Derfor knalder vi ikke hele tiden

Se, hvem der oftest angiver 'ikke i humør til sex'

Relateret Sexpert-tv fra arkivet: Så ofte bør I knalde.

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Så ofte bør I have sex --

Sex er jo noget af det sjoveste, mest givende, transformativt lækre og ja, mest sexede, man kan foretage sig, så hvorfor knalder vi ikke konstant?

Vi har alle mulige grunde til IKKE at have sex i det faste forhold - altså udover ‘jeg er bare ikke liderlig'.

Amerikanske forskere med navnkundige Kristen Mark i spidsen har undersøgt, hvilke grunde folk giver for, at de ikke dyrker sex på daglig basis.

Hvis du kan dette, øger du kærestens begær

Dagbog
87 par førte dagbog i 30 dage. Samtidig angav de også, hvor tilfredse de var med sex- og samlivet.

De tre kvindelige forskere konstaterer, at der er ligheder og forskelle de to køn imellem. Både kvinder og mænd angiver ‘det skete bare ikke’ og peger dermed på en fælles, men uformuleret beslutning.

Kvinder meldte oftere end mænd, at grundene til, at der ikke blive dyrket sex, var, at de ikke var i ‘humør til det', at de var for trætte, og at sex er smertefuldt. Kvinden peger dermed på sig selv som årsagen.

Passende meldte mænd oftere, at deres ‘partner var træt’ og ikke i humør til det.

 

Desuden blev der anført en række motiver under ‘andre'.

Her nævntes logistiske årsager såsom at den ene eller begge ikke er hjemme, eller at man havde overnattende gæster. Sygdom, menstruation samt skænderier blev også listet her.

Forskerne peger på et par mulige forklaringer på, hvorfor der blandt deltagerne er visse kønsforskelle.

Anden forskning tyder på, at kvinder generelt har en tendens til at give sig selv skylden for negative konsekvenser og pege på partneren for de positive. Mænd gør så det omvendte.

En anden forklaring kunne være, at kvinder, ifølge mange andre studier, ofte melder om udmattelse og lav sexlyst som grunden til, de ikke har sex, hvilket passer fint overens med, at det svinger fra dag til dag i denne undersøgelse.

Dette sker for dig dagen efter sex

Lyst
Ikke overraskende viser det sig, at grundene til ikke at dyrke sex hang sammen med både tilfredshed med sex- og samliv og angivet sexlyst.

Har man en høj grundsexlyst, anførte man oftere partnergrunde til ikke at dyrke sex og mere sjældent egne grunde til ikke at dele kropsvæsker. Med andre ord: Har du stor lyst til sex, er det sandsynligt, at du peger på din kæreste som ‘skyld’ i, at I ikke får knaldet.

Men samtidig viser undersøgelsen også, at hvis man generelt er tilfreds med sexlivet, angiver man også færre partnergrunde. Og hvis man er tilfreds med forholdet, er det mere sandsynligt, at man angiver fælles grunde til de manglende knald.

At kvinden oftere end manden peger på sig selv som årsag til, at parret ikke dyrker sex, passer fint overens med, hvad statistikken i en af verdens største sexundersøgelser peger på:

I danske Sexus med 60.000 deltagere fremgår det, at mænd over en bred kam melder om større sexlyst end kvinder. Selvfølgelig kan nogle kvinder sagtens have mere lyst end mænd og nogle mænd ligeledes mindre lyst end kvinder, men som gruppe betragtet er mænd mere indstillet på hyppigere sex.

Du må gerne være egoistisk i sengen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Derfor dyrker vi sex

Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
 

Dyrker du sex med din kæreste for at opnå noget positiv såsom intimitet, eller knalder du med din partner for at undgå noget, såsom at vedkommende ikke bliver skuffet?

Dine mål med at have sex har afgørende betydning for både sexlyst og tilfredshed med sex- og samliv.

Det har mange studier peget på. Forskere har via to eksperimenter påvist, at man rent faktisk kan manipulere folks seksuelle motiver i positiv retning. Og det kan have stor betydning for arbejdet med seksuelle problemstillinger i parforholdet.

I det første eksperiment deltog 155 mænd og kvinder i alderen 18 til 64. De blev inddelt i tre grupper. Den ene - approach-gruppen - skulle nedskrive en oplevelse, hvor de havde dyrket sex for at opnå et positivt resultat; egen eller partnerens fysiske nydelse, øget samhørighed og lignende - og deres tanker og følelser omkring det.

Den anden gruppe avoidance-gruppen beskrev en sexoplevelse, hvor sexmålet var negativt; at undgå konflikter i forholdet, skuffelse, pres og så videre - og deres tanker og følelser omkring det. Den tredje gruppe - kontrol-gruppen - skulle beskrive værelset, de sad i.

Efterfølgende udfyldte alle skemaer, som målte deres tilfredshed med sex- og samliv.

Det viste sig så, at personerne i den første gruppe angav større sexlyst samt større tilfredshed med sex- og samlivet end de to andre hold. Og det var altså udelukkende på baggrund af en øvelse, hvor de skulle tænke på en positiv sexoplevelse.

I det andet eksperiment, der forløb over tre uger, deltog 241 mænd og kvinder i alderen 19 til 70 år. I første uge skulle deltagerne fortælle om deres positive og negative motiver for at dyrke sex, samt fortælle om deres sexlyst og tilfredshed med sex og samliv. Dermed fik forskerne et indblik i deltagernes normaltilstand.

I uge to blev de inddelt i tre grupper - approach, avoidance, kontrol - som i første eksperiment og udførte de samme opgaver. Dernæst fik deltagerne oplyst fordelene ved positive sexmål og blev bedt om at forsøge at være proaktive med denne adfærd i den kommende uge.

De skulle også nedskrive, hvordan de helt konkret ville gøre det.

Kontrolgruppen skulle fortælle, hvordan de ville flytte om i et lokale.

Til sidst blev deltagerne målt på de sædvanlige seksuelle og relationelle parametre.

Helt i tråd med forskernes hypoteser viste det sig, at approach-gruppen, som var instrueret i at tilgå sexlivet med positive mål for øje, rapporterede markant højere tilfredshed med sex- og samliv samt øget sexlyst end de to andre grupper.

Alt i alt peger det på, at det er muligt ved ret simple tiltag at hjælpe par med at fokusere på de positive mål med sex - egen eller partnerens fysiske nydelse og samhørighed.