Dit begær øger hendes sexlyst

Få sat gang i den gode cirkel

Dit begær øger hendes sexlyst

TV fra Sexarkivet: Vis din sexlyst således.

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan skal du vise dit begær --

Sexlysten går op og ned i det faste forhold. Det er ikke en statisk størrelse, men derimod mere en situations- og kontekst-relateret tilstand.

Så hvordan hænger hendes sexlyst sammen med hans - og omvendt - i det langvarige forhold?

Det har forskere undersøgt ved at få 87 par til at føre dagbog over deres lyst til sex samt deres sexadfærd i 30 dage.

Formålet var at se nærmere på, om den ene parts begær den ene dag havde indflydelse på den anden parts begær samt sexadfærd den næste dag. Med andre ord: Hvordan er den seksuelle dynamik i et forhold?

Deltagerne svarede hver aften på spørgsmål som disse:

Har du i løbet af dagen haft lyst til sex med din partner?

Hvor mange gange har du i løbet af dagen haft sex med din partner (oralsex, vaginalsex, analsex, sex med legetøj, fælles onani)?

Så undersøgte forskerne de mulige sammenhænge:


Her er hovedkonklusionen:

‘Individual sexual desire was highly predicted by partner levels of sexual desire the previous day, regardless of whether or not sexual activity occurred.’

Altså: Når deltagere meldte om sexlyst den ene dag, havde kæresten haft lyst til sex dagen før - og det uanset om der havde været sex på menuen eller ej. Og det støtter den hypotese, at individuel sexyst øger sexlysten i hele forholdet.

Lad din kærestes sexbehov fylde mere end dit eget

Der var både ligheder og forskelle kønnene imellem. Når kvinden havde lyst den ene dag, havde det ikke indflydelse på hendes lyst næste dag - men hans lyst den ene dag betød, at hun havde mere lyst næste dag.

Det forklarer forskerne således: Kvinden tænder på at være genstand for mandens begær, hun vil ses som seksuelt attråværdig i mandens øjne. Det kan eventuelt skyldes, at kvinden bruger mandens begær efter hende som en målestok som for sit eget begær. Hans begær vækker hendes begær.

Positivt
Heldigvis viser det sig, at kvindens lyst til manden den ene dag også påvirker mandens libido positivt dagen efter, dog ikke i samme omfang - så mandens begær så ud til at være smule mere uafhængig af både kvindens begær og af, om de havde sex eller ej.

Ifølge forskerne kan den lille forskel delvist skyldes, at manden i højere grad er stand til at bevare (eller hurtigt genopbygge) begær fra dag til dag, mens kvindens libido i højere grad fluktuerer, altså går og og ned.

Huske dette
Forskerne mener, at undersøgelsen kan bruges af par, der har udfordringer med lystforskelle. De kan med fordel tænke på:

  • Liderlighed et langt mere end et individuelt betinget træk, det er derimod en tilstand, som er afhængig af partneren.
  • At kvindens begær flammer op som følge af at mærke mandens lyst til hende og til dels også omvendt. Så påbegynd den gode cirkel ved at vise din lyst til din partner - også når det ikke leder til sex. For det viser først og fremmest, at med sexlyst følger mere sexlyst og ikke nødvendigvis sex.
  • At for begge køn gælder det, at intet begær den ene dag hænger sammen med intet begær hos en selv eller partner den næste dag. Den onde cirkel findes, men kan brydes.

Dette sker for dig dagen efter sex

Men hvordan hænger det sammen med forholdet?
Nu ved både du og videnskaben godt, at sex i parforholdet i høj grad også hænger sammen med, hvordan forholdet i øvrigt går.

Den sammenhæng har hollandske forskere forsøgt at undersøge yderligere i studiet ‘Exploring the Link Between Daily Relationship Quality, Sexual Desire, and Sexual Activity in Couples.’

66 par førte dagbog i 21 dage, hvor de skulle fortælle om deres seksuelle aktivitet, deres lyst til sex, og hvor glade de var for forholdet.

Kvinders sexlyst var afhængig af, hvor meget tilfredshed, nærhed og engagement de følte i forhold til partneren i løbet af dagen og den foregående dag. Kvindens lyst til sex var også afhængig af, hvor meget sexlyst hun og hendes partner havde den foregående dag.

Ligeledes fandt forskerne ud af, at sandsynligheden for at have sex steg, når kvinden var tilfreds med forholdet den foregående dag.

Ifølge forskerne passer det fint med de forestillinger, vi har om, at kvindens libido er stærkt afhængig af parforhold og dynamikken med kæresten. En kvindes motivation for at have sex stammer med andre ord ikke nødvendigvis fra en egen indre lyst og er sandsynligvis betinget af relationelle og situationelle hændelser. Hvad der sker i forholdet, betyder meget for, hvor meget lyst til at knalde hun har:

Omvendt viste analyser, at mandens sexlyst ikke var afhængig af kontekstuelle faktorer. Mandens lyst til sex var mere konstant og ikke baseret på, hvordan det i øvrigt gik med forholdet, hvilket ifølge forskerne passer på klassiske modeller om mandens libido som værende meget fysisk og mindre betinget af følelsesmæssige grunde til at dyrke sex.