Dyrlæge: Det er en overtrædelse af loven

Dyrlæge Lene Kattrup fra Etisk Råd analyserer her billederne af Andreas Helgstrand fra Falsterbo i juli

Et af de famøse billeder, der viser Helgstrand på Tørveslettens Stamina før et stævne i Sverige i juli. (Foto: Crispin Johannessen)
Et af de famøse billeder, der viser Helgstrand på Tørveslettens Stamina før et stævne i Sverige i juli. (Foto: Crispin Johannessen)

Enhver, der ved lidt om ridesport og især dressur (det der blev kaldt for skoleridning i gamle dage), ved, at der er tale om, at man kan give hesten forskellige bid i munden. Meningen er, at biddet skal være et hjælpemiddel, ikke et tvangs- eller voldsmiddel. En rytter, der misbruger biddet, bør diskvalificeres eller bortvises allerede på øvelsesbanen.

Et at de mest kraftfulde bid er det, der hedder kandar, som især bruges til dressurridning. Der har altid i ridekredse været enighed om, at dette bid først tages i brug, når rytteren er rutineret, og der er tale om harmoni mellem rytter og hest, idet biddet brugt forkert og for voldsomt kan være meget ubehageligt og/eller ligefrem medføre en mishandling af hesten, afhængig af graden og arten af den forkerte anvendelse og især hvor lang tid, dette står på. Biddet er utroligt skarpt og smertevoldende ved forkert anvendelse.

Andreas Helgstrand er ikke urutineret. Jeg ser ikke anden forklaring på den meget voldsomme og helt forkerte anvendelse over længere tid, som disse fotos demonstrerer, at han må mangle empati og følelser overfor hesten. Såfremt de oplysninger, der foreligger i forbindelse med optagelsen af disse ca. 75 stillfotos, er korrekte (det går jeg ud fra), ville jeg i retten som dyrlæge sige, at jeg vurderer, der er tale om en overtrædelse af dyreværnsloven. Ud fra det oplyste, er det sket før (med hesten Akeem Foldager).

Dansk stjernerytter frikendt for dyremishandling

Jeg forstår ikke, hvis ridesportens organisationer ikke reagerer med skarpe sanktioner overfor Andreas Helgstrand, udelukkelse fra stævner i en årrække samt skærpet opsyn under træning. Jeg vil advare mod, at man sælger heste eller låner heste ud til denne rytter.

Grundlag og begrundelse for vurderingen
Der foreligger ca. 75 stillbilleder optaget ved FEI Nations Cup i Falsterbo juli 2015 ved træningen af hoppen Tørveslettens Stamina taget over to dage og derfor repræsenterende en længere periode. Jeg ville have foretrukket video, da dette muliggør præcis fastsættelse af tidsforbruget. De ca. 75 fotos er voldsomme, og såfremt oplysningerne er korrekte, må der være tale om, at hoppen har været udsat for den grove behandling, man kan se på fotos, i længere tid.

Se alle billederne her.

På alle fotos kan man se, at Helgstrand hiver eller trækker hoppens hoved helt tilbage og nedad så mulen og hesten mund/hage enten direkte berører eller kun er få centimeter fra at berøre bringen. Det er for en hest en meget unaturlig og ubehagelig stilling, som den af egen drift altid kun ville indtage ret kort tid ad gangen fx for at klø sig. Hvis et dyr i længere tid bliver tvundet til permanent at befinde sig i en unaturlig stilling, hvor led og muskler samt sener strækkes til det yderste, vil det medføre smerter, angst og lidelse. Vi behøver blot at tænke på, at det at blive anbragt i en unaturlig ekstrem stilling i længere tid, er blevet brugt til tortur af mennesker.

Det er uforsvarligt ved almindelig longering, at spænde en unghest ind ved træning, så halsen er 'krøllet sammen'. Når det sker med rytter på ryggen ved forkert anvendelse af bid og tøjler, er det endnu værre, for her bærer hesten også en rytters vægt, foruden den også skal arbejde og som her udføre særdeles krævende og svære øvelser. Samtidig mærker hesten ubehaget og den vedvarende smerte i nakke og hals på grund af den permanente maksimale fleksion eller hyperfleksion - den maksimale sammenbøjning - af alle led i hals og nakke, som den ikke kan slippe fri ad.

Denne overdrevne og voldsomme fleksion medfører, at vejrtrækningen bliver besværliggjort. Der vil være tale om at luftrøret og indgangen til luftrøret er snævret ind, når hovedet er presset så meget ned mod bringen. En hest ville altid tage hovedet op, når den har brug for en luft, når den skal arbejde og bevæge sig. Udover dette er der for hesten også balanceproblemer, når den skal udføre de svære øvelser, der kræves ved dressur, og på rytterens forlangende skal holde hovedet så langt nede og inde mod bringen med en helt sammenkrøllet hals.

Det kan ikke undre, at man kan se på fotos, at hoppen virker ulykkelig, stresset og frustreret. På mange af dem åbner hun munden for at bedre lufttilførslen, der som nævnt er nedsat på grund af den stærkt sammenbøjede nakke og hals. (Man kan som menneske bare selv prøve at tage hagen helt ned til brystet, og så forestille sig, at man samtidig skal løbe nogle kilometer i den stilling. Man kan tydeligt mærke nedsat vejrtrækning, når hagen berører brystet. ).     

Jeg mener, der er tale om en forkert og uforsvarlig behandling af hoppen Tørveslettens Stamina. Motivet kan være, at Andreas Helgstrand er så kynisk, at han vil udsætte sin hest for næsten alt selv brutalitet og hårdhændet behandling, hvis det kan øge hans chance for at vinde.

Selve konkurrencen
På nettet kan man se en video fra en et andet dressurstævne optaget nogle måneder forinden, hvor han deltager på samme hest i en høj klasse; de omtalte 75 fotos er jo fra træningen.

I konkurrence rider han naturligvis anderledes, og den talentfulde og smukke hoppe næsten spadserer og svæver. Hvis hun har været trænet på samme måde, kan det blandt andet være af lettelse over nu at kunne få lov til at få luft og have sit hoved samt hals i en mere naturlig stilling, der ikke giver ubehag, smerter og lidelse.

Hun går dog noget af tiden bag biddet (det vil sige at næseryggen er bag den lodrette linie), men det ser man mildere på i dag i dressur end før i tiden.  Desværre. Det burde ændres.  Men er barsk og voldsom træning er desværre ikke en hindring for, at rytteren kan klare sig godt til selve konkurrencen. Måske tværtimod. Det burde også ændres.

Forbund bør gribe ind
Jeg mener DRF og FEI bør gribe ind, rytteren må have karantæne i længere tid. Desuden sættes under skærpet observation under træning mv. Der må også være anledning til, at disse forbund generelt strammer deres kurs og indskærper nogle mere klare regler samt idealer om, at dressurridning bør ske med hestens hoved foran det lodrette plan, både på stævnepladsen og på øvelsesbanerne i forbindelse med konkurrencerne, og uden voldsanvendelse og misbrug af hjælpemidler som bid, pisk og sporer mm. 

Jeg vurderer, at det, der ses på disse ca. 75 fotos kombineret med de oplysninger, der foreligger i forbindelse hermed, repræsenter en så grov behandling af hesten, der har været udsat for betydelig angst, smerte og lidelse, at der er tale om en overtrædelse af dyreværnsloven.

Jeg understreger, at det er min personlige vurdering som dyrlæge. Retten kunne nå frem til noget andet. I givet fald, vil jeg så være uenig, medmindre der skulle komme afgørende nye oplysninger frem.