvikling.

Single-livets facetter, netdating og virtuel kommunikation.

Prævention, frugtbarhed og undfangelse og graviditet.

Sex før, under og efter graviditet.

De forskellige orgasmer - og vejen til dem, lyst og passion livet igennem.

Annonce:

Varighed og pris
Uddannelsen til sexolog på Sexologiskolen tager to år, fordelt på fire moduler med træning og egen-terapi, i alt 430 lektioner, og skolerne satser i høj grad på det nordiske forum, på netværk og på samarbejde. De studerende møder forelæsere fra Danmark såvel som fra de øvrige nordiske lande. En af skolens faste undervisere er skolens stifter, Yazmin Fox, der er uddannet i almen- og klinisk sexologi på Gøteborg Universitet.

Aldersgrænsen er 18 år. Sexologiskolen ser desuden gerne flere ældre (45+) på uddannelserne, da fremtidens ældre også vil have brug for kompetent sexologisk rådgivning.

Prisen er 52.000 kroner

Læs mere på sexologiskolen.dk

Joan Ørtings sexologuddannelse (København og Ribe)
- Hos os lægger vi meget stor vægt på, at eleverne er modne og 100 procent parate til at tage uddannelsen til sexolog - og det er det altså langt fra alle, der er. Derfor har skolen også valgt at sætte den nedre aldersgrænse til 23 år. Desuden tager vi en mere uddybende samtale med alle, der søger ind. For søger man fx udelukkende ind for at blive den nye Joan Ørting, som ikke så få faktisk gør, så dur det altså bare ikke.

Annonce:

- Derimod ønsker vi så vidt som muligt at sikre os, at nye elever seriøst brænder for alle aspekter af sexolog-uddannelsen, samt ikke mindst evner at kunne overkomme et 18 måneders langt forløb, hvor pensum er på den anden side af 5000 sider, forklarer sexolog Emilie Bjørkløwe Møller fra Joans Ørting sexologuddannelse, der samtidig ønsker at slå fast, at elever og lærere altså ikke render nøgne rundt og boller til højre og venstre i frikvartererne, en del - øjensynlig - meget fejlagtigt har fået opfattelsen af.

- Desuden adskiller vi os på den måde, at vi har en psykolog, Rikke Juul, fast ansat, der både er inde over alle midtvejssamtalerne og samtaler med alle nye ansøgere. På den måde sikrer vi os bedst muligt, at nye elever også på det mere personlige plan er rustet til at klare uddannelsen. For søger man fx ind med det hovedformål i sigte, at man ønsker at helbrede sig selv via forløbet, så har man ikke også nok kræfter og fokus til at fokusere på alt det, man bør suge til sig undervejs.

Formål
Man kvalificeres til at samtale og rådgive om seksualitet, parforhold og singleliv, samt lærer at coache og vejlede omkring kærlighedsproblemer.

Annonce:

Eleven får desuden redskaber til at undervise, informere og holde foredrag om sex, kærlighed, mænd og kvinder - uddannelsen giver desuden en bred faglig viden, som giver mulighed for deltagelse i den offentlige debat.

Uddannelsen henvender sig til alle, som ønsker at vide mere om egen og andres seksualitet, og har lyst til at undervise, rådgive og vejlede om seksuelle temaer. Livserfaring og modenhed er nødvendig for at kunne gennemføre uddannelsen, hvorfor minimumsalderen er 23 år.

En del elever tager også parterapeutuddannelsen, som har samme varighed. Også her vægtes det terapeutiske højt.

Emner
Egen personlighed og egen seksuelle historie.

Mangfoldigheden indenfor seksualitet.

Forskel på mænd og kvinder og kønnenes seksualitet

Dysfunktioner, terapeutiske metoder, manglende lyst og seksuel inspiration.

Forhold mellem krop og psyke, sex-afhængighed, porno og seksuelle fantasier.

Seksualundervisning, handicappedes seksualitet, singleliv, spiritualitet og tantra.

Jalousi og utroskab.

Annonce:

Varighed og pris
Sexologuddannelsen består af 12 moduler af tre dages varighed og forløber over cirka 18 måneder. Der eksamineres og gives certifikat. Undervisningen til hvert modul tager udgangspunkt i et tema.

Prisen er 52.000 kroner

Læs mere på joanoerting.dk

Klinisk sexolog, basis (København)
- Uddannelsen til klinisk sexolog henvender sig primært til sundhedsfagligt personale, altså læger, sygeplejersker, psykologer, jordmødre, socialrådgivere mv. Andre faggrupper som fx journalister, undervisere og antropologer, der i forbindelse med deres arbejde har behov for et større kendskab til de områder, en klinisk sexolog arbejder med, har dog også mulighed for at søge ind på grunduddannelsen.

Basis-uddannelsen giver dog ikke adgang til at praktisere, men giver et grundlæggende kendskab til sexologi, forklarer Inger Bugge fra Dansk Forening For Klinisk Sexologi (DACS). En tværfaglig forening for personer med særlig interesse for sexologi og sexologisk behandling i Danmark, der tilbyder tre forskellige uddannelser:

Annonce:

Trin1: Sexologisk basis. Trin 2: Sexologisk Counsellor. Trin 3: Klinisk sexolog, der giver kursisten i stand til at varetage langvarige og intensive behandlingsforløb, samt undervisnings- og supervisionsopgaver.

