Derfor mister hun lysten til sex

Parforholdets natur skyld i mange kvinders manglende begær efter deres mand

Vane og nærhed kan ødelægge en kvindes sexlyst. (Foto: colourbox.com)
Vane og nærhed kan ødelægge en kvindes sexlyst. (Foto: colourbox.com)

Glem tryghed. Glem intimitet. Glem for den sags skyld kærlighed.

Det ser nemlig ud til, at ikke bare er de elementer, som kvinder (og mænd) stræber efter i et parforhold, ikke nødvendige grundsten for, at kvinden kan udfolde sig seksuelt. Næ, de er faktisk snarere skyld i, at kvinden mister sexlysten i et forhold.

Den anerkendte psykologiprofessor og sexforsker Marta Meana fra University of Nevada har i en artikel i ' Journal of Sex and Marital Therapy’ set nærmere på, hvorfor nogle kvinder i parforhold mister lysten til sex.

Ifølge Meana viser mange tidligere undersøgelser, at langvarige parforhold virker dæmpende på kvinders sexlyst - også selvom man modregner alder.

Dette tænder alle kvinder på

Dybdeinterviews
Meana og hendes medforsker Karen E. Sims dybdeinterviewede 19 kvinder, der alle havde mærket en tydelig nedgang i deres begær i ægteskabet. Gennemsnitsalderen var 31,5.

Kvinderne skulle søge at forklare årsagerne til den manglende lyst, og ligesom de skulle angive, hvad der forhindrer dem i at genfinde sexbegæret.

Tre hovedpunkter udkrystaliserede sig fra de 19 interviews:

Vane, velkendthed og afseksualisering af kønsrollerne (’institutionalization of the relationship, over-familiarity, the de-sexualization of roles in these relationships’).

Surf med på hendes lyst-bølger

Derfor går det galt
Her er nogle af kvindernes forklaringer på, hvad der er galt med sexlivet:

- Dejligt, men ikke sexet eller ophidsende
- Det velkendte ved parforholdet er uforeneligt med seksuelt begær og ophidselse
- Sexakten er forudsigelig
- For let at få sex
- Ikke spontant
- For mange andre ting på agendaen
- Dårlige vaner
- ’Elsker’ stedet for ’knalder’
- Ingen romantisk optakt
- Mekanisk
- Orgasmefikseret
- Familien prioriteres højere
- Vægtforøgelse (egen og partnerens)
- Sex er en pligt
- Træthed
- Stress
- Morrollen ikke forenelig med sexrollen
- Fokus på børn
- Føler sig ikke sexet og værd at begære

Hun gider ikke sex mere

Parforholdets natur
Meana og Sims mener, at disse årsager ligger i parforholdets natur, hvor de er en konsekvens af intimiteten og nærheden og ikke en følge af dysfunktionelle parforhold eller fysiske problemer.

Forskerne anfører, at deres undersøgelse stiller spørgsmålstegn ved den almene antagelse, at kvinders begær er afhængig af graden engagement, nærhed og intimitet. Disse elementer kan være nødvendige for nogle kvinders begær, men undersøgelsen viser, at det absolut ikke er nok for andre.

Kvinderne i undersøgelsen stønnede over påstanden om, at det komfortable og trygge i forholdet skulle fungere som lystfremmere, og selv om de mente, de havde lykkelige ægteskaber, nød de andre mænds opmærksomhed.

Nyhedens interesse har længe været et kendt afrodisiaka for mænd, men det ser altså også ud til at gælde for kvinder. For nærhed leder til det velkendte, som leder til det effektive, men kedelige knald, forklarer psykologerne.

Sex bedst efter fire år

Løsningen
Forskerne mener, at man i sex- og parterapi skal fokusere mere på den seksuelle dynamik end på parforholdets underliggende problemer, når man skal behandle problemer med kvinders manglende sexlyst i et forhold. Det kan i værste fald forværre problemerne, hvis man søger efter dybe konflikter.

De anbefaler, at par (og terapeuter) forholder sig til følgende for at afhjælpe problemer med manglende sexlyst:

- Skabe forhold der modarbejder parforholdets institutionalisering og de faste roller (at alt bliver velkendt og vane og trygt).
- Gør noget for sig og ved sig selv.
- Fremme de mange forskellige erotiske muligheder, som er unikke for hvert par.
- Introducere en sund distance og selvstændighed.
- Sætte fut på trætte seksuelle mønstre

Forskerne ser frem til forskning, der drejer sig om kvinder i parforhold, der netop ikke har mistet sexlysten efter deres mænd, for derigennem at finde frem de kvinders hemmeligheder.

Tryghed gør dit sexliv trist

0 kommentarer
Vis kommentarer