Nej, du kan IKKE læse din kærestes tanker

Hvis du holder op med at tro, at du kender din kærestes tanker, vil I slippe for mange misforståelser og skænderier

Relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan bliver I gode venner efter et skænderi.

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Bliv gode venner igen efter skænderi --

Du kender ham jo ind og ud. Du ved, hvad han kan lide, og hvad der får det til at vende sig i ham. Du ved selvfølgelig også, hvad han tænker og føler - nærmest før han selv gør.

Men det gør du ikke.

Forskning viser, at vi er ret dårlige til at afgøre, hvad der sker ovre i partneren, især under konflikter. Samtidig står det også klart, at det, at man bilder sig ind, at man ved, hvad den anden tænker og føler, kan have negative konsekvenser for forholdet.

Ifølge forskerne bag studiet er vi generelt bemærkelsesværdigt dårlige til at regne ud, hvad hinanden tænker og føler.

Faktisk er den såkaldte empatiske præcision kun mellem 30 og 35 procent for ægtepar. Hvilket altså betyder, at sandsynligheden for, at du tager fejl i forhold til din kæreste, er ganske stor.

Her er den vigtigste grund til krisen i dit parforhold

Opvask
Det kan komme til udtryk i helt små dagligdags foreteelser. Du fylder opvaskemaskinen, som du plejer, men nu kommer din kæreste og fortæller om en smartere måde, hvor du ikke skal bruge så meget vand, fordi du ikke behøver at skylle tallerkener af først. 

Du ser ikke hans forslag som et udtryk for, at han bare vil hjælpe, men snarere som udtryk for at han kontrollerer dig og er bedrevidende.

Snart surmuler I i hvert sit hjørne af køkkenet.

Forskerne fortæller, at vores måde at læse kærestens tanker og følelser i høj grad er påvirket af, hvad man i forvejen synes om forholdet.

Altså: Er du utilfreds med din relation, er der større sandsynlighed for, at du formoder, at din kæreste er ude på at såre dig - hvilket gør, at du i endnu højere grad mistolker, hvad din kæreste føler og tænker, i negativ retning. Med flere konflikter til følge.

Det omvendte gælder også: Kører forholdet på skinner, ser du mere positivt på, hvad han kommer med og ikke mindst på, hvorfor han gør og siger, som han gør.

Heldigvis er lav empatisk præcision, som er fagtermen, ikke ensbetydende med, at forholdet falder fra hinanden. For de medfølgende uenigheder og konflikter kan man også se som muligheder for at afstemme hinandens mål, holdninger og bekymringer.

Derfor skændes I altid om det samme

Video
I det foreliggende studie deltog 316 samboende par. Hvert par skulle tale om et emne, der før havde skabt konflikt, mens forskerne optog samtalerne på video.

Derpå blev hver deltager vist videoen. Den blev stoppet hver 90. sekund, hvor deltageren blev spurgt, hvad vedkommende selv og hvad partneren mon tænkte og følte på det specifikke tidspunkt, og hvorvidt det føltes som trusler mod forholdet.

Forskernes analyser af svarene viste, at cirka halvdelen af tankerne i diskussionen gik på, hvad man troede, partneren følte og tænkte i situationen. Kun en tredjedel af tankerne var om det faktiske emne, som blev diskuteret. 10 procent handlede om at bedømme partnerens adfærd.

Denne korte sætning kan tage brodden af alle skænderier og redde jeres forhold

Når man formulerede egne tanker under diskussionen, anså deltagerne deres egen tilgang som positiv - men når de tænkte på, hvad partneren mon tænkte på, anså de vedkommendes tilgang som konfronterende eller afvisende. Samtidig tildelte deltagerne generelt også sig selv en mere positiv og problemløsende tilgang end partneren.

Tilmed viste det sig, at der var store negative konsekvenser af at være dårlig til at læse kæresten tanker. Og det uanset om de følelser og tanker var negative, positive eller neutrale.

