Brud uden bitterhed

Skilsmisseterapi kan hjælpe mange gennem det svære brud

Mange brud ender i bitre kampe, der giver varige ar på krop og sjæl. Selv par, der er enige om, at deres veje må skilles, må erkende, at tabet af drømmen om ’tro, håb og kærlighed til døren jer skiller’ kan være omfattende og uoverskueligt stort.

Men sådan behøver det ikke at være.

Det mener skilsmisseterapeuten Christina Copty, som her giver sit på bud på, hvordan man kommer igennem bruddet, så parret kan være på talefod og blive klar til nye kærester bagefter.

Lykkelig skilsmisse
Kan man få en lykkelig skilsmisse?

- Nej, det kan man ikke. Men man kan godt blive skilt på en ordentlig måde, der skaber grobund for, at man igen kan blive lykkelig, siger Christina Copty, der mener, at det at bruge ordet ’lykkelig’ i samme sætning som skilsmisse er en modsætning, der mest af alt er god til at sælge bøger på.

- Selve præmissen for en skilsmisse er ulykkelig, også selvom man har en venskabelig skilsmisse, for man tager afsked fra noget, man engang troede skulle vare livet ud, og deri ligger der en sorg.

En skilsmisse er en livskrise, hvor man skal genfinde sig selv og skabe en ny identitet ovenpå tabet af sin tosomhed. Men når det er sagt, er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan skabe en ordentlig skilsmisse.

Skilsmissens 12 trin

Terapi
Hvem kan få noget af at komme i skilsmisseterapi?

- Det kan alle, der gerne vil tage en ordentlig afsked med det liv, de har haft sammen, men som har svært ved at gøre det, fordi følelserne flyder over, og smerten er meget stor. Det er sådan, at der altid er én, der siger ordene ’jeg vil skilles’ først, og det skaber ofte store følelser af skyld hos den, der siger ordene og følelser af dyb svigt hos den anden, forklarer Christina Copty til ekstrabladet.dk.

Disse følelser gør, at det bliver svært at høre hinanden, fordi man lytter til hinanden ud fra de to følelser, og det lyder mest som bebrejdelser:

- Sådan et par kan få meget ud af at gå i skilsmisseterapi, fordi de kan lære at lytte til hinanden, så de går fra ægteskabet med en følelse af klarhed og accept.

5 gode råd til den nyskilte

Børn
Hvis man har børn, er skilsmisseterapi særdeles godt, fordi børnene ofte er fanget i en loyalitetskonflikt i kraft af deres kærlighed til forældrene, og de påtager sig ofte alt for meget ansvar, når far og mor er i krise, forklarer Copty:

- De kan enten reagere meget voldsomt og begynde at pådrage sig negativ opmærksomhed, eller også begynder de at oversamarbejde og være små voksne, der trøster og sørger for. Det er ikke meningen. Det ved de fleste forældre heldigvis, men det kan være svært at se ud over problemerne og være til stede som forælder, når familien er ved at blive brudt op.

- Her er skilsmisseterapi i særdeleshed vigtigt, så forældrene får en helle, hvor de kan bearbejde deres skilsmisse udenom børnene og samtidig få redskaber til at håndtere skilsmissen i forhold til børnene.

Det lærte vi af vores skilsmisse

Baggrunden
Den vigtigste præmis for at gå i skilsmisseterapi er, at der er villighed fra begge parter til at komme igennem livskrisen på en ordentlig måde:

- At man så endnu ikke ved, hvordan man skal gøre det, er jo netop det, jeg som skilsmisseterapeut kan hjælpe dem med.

Hvilke problemstillinger arbejder du typisk med?

- Jeg arbejder meget med skyld og svigt. Mange gange handler skilsmisser om, at den ene part igennem en længere periode har følt sig overset og uelsket. Nogle gange kommer det til udtryk igennem utroskab, som er endnu et lag, der skal bearbejdes. I starten kæmper parrene mod hinanden og har svært ved at forstå hinanden. Så allerførst skal der skabes en fælles platform, de kan kommunikere ud fra.

Skilsmisser har tit en stor del vrede, som er en stærk følelse, der godt kan virke skræmmende på begge parter. Det er vigtigt at afdække hvad den egentlig dækker over, for tit er det sådan, at man er vred, fordi man er meget ked af det.

Jeg arbejder også meget med problemstillinger omkring børnene, fordi forældre jo heldigvis er indrettet sådan at de gerne vil deres børn det bedste, men ikke altid ved hvordan, når følelserne oversvømmer dem.

Skilsmisse er det nye sort

De fire faser
Hvilke faser gennemgår de skilsmisseramte?

Når du bliver skilt, gennemgår du typisk fire faser, forklarer skilsmisseterapeuten:
Kampfasen: Før beslutningen om at blive skilt træffes, kæmper du stadig, oftest for at forandre den anden. Du er i konstant alarmberedskab og kampklar, men jo længere perioden trækker ud, des mere bliver den kendetegnet ved, at du hurtigt bliver træt og føler dig drænet og udmattet. Du føler sig stresset og har ikke overskud til andet end dit kriseramte forhold.

Beslutningsfasen: Der er altid én, der siger ordene 'jeg vil skilles' først, og derfor er denne periode forskellig for de to parter. Den, der siger ordene højt (ofte har de begge tænkt og mærket, at det bar i den retning) er den, der kaster håndklædet i ringen og træder ud af kampen. Det kan føles som en lettelse at sige det højt, men samtidig også fuld af skyldfølelse. Den anden kan enten reagere med chok, eller store og voldsomme vredesudbrud, der suppleres med skyld.

Transitionsfasen: Denne tid opleves oftest som den sværeste, fordi du har nogle enorme følelsesmæssige udsving. Du bevæger dig fra raseri, over i skuffelsen, forbi håbløsheden, op i ønsket om genforening, hen i bebrejdelserne, ned i sorgen, ind i følelsen af nederlag osv. uden at du rigtigt kan finde retning. Det føles som om du har mistet dig selv, og tiden er præget af kaos og mangel på retning.

Accept-fasen: Du begynder langsomt at genorientere dig i livet og skabe en ny identitet De praktiske aspekter kommer i fokus på en mere rolig og målrettet måde. Du oplever perioder med ro, og kan begynde at tænke på andet end skilsmissen. Du begynder så småt at investere i dit privatliv og finder ud af, hvem du er, og hvordan du bedst får livet til at gå op i en højere enhed.

Sådan kommer du over tabt kærlighed

Læs mere om Christina Copty her