Her er vejen til sexlykke for unge kvinder

Det handler i høj grad om indstillingen

Det tænker hun under jeres første knald.

-- Herover Sexpert-tv fra arkivet: Det tænker kvinder om sexdebut --

Et nyt år truer, og du har måske lovet dig selv, at nu skal der andre boller på suppen: Slut med at bolle tilfældige bekendtskaber, og så skal den der kæreste indhentes.

Det kan være en god plan. Hvis den passer med dine værdier.

Ny forskning viser, at nogle unge kvinder får det skidt af engangsknald - men kun hvis de selv synes, at uforpligtende sex er noget værre noget.

477 collegestuderende kvinder deltog i studiet, hvor deres seksuelle adfærd i det seneste halve år blev holdt op imod deres holdninger til seksualitet, deres begær og deres fornemmelse af styring over eget sexliv og -lyster.

Ja, selvfølgelig er der også følelser i et engangsknald

Positivt
Deltagere, som havde haft sex i et fast forhold, rapporterede om et generelt bedre sexliv (sexual well-being), idet de var enige i udsagn som ‘jeg føler, at mine seksuelle oplevelser har givet mig et mere positivt billede af mig selv.’

Men det seksuelle velbefindende var også større også blandt kvinder, som havde et frisindet syn på uforpligtende sex - uanset om de havde engangsnald eller fast kæreste. Ligeledes hang det også sammen med stor sexlyst og en fornemmelse af kontrol over sit eget sexliv og -adfærd.

De kvinder, som havde det dårligst med deres seksuelle tilstand, var dem, som ikke havde haft sex overhovedet. Og især hvis de samtidig havde en liberal tilgang til uforpligtende sex. Altså hvis hun er klar til et engangsknald, men ikke kan finde et, er hun mest utilfreds.

Forskerne konkluderer, at vejen til sexlykke ser ud til at hænge sammen således, at der skal være overensstemmelse mellem holdningerne til sex og det faktiske levede sexliv:

‘Our results suggest that being in a committed relationship, having exclusive sex, having less dissonance between attitudes and activity, having greater sexual agency, and having stronger sexual desire are tied to higher sexual well-being for heterosexual college women today.’

De konkluderer videre, at ‘de kvinder kan udvikle en sund seksualitet, når deres holdninger til sex er åbne, når de føler sig i kontrol over egen krop, og når de er i stand til at udforske deres seksualitet i det faste forholds tryghed.’

Sex, drugs og druk
Et andet studie ser på data fra en stor befolkningsundersøgelse og sammenhængen mellem risikofyldt adfærd som ung (mange sexpartnere samt brug af alkohol, cigaretter og marihuana) og lykke.

Det viste sig så, at smøger og alkohol havde negativ effekt på lykken - mens sex og marihuana ikke ændrer ved noget i det lange løb. Omend for mænd var der en umiddelbar positiv effekt på lykke, hvis de havde mange sexpartnere - men kun på den korte bane:

 

Sundt
Tidligere har andre undersøgelser også påvist, at uforpligtende sex er sundt - hvis man kan lide det.

Som titlen på studiet ‘Who Benefits From Casual Sex? The Moderating Role of Sociosexuality’ antyder, har personligheden nemlig stor betydning for, hvordan et engangsknald føles.

371 collegestuderende (socialvidenskabernes svar på rotter) blev fulgt i 12 uger, over et semester og over et helt år. I den tid udfyldte de hver uge diverse spørgeskemaer, der blandt andet skulle afsløre deres psykologiske tilstand (selvværd, tilfredshed med livet, depression og angst), ligesom de angav, hvilken slags sex de havde haft (oral, vaginal og anal).

Og sørme om det ikke viste sig, at personer, som havde en åben socioseksualitet (som betyder, at man er positivt indstillet overfor uforpligtende sex), rapporterede større psykologisk velbefindende, efter de havde haft engangsknald, i forhold til hvis de ikke havde scoret.

For personer, som havde en mere lukket socioseksualitet, var der ingen psykologiske forskelle. Køn havde heller ikke den store betydning.

Det peger på, at uforpligtende sex altså er sundt - især for dem, der kan lide det.