Forsker: Derfor føles sexede personer som magneter

Universitetspsykolog bag ny dansk bog forsøger at forklare seksuel tiltrækning

'Seksuel tiltrækning - tillokkelsens psykologi.'

Det er den enkle og rammende titlen på en ny dansk bog af universitetspsykologen James Giles.

Bogen handler simpelthen om psykologien bag tiltrækning og hvordan det virker i vores dagligdag. Hvorfor er vi tiltrukket af nogle og ikke af andre, og hvor kommer tiltrækningen fra?

Vi tog en samtale med Giles, der er ekstern lektor i psykolog på Roskilde Universitet og ekstern lektor i filosofi på University of Cambridge.

- Seksuel tiltrækning spiller en kæmpe rolle i de fleste menneskers liv. Ikke bare er folk meget optaget af egen seksuelle tiltrækningskraft, men man er også yderst bevidst om andres seksuelle tiltrækning. Alligevel er vi ofte ikke klar over, hvad seksuel tiltrækning er, og hvordan det fungerer, lyder det fra Giles, som netop i bogen prøver at belyse fænomenet i forhold til konceptet tillokkelse.

Ideen med tillokkelse er, at det blandt andet hjælper med at skille seksuel tiltrækning fra seksuelt begær, forklarer Giles, der mener, at folk ofte blander de to begreber sammen:

- Tillokkelse opleves, som om det kommer fra den person, man er seksuel tiltrukket af. Det virker, som om  den seksuel attraktive person har tillokkelse. Seksuelt begær er på den anden side ikke noget, den begærede person har. Det er noget, personen, som begærer, har. Og det er noget helt andet end at opleve at blive tillokket af anden person, siger James Giles, der her forsøger at definere tillokkelse:

- Tillokkelse har tre sammenhængende træk, der ikke er fuldt tilstede i seksuelt begær: At føle sig draget mod en attraktiv person, en fornemmelse af magtesløshed overfor det at blive draget, og seksuelle fantasier, som er resultatet af at blive draget.

Se også: Chok: Liderlige mænd er altædende

Ifølge Giles handler det første træk om de specifikke følelser, man har i forhold til at blive draget mod personen, der er seksuelt tiltrækkende. En nærmest magnetisk fornemmelse. Man oplever et vedvarende træk mod den seksuel tiltrækkende person på samme måde som et søm - hvis det kunne opleve den slags - mærker en magnet. Det er de attraktive kvaliteter ved personen, der drager, ikke dit eget begær.

Det andet træk ved tillokkelse er fornemmelsen af magtesløshed, som hænger sammen med første træk.

- Det skyldes, at følelsen af at blive trukket mod en tiltrækkende person er forbundet med en følelse af hjælpeløshed. I det øjeblik, du ser den anden person som seksuelt tiltrækkende, føler du dig draget, det så at sige trumfer din vilje. Det skydes, at det føles, som om dragningen kommer fra den anden person, ikke fra dig selv - ligesom det magnetiske træk kommer fra magneten, ikke fra sømmet. Således virker det, som om det er ude af dine hænder, ude af din kontrol.

Det tredje element er de seksuelle fantasier, som også hænger sammen med de to andre:

- Oplevelsen af at blive draget mod en attraktiv person, indebærer en fantasi om intim kontakt med vedkommende. Når du føler dig seksuelt tiltrukket til en anden, fantaserer du også om at kærtegne, kysse eller have sex med ham eller hende. Hvis du synes, at personens hænder eller læber er seksuelt tiltrækkende, fantaserer du samtidig om at holde de hænder eller kysse de læber.

- Selvom de fantasier også optræder i seksuelt  begær, er de typisk ikke forbundet med fornemmelsen hjælpeløshed og manglende kontrol. Seksuel tiltrækning viser sin betydningsfulde rolle ved føre os til de personer, der bliver til seksuelle, romantiske eller livslange partnere, siger James Giles.

HERUNDER kan du læse en redigeret version af forordet til 'Seksuel tiltrækning - tilokkelsens psykologi,' forlaget Turbine Akademisk.

Jeg vil i denne bog gøre et forsøg på at beskrive seksuel tiltrækning mellem mennesker. På trods af at den spiller så vigtig en rolle i vores hverdag, er seksuel tiltrækning et fænomen, som forskningen stort set har ignoreret. Mange af de forskellige faktorer, der spiller ind i seksuel tiltrækning, er blevet undersøgt, endda i dybden, men selve oplevelsen af seksuel tiltrækning er stadig et ubeskrevet område. Det er svært at sige hvorfor.

En af årsagerne er formentlig, at studiet af den menneskelige seksualitet til dels stadig er tabubelagt. Der er i løbet af de seneste årtier sket betydelige fremskridt i forskningen, men for enhver, der kender lidt til området, er det tydeligt, at der er talrige emner, som man går let hen over, diskussioner, man undgår, og aspekter, man ikke skelner imellem. Det skyldes formentlig, at hvis man skal diskutere disse emner i dybden og analyserer forskellige former for seksualitet, bliver man samtidig nødt til at granske seksuelle oplevelser og intim aktivitet i detaljer. Og det er netop, hvad folk synes forbeholdne overfor. Men hvis man lader sig styre af tabuer, kan man ende med en forsimplet forståelse af seksuelle oplevelser.

Det vanskeliggør ikke alene forståelsen af vores seksualitet på et videnskabeligt og et filosofisk plan, men det forstærker også gamle vestlige fordomme om, at menneskets seksualitet på en eller anden måde er et upassende område at bevæge sig ind på.