- En del sexologiske problemer kan være ret komplicerede. En kvindens manglende lyst til sex kan fx sagtens have rod i en depression, og manden, der har problemer med rejsning, kan eventuelt have begyndende sukkersyge – og det kræver altså en del uddannelse og erfaring med stoffet at hjælpe med den helt rigtige behandling, siger Inger Bugge fra Dansk Forening For Klinisk Sexologi, DACS, der står for uddannelsen.

Formål
Giver kendskab til og forståelse af menneskets seksualitet og seksuelle udtryksformer. Forståelse af seksuelle begreber og kønsroller inden for forskellige kulturer, samfund og orienteringer, samt evnen til kritisk og etisk at vurdere forskellige seksuelle udtryk.

Eleven erhverver et grundlæggende kendskab, der kan bruges i videre studier inden for sexologisk rådgivning, terapi, undervisning og/eller forskning.

Annonce:

For at blive optaget på uddannelsen skal den studerende være i gang med - eller have afsluttet - en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Målgruppen er studerende på universitetsniveau og/eller studerende/professionelle inden for social- og sundhedssektoren eller uddannelsessektoren.

Emner
Menneskets seksualitet i dens historiske, kulturelle, sociologiske og religiøse kontekst.

Grundlæggende begreber og etik inden for sexologi og i den kliniske sexologi.

Reproduktion og seksuelt velvære.

Seksuel udvikling (herunder medicinske, sociale og psykologiske aspekter).

Seksuel anatomi og fysiologi.

Seksualiteten i et livsforløb.

Mandlig og kvindelig seksualitet, kønsroller.

Kropsbevidsthed, sensualitet, erotik og kærlighed.

Seksuel identitet og orientering.

Seksuel mangfoldighed, seksuel chikane og misbrug.

Seksualiteten i medierne og kommerciel sex.

Varighed og pris
Uddannelsen varer et år, i alt 800 timer, og studiet er designet for folk med en fuldtidsstilling. Forløbet består af seks moduler tilrettelagt som internat fra torsdag til lørdag.

Annonce:

Prisen er 42.900 kroner (inkl. kost og logi)

Læs mere på klinisksexologi.dk

Sexolog og Parterapeutskolen (ved Carl-Mar Møller)
- I princippet kan alle over 18 år blive optaget på uddannelsen hos os. Desuden er vi klart den billigste uddannelse til sexolog i Danmark. Hertil kommer, at der gives 40 procent i rabat til arbejdsløse, sygedagpenge-modtagere og bistandsklienter, forklarer Carl-Mar Møller, der pointerer, at uddannelsen til sexolog hos ham, langt hen ad vejen er et personligt forløb, hvor der arbejdes meget med elevens personlige problemer. Samt at man ikke bruger meget tid på de ting, man kan læse sig til på nettet eller i en bog.

Annonce:

- På weekendkurserne er vi desuden max 14 elever, der skaber et tæt sammenhold, netværk og nye venskaber – og så arbejder vi meget langt hen ad vejen med psykodrama, kropterapi, ndedrætsterapi, tegneterapi, lerterapi, musikterapi, gruppeterapi, individuel terapi, teater, video og samtaleteknik, slutter Carl-Mar Møller.

Formål
Eleven lærer at hjælpe mennesker med at løse konflikter med hinanden og inde i sig selv, samt tale frit om tanker, fantasier og følelser.

Gennem egen-terapi i grupperne på uddannelsen, kommer man igennem følelsesmæssige processer, som renser ens sind for tanker og følelser, der eventuelt kunne forstyrre, når man arbejder som sexolog.Man lærer desuden en lang række teknikker, som har til formål at finde frem til årsagerne til, at klienten har det, som klienten har det.

Sexolog uddannelsen tager desuden udgangspunkt i kursistens eget psykiske materiale, som er grundlaget for en mere succesfuld fremtid som sexolog.

Der er ingen adgangskrav til uddannelsen.

Emner, skolen blandt andet underviser i:
Seksuelle blokeringer og hæmninger, kønssygdomme og sygdomme, præstationsangst, overgreb og incest.

Under egen-terapi i grupper:

Annonce:

Følelser og seksualitet, fri kommunikation om fantasier, kropsterapi, tegneterapi og lerterapi. Rollespil og psykodrama.

Porno, S/M og anderledes seksualitet og tantra.

Depression, spiseforstyrrelser, nervemedicin, hash, lykkepiller, alkohol og seksualitet.

For hurtig udløsning og ikke kan komme under samleje.

Smerter og samleje, kvindens orgasme, mandens orgasme, svært ved at komme, for hurtig udløsning.

Varighed og pris
Uddannelsen er 1-årig, og skolen optager max 14 elever.

Der er kost og logi under hele uddannelsen, der varer otte weekender og et ugekursus - og man skal ikke være nøgen.

Carl-Mar Møller, der selv underviser på uddannelsen, har arbejdet som par- og psykoterapeut siden 1983, og har uddannet flere end 100 parterapeuter, sexologer og psykoterapeuter siden 1985.

Prisen er 23.000 kroner (inkl. kost og logi).

Læs mere på carl-mar.dk

Annonce:
Annonce:
Annonce:

Populært i Ekstra Bladet+

Annonce:

Mest læste lige nu

Nej, Mette - Danmark kan ikke mere nu
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Det bedste fra Ekstra Bladet+

Mest læste fra den seneste uge

Annonce:
Annonce: