Sådan hænger porno og moral sammen

Moralske kvababbelser ligger bag pornoproblemer

-- Herover relateret Sexpert-tv fra arkivet: Derfor ser mænd porno --

Nogle undersøgelser peger på, at pornobrugere er mindre tilfredse med sex- og samlivet - men et voksende antal videnskabelige studier viser nu, at religion og moralske anskuelser spiller en vigtig rolle i den ligning.

For det ser ud til, at hvis pornobrugeren går i kirke og/eller tager Biblen bogstaveligt, melder han sandsynligvis om mindre tilfredshed med sexlivet - fordi han er endt i en moralsk konflikt med sig selv.

Det er nogle af konklusionerne på tre helt nye amerikanske studier. Sociologen Samuel Perry fra University of Oklahoma står bag alle tre, som på hver sin måde undersøger sammenhængen mellem religion og moral, porno og sex- og samliv.

Her følger et sammenkog af undersøgelserne, der tager udgangspunkt i analyser af flere tusinde amerikanske mænd (og kvinder), deres religion og anskuelser, pornobrug, psykiske helbred og sex- og samliv.

Det er mere sandsynligt, at amerikanske mænd (men ikke kvinder), der mener, at der er forkert at bruge porno, men som alligevel ser det, udviser tegn på depression - i forhold til dem, som ikke har denne moralske konflikt.

Mænd, som ikke har et problem med porno som sådan, men som ser virkelig meget af det, har dog også større sandsynlighed for at have depressionstendenser - hvilket så, ifølge forskerne, viser, at depressive mænd har en tendens til at se meget porno som en måde at tackle deres elendighed.

Det gør porno ved kvinder

Biblen
I et af studierne undersøgte man 1501 repræsentativt udvalgte mænd og kvinder for, hvor tilfredse de var med sexlivet, hvor ofte de gik i kirke, hvor ofte de besøgte pornosider og i hvilket omfang, de har en bogstavtro fortolkning af Biblen.

For kvinder var pornoforbrug ikke relateret til tilfredshed med forholdet. Men blandt mænd opdagede man en negativ korrelation - mandlige pornobrugere var mindre tilfredse med sexlivet end ikke-brugere, både singler og folk i faste forhold.

Da man så tog religionsparametret i brug, trådte der interessante konturer frem: For mænd, som ikke gik i kirke regelmæssigt og/eller som ikke tog Biblen bogstaveligt, forsvandt denne sammenhæng mellem pornobrug og seksuel utilfredshed.

Det var kun de sande troende, der så porno, som havde det dårligt med sexlivet.

Med andre ord; hvis porno er skidt i sig selv, burde denne sammenhæng gælde alle. Så effekterne af pornobrug er afhængig er den moralske kontekst.

Endvidere fremgår det, at personer, der mener, at pornoforbrug er moralsk forkert, sandsynligvis føler skyld og skam over deres pornovaner - hvilket kan forklare den mindre sextilfredshed.

Hvorfor denne sammenhæng kun spores blandt mændene, er uklart, men det kan skyldes, at mænd ser mere porno, og derfor oftere oplever de moralske kvababbelser.

Alt i alt viser studierne, at pornoforskere skal huske at tage deltagernes moralske anskuelser i mente, når de vil undersøge effekterne af pornoforbrug.

Ser din kæreste porno? Så er han sikkert utilfreds med jeres sexliv

Etik
Forskning har tidligere også peget på, at der kan ligge en moral/religiøs anksuelse bag, at nogle kalder sig porno- og sexafhængige. Således er det skammen over eget pornobrug, der får dem til at føle sig påvirket negativt af porno.

I den forbindelse opfordrede sociolog Morten Emmerik Wøldike fra Sex & Samfund til, at man anskuer pornografi fra en etisk og æstetisk vinkel og ikke en moralsk:

En etisk tilgang til pornografi er en helt anden indfaldsvinkel end den, der ligger bag den moralske fordømmelse af porno, som ofte dominerer i debatten om pornografi, forklarer Wøldike, der også mener, at der en en etisk dimension ved pornobrug:

- Jeg mener, at det hører med til det at forbruge pornografi, at man også forholder sig kritisk til rammerne i det, man ser - hvilke forhold er det produceret under, herunder arbejdsforhold og er deltagerne samtykkende. Den slags spørgsmål bør man interessere sig for, og afsenderen og industrien bør oplyse om forholdene til forbrugerne. Dette kritiske blik og evnen til kildekritik er selvfølgelig også noget, man bør få trænet gennem blandt andet seksualundervisningen i skoler og ungdomsuddannelser, siger sociologen, der påpeger, at også intense former for porno kan være etisk forsvarlig:

- Porno bygger på menneskets fantasier og erfaringer, og derfor kan alle seksuelle lyster og udtryksformer, i forskellig intensitet, herunder dominans og hård porno, også vises i etisk produceret porno, siger projektlederen og fortæller, at debatten herhjemme traditionelt ikke er lige så moralbaseret som fx i USA.

I Danmark går kritikken ofte på, at porno er (kvindeundertrykkende og) skadelig for børn. Så i stedet for en moralsk fordømmelse ser sociologen gerne, at vi tager etiske og æstetiske dimensioner indover:

- Hvad er god porno, og hvordan er den lavet? Hvad får man ud af at se det? Det er nogle helt andre og mere interessante sider af sagen, som vil gøre os klogere på, hvorfor mennesker ser pornografi og i bedre stand til at stille krav til pornografien.

Ser din kæreste porno? Så er han sikkert utilfreds med jeres sexliv

Derfor burde du se porno - sammen med kæresten

Du kan finde de tre studier her:

Moral Incongruence and Pornography Use: A Critical Review and Integration

Only Bad for Believers? Religion, Pornography Use, and Sexual Satisfaction among American Men

Pornography Use and Depressive Symptoms: Examining the Role of Moral Incongruence

Det ser du, når du ser porno

Unge mænd og kvinder ser og opfatter forskellige ting, når de bruger porno. Og det viser sig, at kvinder ser vold og nedværdigende adfærd mod kvinder i langt højere grad end mænd.

Det fremgår blandt andet af et nyt videnskabeligt studie, hvor 517 unge mænd og kvinder fra Australien i alderen 15 til 29 år deltog.

Deltagerne blev spurgt, hvilken adfærd de observerede i den porno, de nu engang brugte.

Hvilket betyder, at forskerne ikke så meget fokuserede på, hvilke pornokategorier der klikkes på, men derimod på, hvad de enkelte brugere opfatter af det, de ser.

Herunder kan du se de 17 forskellige typer pornoadfærd, som allerede i udgangspunkt er ladet med betydning fra forskernes side: De vil undersøge, om der ligger nogle undertrykkende kønsroller i pornografien, som brugerne i et eller andet omfang reproducerer.

Som det fremgår, opfatter både mænd og kvinder oftest, at der er fokus på mandens nydelse, hvilket så kan tolkes som, at porno er lavet af mænd til mænd - ikke den store overraskelse der.

Forskerne overraskes dog over, at flere rapporterer at have set vold end romantik og følelser, hvilket står i modsætning til et studie fra 2015, der pegede på, at romantik og følelser var mere set af unge.

Det kan skyldes mange ting: At netpornoen er blevet mere voldelig siden den undersøgelser, at unge opfatter det mere voldelige end de opfatter de romantiske ting, og det kan også bare skyldes, at gruppen af deltagerne var demografisk anderledes.

Begge køn så oftere mænds voldelig adfærd mod kvinder end kvinder mod mænd, og at mænd udviser dominerende adfærd overfor kvinder end omvendt. Det sammenholdt med at kvinder også rapporterede, at de observerede samtykke-vold og ikke-samtykke-vold overrasker forskerne, og de har således flere mulige forklaringer.

Betyder, det, at der rent faktisk objektivt set var mere af den slags adfærd i den type porno, som kvinderne vælger at se (underforstået: de tænder på det), eller skyldes det snarere, at kvinderne blot tolker adfærden som voldelig og nedværdigende og voldelig? Andre studier har peget på, at mænd i mindre grad end kvinder opfatter adfærd som degraderende og voldelig. Og som forskerne påpeger, kan cum shots med sæden på kvindens ansigt, samtykkende vold, analsex, grim tale og gagging tolkes som nedværdigende for kvinden. Hvis man altså synes det.

Alt i alt mener forskerne, at porno kolporterer stereotype kønsroller, som man skal være varsom med at efterligne i det virkelige liv, ligesom unge skal lære om pornoens potentielle farer i skolen, hvor porno skal tolkes i social og kulturel kontekst.