Råberen vs. Den Stille Martyr: Er du også skyldig i disse skænderier?

Fokus
De belgiske forskere konkluderer, at et tegn på dårlig tankelæsning er, hvis dit fokus under en interaktion er et andet end kærestens.

Et eksempel: Du hakker løg, så du får tårer i øjnene, hvorpå din kæreste kommer med et råd, der kan afhjælpe det.

Du fokuserer på, hvor meget du irriterer dig over indblandingen som utidig og kontrollerende, mens han ser den om hjælpende.

Ydermere forholder det sig også således, at hvis du selv synes, du er konstruktiv, men føler din partner styrer tingene egenhændigt, er du også dårlig til tankelæsning. Og det bliver endnu værre, hvis du lader din (u)tilfredshed med parforholdet i øvrigt farve din opfattelse af situationen.

Sådan bliver jeres forhold langtidsholdbart

Håb
Heldigvis er der håb ved, at du lader dig inspirere af selve studiets form, så du bliver mere bevidst om din måde at tankelæse. Tag en time out med din kæreste en eftermiddag, hvor der er ro på, og I ikke er i konflikt.

Tag smartphonen frem, og optag så jeres samtale om en typisk konflikt i forholdet. Bagefter lytter I til optagelsen og tager noter hver især, om hvad I følte og tænkte, og hvad I troede, at kæresten tænkte og følte undervejs.

Derpå kan I sammenligne jeres noter og således blive klogere på, hvor I tager fejl, og hvor tingene kører af sporet. Så er I bedre rustet til at undgå de helt store fejltolkninger fremadrettet.

Disse 15 minutter redder dit forhold

Lykkelige par

Den verdensberømte parterapuet John Gottman er inde på noget af det samme som det belgiske studie i sine bøger og forskning: Man kommer ofte galt afsted i et forhold, når man hyppigt antager, hvad den anden føler, mener og tænker.

Især er det et problem, hvis disse formodninger er negative. Tilfredse par har positive forventninger til partneren, også hvis man kommer hjem i dårligt humør, forklarer parterapeut Signe V. Bentzen.

- I stedet for fluks at antage, at mandens elendige humør har noget med dig at gøre, så antager den ‘lykkelige’ partner, at det ikke er noget personligt, og derfor er hendes reaktion på hans dårlige humør ikke at reagere ved selv at blive i dårligt humør og derefter gå og skyde skylden for hendes nu dårlige humør på ham.

Samtidig tager de lykkelige par hurtigere fat i det, som irriterer eller bekymrer dem og får snakket det igennem - frem for at gå og gemme på det, indtil de bliver rigtigt irritable, og problemet nærmest går i hårdknude.


Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det giver os to steder, hvor vi med stort held kan sætte ind: Vi kan prøve at holde fast i at tænke på og gå til vores partner med positivt sind. Det kræver nogle gange, at vi virkelig må arbejde med os selv, og så skal vi ikke være bange for at tage fat i de små kurrer, der er på tråden - mens de pågår, påpeger Bentzen.

- Der er de som regel ikke så store, og hvis vi oven i købet holder fast i vores overbevisninger om, at vores partner vil os det bedste, så er der jo ikke noget at være bange for. Så bliver det nærmest som at ’rømme sig, og lige få irritationen af vejen, så det hele glider igen.

Men mange af os går og putter små-irritationerne af vejen, mener Bentzen.

- Vi glemmer at informere vores partner om, at lige dér var det faktisk irriterende, eller der sårede du faktisk mine følelser. Og så har vi i stedet ’indre dialoger’ med dem om det.

- Problemet er så, at næste gang vores partner træder forkert på det samme ømme sted, så begynder du at blive olm og tænke, at han burde vide bedre, for du kommer i tanke om, hvordan det føltes lige så sårende første gang.

- To gange bliver hurtigt til ’hver gang’ inde i dig. Du bebrejder din partner, at han ikke tager bedre hensyn - og måske gør han det oven i købet med vilje, siger Bentzen fra sexologsigne.dk.