Kys & kærlighed - 18. apr. 2016 - kl. 22:07 Den røde kjole får manden op i det røde felt

Jeg blev første gang bevidst om denne bogs tema, da jeg var i gang med at skrive bogen The Nature of Sexual Desire. Ikke alene blev det tydeligt, at forskere i vid udstrækning havde negligeret det seksuelle begærs natur, men der var heller ikke blevet gjort noget forsøg på at adskille seksuelt begær fra seksuel tiltrækning. Udtrykkene ”seksuelt begær” og ”seksuel tiltrækning” blev ofte brugt i flæng, som om de hentydede til det samme fænomen.

Efter at have arbejdet med fænomenet seksuelt begær stod det dog klart for mig, at seksuel tiltrækning var et ganske andet, om end beslægtet, fænomen. Det var mit ønske om at forstå dette fænomen, der inspirerede mig til at skrive bogen her. Den kan med andre ord opfattes som et slags andet bind til The Nature of Sexual Desire. Begge bøger er undersøgelser af adskilte, men beslægtede aspekter af den menneskelige seksualitet.

Adskillelsen af fænomenerne seksuelt begær og seksuel tiltrækning er dog betinget af, at man retter fokus mod, hvordan vi oplever seksuel tiltrækning. Der er andre fænomener og faktorer, som omgiver og påvirker en oplevelse af seksuel tiltrækning, og de skal naturligvis tages med under overvejelse, hvis man skal forstå fænomenet til fulde.

I et forsøg på at fastholde denne metode har jeg fundet ud af, at det fungerer bedst, hvis man fokuserer på folks beskrivelser af deres egne oplevelser. Denne tilgang er blevet kaldt den fænomenologiske metode, og den er blevet brugt i vid udstrækning inden for både filosofien og psykologien.

  Sex & samliv - 5. nov. 2016 - kl. 18:24 Det betyder din sexfantasi

Udfordringen er, at der ikke hersker enighed om, præcist hvad den fænomenologiske metode indebærer (ud over at den fokuserer på oplevelsen), og hvordan den er relateret til andre forskningsmetoder og teoretiske overvejelser.

Af disse årsager vælger jeg at kalde den metode, jeg anvender, for oplevelsesorienteret, og med det mener jeg ganske enkelt, at selv om data fra andre kilder kan spille en supplerende rolle, så ligger bogens fokus først og fremmest og i afgørende grad på oplevelserne.

Metoden indebærer, at man holder det primære fokus på den subjektive beskrivelse af oplevelserne, men samtidig supplerer med forskningsresultater fra andre tilgange og holder dem op mod psykologiske teorier og overvejelser over sindets filosofi.

Hvor folks egne beskrivelser af deres oplevelser med seksuel tiltrækning derfor er uklare eller ufuldstændige, vil jeg vende mig mod forskningsresultater og teoretiske overvejelser som en hjælp til en mere klar og fuldstændig forståelse. Den personlige beskrivelse spiller dog den afgørende rolle. Det er forskningen og teorien, der skal tilpasse sig de personlige beskrivelser, ikke omvendt.

Se også: Mænd vil have skønhed, kvinder status

Jeg har brugt talrige kilder for at få adgang til bogens beskrivelser, heriblandt ustrukturerede interviews, uformelle diskussioner, samtaler med mine studerende, beskrivelser fra forskning, film, erotisk digtning, sangtekster og litteratur.

Selv om nogle måske vil mene, at sådan en tilgang er for bred i sit fokus, mener jeg, at metoden giver indsigt i nuancerne i en kompleks oplevelse, fordi den netop bidrager med mange forskellige perspektiver.

Det virker for eksempel, som om digteren prøver at fange et andet aspekt af den seksuelle tiltrækning end det, der er emnet for et interview. Hos digteren kan det være patos eller æstetikken i oplevelsen, der dominerer beskrivelsen.

James Giles er ekstern lektor på Roskilde Universitet.
James Giles er ekstern lektor på Roskilde Universitet.

En person, der bliver interviewet, vil måske i højere grad forsøge at fokusere på aspekter, der kan udtrykkes på en klar og tydelig måde, og dermed være til nytte for forskeren. De to tilgange vil altså give indsigt i forskellige perspektiver af et mangesidet fænomen.

I denne bog vil jeg forsøge at beskrive, hvordan seksuel tiltrækning er grundlæggende forskellig fra andre former for mellemmenneskelig tiltrækning, hvordan mænd og kvinder reagerer på forskellige sider af hinanden, og hvordan man helt centralt i den seksuelle tiltrækning finder tillokkelsen – et fænomen der gør, at man føler sig hjælpeløst draget mod en intim fysisk forening med en anden person.

Og alligevel er denne oplevelse på grundlæggende vis forbundet med den type forhold, hvori oplevelsen finder sted. Jeg undersøger derfor også hovedkategorierne af de forhold, vi mennesker har til hinanden – forhold til fremmede, venner af det modsatte køn, seksuelle venner og forskellige typer af romantiske partnere – hvor seksuel tiltrækning kan finde sted, og prøver at vise, hvordan hvert af disse forhold påvirker oplevelsen af tillokkelse.

Se også: Sådan ser du forskel på liderlighed og kærlighed

Sex & samliv - 10. feb. 2017 - kl. 20:31 Forskere har svaret: Sådan danser kvinden mest sexet

Se også: Knald mig og pas på mig

14 kommentarer
Vis kommentarer
Mest læste i Sex & samliv
Seneste i Sex & samliv
Hent flere

Skærm

Mest læste på ekstrabladet.dk
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere