Hver tredje unge kvinde synes en kompliment er sexchikane

Unge er mest følsomme over for sexchikane og upassende adfærd, viser undersøgelse fra blandt andet Storbritannien, USA, Sverige - og Danmark

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Harvey Weinstein-skandalen og hele #metoo-kampagnen har rullet hen over verden i cirka to måneder, og i den forbindelse spurgte analysebureauet YouGov i oktober mænd og kvinder i en række lande om, hvad de anser for at være sexchikane og upassende adfærd.

Deltagerne, som kom fra Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig skulle forholde sig til en række handlinger, som en mand kan foretage sig overfor en kvinde, der ikke er hans veninde eller partner.

Danskere er også med i undersøgelsen, men data viser desværre ikke alder- og kønsfordelingen.

Næsten alle mænd og kvinder i de fem lande er enige om, at det er sexchikane, hvis en anden mand end kæresten viser sine kønsdele eller forsøger at tage et billede op under kvindens nederdel/kjole.

Og så bliver det mere grumset.

Især unge føler visse handlinger er sexchikane. Dette er britiske tal. Fig: yougov.com
Især unge føler visse handlinger er sexchikane. Dette er britiske tal. Fig: yougov.com
 

Helt generelt viser det sig, at de yngre grupper ser mere fordømmende på de forskellige handlinger, ligesom også kvinder har en mere striks fortolkning.

Således mener næsten syv ud af ti unge britiske kvinder mellem 18 og 24 år, at det er sexchikane, hvis en mand fløjter efter hende.

Omvendt synes blot 15 procent af de voksne britiske kvinder, dem over 55, at det er sexhcikane. Og samme tendens gør sig gældende for de britiske mænd, dog er der lidt flere af de modne, som synes, det er sexchikane, tre ud af ti.

En kompliment, der går på kvindens udseende (som altså både kan være: du har lækre patter, og sikke nogle smukke øjne), er forkert i 30 procent af helt unge kvinders øjne. Blandt de ældre mænd og kvinder gælder det kun hver tiende.

Alt i alt skal du med andre ord tænke kraftigt over dine handlinger, når du står overfor en ung britisk kvinde.

Tallene fra de andre lande følger nogenlunde samme mønster, dog er de ikke helt så ekstreme i Sverige.

Danskere
Yougov har også spurgt små 1000 repræsentativt udvalgte danskere om det samme, men desværre har de ikke leveret køns- og aldersopdelte tal.

Ikke desto mindre viser det sig, at danskere er langt mere liberale i forhold til, hvad der anses som sexchikane end de fleste andre i undersøgelsen.

'Kun' hver femte mener, at det at piftet ad en kvinde er sexchikane, mens 16 procent anser det for sexchikane at give en kvinde en kompliment for hendes udseende. En joke af seksuel karakter betragtes af 17 procent som sexchikane, mens det at kigge på en kvindes bryster er sexhcikane for hver fjerde danske mand og kvinde. Og kun seks procent synes det at blinke til en kvinde er sexchikane.

Undersøgelsen viser, at danskere er relativt mere liberale i forhold til, hvad der kan kaldes for sexchikane.
Undersøgelsen viser, at danskere er relativt mere liberale i forhold til, hvad der kan kaldes for sexchikane.

Gråzoner
Vi forelagde statistikken for mandeterapeut Tomas Friis, som vi bad udlægge tallene, set i lyset af #metoo-kampagnen. Friis mener, at undersøgelsen først og fremmest viser, at der er store kulturelle forskelle i, hvad 'der er OK', og hvad der ikke er OK, når vi befinder os i gråzonen:

- Egentlige overgreb, overfald og overskridelse af fysiske grænser er der ret stor enighed om er helt uacceptabelt. På tværs af kultur og alder. Gråzonen - altså hvornår noget går fra at være uhøfligt/dumt/ubehageligt til faktisk at være et overgreb - er der stor forskel på. Og kulturelt set bliver grænserne strammere og strammere.

- Samtidig er der også en tendens til, at folk generelt bliver mere tyndhudede; at mere og mere handler om 'ret til', hvormed man lægger ansvaret over på andre, og mindre handler om selv at tage ansvar. Det viser sig både som et skift i den brede kultur på tværs af alder, men især som at yngre generationer simpelthen er blevet dårligere til både at opføre sig ordentligt og til selv at sætte og håndhæve grænser, siger Friis.

- Tallene viser også - og det er et kendt fænomen - at især kvinder udover at stramme grænserne for, hvad der er OK adfærd, også tror, at det står værre til, end det faktisk står til, lyder fra Friis, der henviser til de tal, der peger på, at kvinder overvurderer antallet sexchikane-tilfælde, mens mænd omvendt undervurderer det.

Identitetspolitik
Ifølge mandeterapeuten er forklaringerne mange og komplekse, men nogle af de store videnskabeligt dokumenterede årsager er blandt andet, at identitetspolitik i bred forstand fylder mere og mere, især over de seneste 30 år.

