Contador ville få fire års karantæne

Juraprofessor Jens Evald, der netop er udpeget til at virke ved den internationale sportsdomstol CAS, forventer ikke, at fordoblet dopingkarantæne får antallet af dopingtilfælde til at falde

Alberto Contador ville med nye dopingregler have fået fire års karantæne (Foto: AP)
Alberto Contador ville med nye dopingregler have fået fire års karantæne (Foto: AP)

Fra nytår blev straffen for doping hævet fra to til fire år, men man skal ikke forvente, at den dobbelte karantæne får afgørende betydning for antallet af dopingtilfælde.

Det vurderer juraprofessor Jens Evald, som netop er blevet udpeget til voldgiftsdommer ved den internationale sportsdomstol CAS.

- Den fordoblede karantæneperiode er et spørgsmål om idrætspolitik. Alle undersøgelser viser, at skærpelse af straf ikke har den forventede betydning i forhold til at afholde folk fra at begå lovovertrædelse, siger Jens Evald.

Professor: Vi skal indse, at der ER doping i sport

Årets cykelrytter: Giv doperne livstid

- Når det gælder doping, synes der at have været en tendens til, at visse sportsudøvere blot bliver endnu mere forsigtige og anvender endnu mere forfinede metoder, siger Evald.

Hvorfor så overhovedet skærpe straffen?

- Det kan ses som et udtryk for afmagt, fordi man har vanskeligt ved at finde andre håndtag at dreje på.  Hvis man ønsker at begrænse antallet af overtrædelser af dopingreglerne, så skal man have fat i miljøet og ikke kun individet og forsøge at ramme støttepersonellet, og det er der heldigvis stor fokus på i det nye WADA-kodeks, siger Jens Evald.

Juraprofessor Jens Evald er den tredje danske jurist, der har opnået den anerkendelse at blive udpeget til voldgiftsdommer ved 'sportens højesteret', CAS. (Foto: Polfoto).
Juraprofessor Jens Evald er den tredje danske jurist, der har opnået den anerkendelse at blive udpeget til voldgiftsdommer ved 'sportens højesteret', CAS. (Foto: Polfoto).
 

Det er det internationale antidopingagentur WADA, som har udstukket de nye regler. Ramt bliver især brugere af såkaldt ikke-specificerede stoffer som epo og steroider. Afsløres en sportsudøver med disse stoffer i organismen, står han nu til fire års karantæne.

Skiskytter i fælden: Karantæne for gammel doping

Det samme gælder som udgangspunkt for sportsudøvere, der afsløres i brug af specificerede stoffer. Det er dopingstoffer, som typisk kan købes på et helt almindeligt apotek.

Kan antidopingmyndighederne bevise, at sportsudøveren har indtaget disse stoffer med det forsæt at forbedre sin præstationsevne, kan han idømmes fire års karantæne. Jens Evald vurderer dog, at det er svært at bevise forsæt, og at brug af specificerede stoffer derfor oftest vil resultere i to års karantæne.

De nye regler betyder, at en rytter som Alberto Contador, som blev idømt to års karantæne for fundet af en minimal mængde Clenbuterol, i dag ville blive idømt fire års karantæne. En så lang udelukkelse vil for langt de fleste atleter være ensbetydende med et karrierestop.

Dopingsager lægger sort sky over Fuglsang

Alberto Contador blev idømt to års karantæne, selv om ingen kunne bevise, at han havde indtaget Clenbuterol for at forbedre sin præstationsevne. (Foto: AP).
Alberto Contador blev idømt to års karantæne, selv om ingen kunne bevise, at han havde indtaget Clenbuterol for at forbedre sin præstationsevne. (Foto: AP).
 

Det vil sige, at antidopingreglerne kan stoppe en karriere uden at antidopingmyndighederne har bevist, at atleten har gjort noget forkert. Contador tilstod aldrig brug af doping, og ingen kunne bevise, at han forsætligt havde dopet sig. Da der fandtes en positiv prøve, var det imidlertid Contador, der skulle bevise, at han ikke havde indtaget stoffet forsætligt eller uagtsomt. Det var han ikke i stand til, og derfor blev han dømt.

Men er det rimeligt at afslutte folks karrierer uden, at det er hævet over enhver tvivl, at de er skyldige?

- Risikoen kan ikke elimineres. Det kan den heller ikke i det civile retssystem. Man har valgt at acceptere den beskedne risiko for at dømme en uskyldig, siger Jens Evald.

Medie: Op til en million briter bruger steroider

Normalt kommer tvivlen den anklagede til gode, så risikoen for at blive uskyldigt dømt er vel større i sportens verden, når det er atleten, der skal bevise sin uskyld?

- Ja, det kan ikke udelukkes, men når man ser på antallet af sportsudøvere, der påberåber sig justitsmord, så er det temmelig beskedent. Retssikkerheden er ikke trådt mere under fode med de nye regler, end den var tidligere, siger Jens Evald.