Mere sex på jobbet, tak

To danske lektorer mener, at man skal tage seksualiteten alvorligt på arbejdspladsen

Relateret Sexpert-tv: Få mere sex og højere løn

-- Over artiklen her relateret Sexpert-tv fra Arkivet: Erogi giver mere sex og højere løn --

Det skal være sjovt at gå på arbejde. Sådan lyder det på mange arbejdspladser. Men hvorfor ikke gøre det endnu sjovere at gå på arbejde ved at opmuntre til sex mellem de ansatte?

Sådan spørger de to forfatterne bag bogen 'Sex, sladder og stress', hvor de taler åbent om nogle af de temaer, det kan være svært at snakke om på arbejdspladsen.

Jacob Alsted er lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Ditte Haslund er ledelseskonsulent og ekstern lektor på Diplomuddannelsen i Ledelse.

Vi bad dem komme med eksempler på, hvordan sex kan være en konstruktiv kraft på jobbet:

'Den mest oplagte er jo der, hvor to mennesker mødes på jobbet og finder sammen i et kortere eller længerevarende forhold til glæde for begge parter. Seksuel tiltrækning spiller selvsagt ofte en væsentlig rolle for at dette sker.'

Forfatterne har erfaring for, at en rummelig og åben holdning til hinandens seksualitet kan være medvirkende til, at der på arbejdspladsen udvikles en generel høj grad af tolerance f.eks. i forhold til nationaliteter og religion.

'Seksualiteten fungerer her som en slags spydspids for medarbejdernes evne til at omgås og respektere hinanden og til at opleve hinandens forskelle som interessante i stedet for truende.'

Dansk forfatter: - Sex med mange kan gavne dine sociale evner

Alsted og Haslund mener, at seksualitet er en kraft, som kan omsættes til livgivende energi og lyst i samarbejdet:

'I alle menneskelige sammenhænge er folk nødt til at kunne regulere deres adfærd på en passende måde i forhold til situationen - det gælder i særlig grad på en arbejdsplads, som er en målrettet enhed, der er sat i verden for at levere et bestemt produkt.

Kravet om at producere betyder, at der er snævrere grænser på en arbejdsplads for, mener de to lektorer, i hvilken grad man kan udleve sin seksualitet, end der f.eks. er på et diskotek lørdag aften eller i en swingerklub en hverdagsaften:

'Men de snævrere grænser på arbejdspladsen betyder ikke, at seksualiteten skal (eller kan) undertrykkes totalt. Den kan f.eks. omsættes til en humørfyldt flirt, eller en umiddelbar glæde ved at arbejde sammen, eller en evne til at inspirere hinanden, eller til et fortroligt forhold. Det afgørende er her, at begge parter oplever håndteringen som passende og positiv - måske uden at de helt gør sig klart, at seksualiteten er en del af drivkraften bag.'

IT-firma til ansatte: Knald ikke på bagtrappen

Problem
Haslund og Alsted erkender, at sex kan være et problem på jobbet:

'Det mest almindelige problem er, efter vores erfaring, seksuelle forhold mellem en leder og en medarbejder. Uanset om virksomheden har en politik på området, der siger, at det må man ikke, eller om det er ’legalt’, så skaber det ofte problemer. Det skyldes flere ting.'

'For det første kan det være svært for såvel medarbejderen som lederen at vurdere, om forholdet er gensidigt og fuldstændig frivilligt fra medarbejderens side, fordi medarbejderen jo står i et magtforhold til lederen.'

For det andet kan det ifølge forfatterne være vanskeligt for lederen at vurdere, om han eller hun behandler medarbejderen retfærdigt - altså på lige fod med andre medarbejdere - eller om medarbejderen enten får privilegier (i form af f.eks. informationer, indflydelse, belønninger eller rettigheder), eller om medarbejderen bliver hårdere behandlet end andre.

'For det tredje skaber forholdet hyppigt uro og rygter blandt de øvrige medarbejdere - også selvom lederen og den involverede medarbejder måske forsøger at holde forholdet hemmeligt.'

De to lektorer anfører også situation, hvor sex kan være problematisk:

'Lederen risikerer at sætte sin autoritet på spil og miste de øvrige medarbejderes tillid og respekt ved at have en særlig (dvs. seksuel) alliance med en udvalgt medarbejder. Og for det femte kan forholdet sætte medarbejderen i en udsat position med hensyn til jobbet – især hvis forholdet ophører.

'Og endelig for det sjette kan det være lederen, der risikerer sit job, hvis han eller hun har omgået virksomhedens regler, eller hvis medarbejderen eller kollegaerne klager over lederen og f.eks. betragter forholdet som seksuel chikane,' forklarer Haslund og Alsted i en mail til Ekstra Bladet.

Onaner i arbejdstiden - det er sundt

Herunder kan du læse indledningen til  kapitlet om sex i bogen Sex, sladder og stress af Jacob Alsted og Ditte Haslund:

Til trods for at der i mange virksomheder findes en leveregel (måske ligefrem nedskrevet), der hedder: “Det skal være sjovt at gå på arbejde”, så er det sjældent at se en leveregel, der opmuntrer til fri seksuel udfoldelse i arbejdstiden.

 Men hvorfor ikke gøre det endnu sjovere at gå på arbejde ved at opmuntre til sex mellem de ansatte? Spørgsmålet om utroskab kan selvfølgelig være en årsag, men så kunne man jo nøjes med at opmuntre til sex mellem de ansatte singler?

Det kunne sikkert øge motivationen for at gå på arbejde (for singlerne i hvert fald), og det kunne formentlig også nedsætte deres stressrisiko, hvis de ind imellem møder og sagsbehandling kunne dyrke sex. Ligesom man i den moderne virksomhed lægger vægt på ordentlige kantineforhold og sund mad, kunne man her stille kabiner med seng og brusebad til rådighed og sørge for, at kabinerne var udstyret med kondomer.

 Og man kunne regulere forholdene omkring tidsforbrug, hyppighed, betaling for kondomer m.m. gennem overenskomster og lokalaftaler, eventuelt suppleret med en værdipolitik for området og et sæt etiske spilleregler.

Det særlige ved sex i en organisatorisk sammenhæng er imidlertid, at sex ikke behandles som en fællesmenneskelig kilde til nysgerrighed, tilfredsstillelse, energi og afslapning, men snarere behandles som ikke-eksisterende.

Og hvis seksualiteten alligevel insisterer på at manifestere sig, opfattes den som problematisk – i modsætning til f.eks. behovet for mad, som man forventer at kunne få opfyldt, når man er på arbejde, ligesom en række andre behov, så som behovet for anerkendelse, socialt samvær, gode fysiske rammer, meningsfuldhed og at tjene penge.

Knald din kollega - på jobbet

Alle disse behov kan man som medarbejder forvente, at virksomheden i nogen grad vil hjælpe en med at opfylde. Men når det kommer til ens seksuelle behov, er der ingen hjælp at hente. Her vil mange nok indvende, at sex er et af de behov, som organisationen hverken kan eller skal opfylde, fordi det hører til i privatsfæren.

 Det samme kunne man imidlertid sige om de øvrige behov nævnt ovenfor. Så hvad er forskellen? I dette kapitel undersøger vi, hvilken betydning seksualitet har for selvfølelsen, og hvordan den kan komme til udtryk i organisationer – både destruktivt og konstruktivt.

Læs mere om 'Sex, sladder og stress' her

 TV: Onani-rum er det ultimative personalegode

 Har du erotisk kapital?

Hver tredje kvinde har knaldet kollega