- Her er det meget den ene gruppe mod den anden i forhold til personligt ansvar. Også sociale medier har betydning her. Kommunikation bliver 'en til mange' frem for 'en til en'; Facebook, Twitter og Instagram og så videre bliver til ekko-kamre, hvor vi bekræfter hinanden, dels forstærker og forstørrer især de negative fænomener mere, end fænomenerne faktisk fylder, mener Friis, der også peger på, at børn og unges socialiseringsproces bliver mere og mere voksenstyret og overvåget.

- Børns sociale robusthed og evne til selv at løse konflikter falder derfor - og den manglende evne tages med ind i voksenlivet og forholdet mellem kønnene.

- En af de store udfordringer er, at ovenstående betyder, at vi faktisk bliver bedre til at problem-definere og i sidste fald skælde ud og udskamme. Den positive side er, at vi bliver bedre til at gøre op med det, der er forkert og ikke virker.

- Dog fjerner vi noget, der ikke virker ret godt for nogle, men ok for andre, uden at finde nye og bedre måder. Vi smider - som så ofte før - babyen ud med badevandet, fordi det er farligt at bade.

Krænkende
Seksualrådgiver Michael Sander Loua mener, undersøgelsen fra YouGov ikke er videnskabelig og derved misser nogle finurligheder, men den viser dog en tendens: At opfattelsen af sexchikane er forskellig fra land til land, og at opfattelserne ændrer sig med alderen.

- Tendensen er klar, at 'sexchikane' opleves stærkest i de unge år, og jo ældre man bliver, jo mindre betydning tillægges fløjten og tilråb, seksuelle vittigheder osv.

- Hvis vi dykker ned i undersøgelsens resultater, fx spørgsmålet vedrørende henvendelser med seksuelle invitationer, så kan vi se, at i de undersøgte lande - med Sverige som lille undtagelse - så er der kun 10 procent forskel mellem mænds og kvinders opfattelse: BÅDE mænd og kvinder synes, at direkte henvendelse om seksuelle ydelser er krænkende.

- Det betyder, at kun cirka 10 procent af mændene - i Sverige lidt flere - er uvidende om eller ligeglade med, at direkte seksuelle invitationer støder andre. Med kun 10 procent forskel i opfattelserne hos mænd og kvinder må vi derfor antage, at de fleste mænd godt kan finde ud af at opføre sig anstændigt. Vi kan tilsvarende konstatere, at der ude i virkeligheden findes en lille gruppe mænd, der, af grunde vi ikke kender, med deres henvendelsesform krænker kvinder, mener Loua.

#metoo
#metoo-kampagnens store succes er, at den store medieopmærksomhed får mange til at reflektere over deres adfærd på arbejdspladser og i det offentlige rum, mener Loua:

- Kampagnens bagside er, at den dæmoniserer mænd og mænds adfærd, og at den derved slører det fælles ansvar, som mænd og kvinder i omgang med hinanden er pålagt.

- Kampagnen angriber seksualiseret adfærd, og det er fint, at en række især magtfulde mænd får én over trynen. For det er ikke i orden at misbruge sin magtposition i en virksomhed, i en organisation eller som soldat i okkuperet land til at opnå seksuelle (n)ydelser på bekostning af andre. Magt og sex må kun blandes, hvis der er en forudgående aftale, og det er en helt anden historie.

- Jeg har intet tilovers for drenge eller mænd i flok, der råber sexistiske bemærkninger til en forbipasserende kvinde eller en flok drenge i en klasse eller på et kollegiekøkken, der udstiller en pige. Det er magtmisbrug, hvor de bruger flokken som krykke. Det er kujonagtigt, og det er ugalant. Pigerne og kvinderne bliver utrygge, og det får hverken kvinderne eller bejlerne noget ud af, siger Michael Loua.

- MeToo-kampagnens svaghed er, at den kun udstiller magtens adfærd og ikke bringer os videre i forhold til vores eget ansvar, både som krænker og som krænket. Jeg har det med MeToo-kampagnen som med pigerne fra min folkeskoleklasse, der råber til lærerne: 'Drengene driller'. Den dårlige lærer skælder kun drengene ud. Den gode lærer siger til pigerne: 'Ja, og hvad vil I gøre ved det?'

Gris
Loua synes, det er fremragende, at kvinder udstiller seksuelle krænkelser, fordi seksuelle krænkelser og ikke mindst overgreb er ødelæggende for mennesker, og overgreb bør stoppes, men han forstår ikke, hvorfor så tilsyneladende mange kvinder finder sig i uhyrlighederne:

- Hvis en chef eller en filminstruktør er en gammel gris, der benytter sin position til at få sex, så er det da bare med at komme væk. Muligvis på bekostning af en tænkt karrieremulighed, men, ja, det har omkostninger at sætte sig op mod magten.

MeToo-kampagnen udstiller magten, og det er fint, men den gør mænd skurkagtige og hjælper ikke kvinder til at tage ansvar for sig selv, påpeger Loua:

- Hvis målet er ligestilling, skal kvinderne blive bedre til at gå op mod magten, og blive bedre til at tåle modangreb og defensive beskyldninger om at være snerpede partykillere.

- Sex, flirt og kontakt er et fælles anliggende og dermed et fælles ansvar. Hvis en veldrejet kvinde klæder sig sexet, er nedringet til navlen, lårkort, går med netstrømper og hæle og går ind på en bar, så får hun blikke, tilråb og henvendelser. Det kan for fanden ikke undre nogen.

- Samtlige dameblade og alle tøjbutikker i kongeriget har i hvert fald fundet ud af, hvad der virker tiltrækkende og sælger tiltrækning. Det har kvinderne også. Hvis en kvinde klæder sig seksuelt udfordrende på arbejde, så har hun ikke begreb skabt om, hvad der er dresscode og omgangsform det pågældende sted og må muligvis tilrettevises, siger seksualrådgiveren.

Kæmpe for det
For Loua er den klassiske rollefordeling, hvor kvinderne viser sig frem og mændene bejler, der er på spil:

- Pigerne lærer at blive fine, drengene lærer at kæmpe. Kvinderne pynter sig og mændene sparker dæk. Så længe den rollefordeling gælder, er det mændenes ansvar at skabe tryghed og velvære som svar på kvindernes udspil. Platte tilråb efterfulgt af trusler virker præcist modsat.

- Målet med flirt og kontaktforsøg er mere kontakt, og hvis flirten og kontakten skal føre videre, gælder det jo om at få den anden til at føle sig godt tilpas. Ikke det modsatte.

- Hvis målet er et andet, fx at styrke sin position i en flok med andre hanner, så bliver kvinderne reduceret til statister i hannernes spil. Det kan muligvis give respekt blandt de andre aber, men det gør kvinderne utrygge, og det giver ikke ret meget sex, siger seksualrådgiver Michael Loua.

The Economist kan du se en klar grafisk opstilling med tallene fra YouGov.

Dette kan mænd lære af undersøgelsen

Hvis heteroseksuelle mænd - især unge mænd og mænd, der dater yngre kvinder - er lidt vakse ved havelågen, kan de gennem undersøgelsen lære noget om kontakten til det andet køn, mener Michael Loua:

- Hvis manden virkelig ønsker at krænke en kvinde eller ønsker afvisning, så skal han bare spørge hende direkte om sex. For nej, d'herrer, de kan ikke li det! Hvis du er 'en farlig kal' og spørger en fremmed kvinde om sex, så er du enten ligeglad, dvs. respektløs, eller uvidende om, hvordan kvinder fungerer.

- Hvis du vil have kontakt med en kvinde, så skal du IKKE glo direkte på hendes bryster, du skal IKKE fortælle sexistiske jokes, for de synes IKKE det er sjovt, og du skal IKKE gramse på hende uopfordret, for de kan ikke li' det.

- I den første kontakt mellem kønnene er vi tilbage ved de gamle dyder: flirt og venlighed. Og blomster! Forestillingerne om, 'at en kvinde vil have en tyr, der kan rykke hende rundt', bliver først aktuelle senere i kontakten, siger Loua.

Porno og #metoo

Som i alle andre brancher, hvor mænd og kvinder interagerer, og hvor der er et overtal af mænd i de mest magtfulde positioner, er også den amerikanske sexindustri blevet påvirket af #metoo-kampagnen.

For eksempel er pornolegenden Ron Jeremy blevet anklaget for diverse former for overgreb af seksuel karakter, og arrangørerne af den store sex- og pornomesse AVN Show i Las Vegas, Nevada, til januar har nu indført adfærdsregulerende regler:

En nul-tolerance-politik gælder på alle venues, og det skal sikre deltagerne, både publikum og professionelle, mod chikane af enhver art. Man bliver bortvist med det samme, hvis man bliver taget i følgende:

Stalking, fysisk overgreb, uønsket fysisk kontakt, at fotografere nogen, som siger nej, upskirt fotos, verbale overgreb, chikane på toiletter.

Også den feministiske og berømmede svenske pornoproducent Erika Lust gør i en klumme opmærksom på, at overgreb mod kvindelige modeller er udbredt i mainstream-pornoen,og hun opfordrer i den forbindelse forbrugerne til i stedet gå efter etisk produceret porno, som typisk er betalingsporno af feministisk tilsnit - som hendes eget.

'It may shock you to know that porn stars do not make much money – and the abundance of free porn on the internet means producers are always looking for new, younger faces rather than using the same performers on repeat. So performers are pushed, through the nature of free porn, into doing more and more extreme films until some women vomit while performing oral sex. Are you really going to tell me that those women are into it? And that the men in the scene, and the people watching it, enjoy it because they think the women are into it? No, it’s humiliating, and that’s why they like it (and I don’t mean in a consensual BDSM way).'

kommentarer
Vis kommentarer
Mest læste i Sex & samliv
Seneste i Sex & samliv
Hent flere
Mest læste på ekstrabladet.dk
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Nyhedsredaktør:Nanna C. Pedersen
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen