Her er DBU-formandens løn

Jesper Møller får 1,2 mio. kr. om året i løn, men i 2019 kostede det kun DBU 871.000 kr., fordi der blev modregnet i hans honorar fra UEFA

Jesper Møller har afvist at få dobbeltløn for arbejdet i DBU og for UEFA, men DBU-formanden kan se frem til en ganske pæn lønstigning i fremtiden. Foto: Lars Poulsen
Jesper Møller har afvist at få dobbeltløn for arbejdet i DBU og for UEFA, men DBU-formanden kan se frem til en ganske pæn lønstigning i fremtiden. Foto: Lars Poulsen

Artiklen er opdateret efter præcisering fra DBU

Jesper Møller får det samme i løn som en borgmester i en middelstor kommune som Odense eller Aalborg.

Hvis DBU's repræsentantskab på årsmødet lørdag i København vedtager unionens nye vederlagspolitik, har formand Jesper Møller udsigt til en årsløn på 1,2 mio. kr.

Af DBU's årsregnskab fremgår det, at unionen i 2019 kun har haft en udgift på 871.000 kr. og ikke det fulde beløb på 1,2 mio. kr. Det hænger sammen med, at unionen har modregnet i det honorar som Jesper Møller får for sin plads i UEFA's Executive Commitee, hvor han årligt får 1,2 mio. kr. for at sidde i udvalget.

Derfor har det kun kostet DBU 871.000 kr. i 2019, men det fremgår altså ikke af unionens årsrapport, at man har modregnet i UEFA-honoraret i Jesper Møllers årsløn.

Her er DBU's årsrapport fra 2019, hvoraf det fremgår, at DBU kun har haft en udgift på 871.000 kr. til Jesper Møllers årsløn. Han har modtaget 1,2 mio. kr. Resten af betalingen er en modregning i forhold til det honorar, han får for sin plads i UEFA's Excecutine Committe.
Her er DBU's årsrapport fra 2019, hvoraf det fremgår, at DBU kun har haft en udgift på 871.000 kr. til Jesper Møllers årsløn. Han har modtaget 1,2 mio. kr. Resten af betalingen er en modregning i forhold til det honorar, han får for sin plads i UEFA's Excecutine Committe.
 

DBU¨s repræsentantskab skal lørdag godkende den nye vederlagspolitik, hvor DBU's formand, Jesper Møller (med hænderne foran ansigtet), i fremtiden kan se frem til et honorar på 1,2 mio. kr. Foto: Lars Poulsen
DBU¨s repræsentantskab skal lørdag godkende den nye vederlagspolitik, hvor DBU's formand, Jesper Møller (med hænderne foran ansigtet), i fremtiden kan se frem til et honorar på 1,2 mio. kr. Foto: Lars Poulsen

Stigning på 61 procent på fem år

Jesper Møller har haft en fornuftig lønudvikling, siden han blev formand for DBU. Jesper Møller tiltrådte posten i 2014 og året efter fremlagde han sin lønseddel på repræsentantskabsmødet. Her fremgik det, at han fik 61.945.42 kr. om måneden, hvilket svarer til 743.340 kr.

Ved den lejlighed var Jesper Møller gået 80.000 kr. ned i årsløn, fordi DBU sloges med underskud på daværende tidspunkt.

Men nu går det rigtig godt i DBU, hvor formanden samtidig er indvalgt i UEFA. Det betyder faktisk, at Jesper Møllers løn er steget hele 61 procent på fem år. Fra 743.340 kr. til 1,2 mio. kr.

Får kun UEFA-honorar
Jesper Møller har ved flere lejligheder afvist, han skal honoreres med dobbeltløn - både fuldtidsløn fra DBU og fra sin deltagelse i møderne i UEFA’s Executive Committee.

Nu afslører Jesper Møller, at han i fremtiden kun modtager honoraret fra UEFA-komiteen, så længe han er medlem. Foreløbig er han valgt frem til 2022.

I sin skriftlige beretning til repræsentantskabet skriver Jesper Møller:

- Som følge af mit valg til UEFA i 2019 har jeg ønsket en ordning, hvor jeg ikke både modtager det fulde formandshonorar og det fulde UEFA-honorar. Derfor er jeg glad for, at vi med rådgivning fra Ernst Young og Deloitte har fundet en løsning, hvor jeg giver afkald på mit DBU-honorar og i stedet modtager det tilsvarende fra UEFA, skriver Jesper Møller.

DBU har besluttet, at formandens honorar skal ligge på niveau der svarer til en borgmesterløn i en mellemstor dansk kommune (Odense og Aalborg). Jesper Møllers løn blev ikke sat op i takt med borgmestrene fik mere i løn for et par år siden. Det er så sket nu.

- Jeg synes, jeg i dag får en passende løn for formandsjobbet. Men det er en sag der er ude af mine hænder. Det er helt op til udvalget, udtalte Jesper Møller i forbindelse med DBU’s årsmøde sidste år.

Af indkaldelsen til DBU's repræsentantskabsmøde fremgår det, hvad hver enkelt bestyrelsesmedlem skal have om året for at passe arbejdet i DBU.
Af indkaldelsen til DBU's repræsentantskabsmøde fremgår det, hvad hver enkelt bestyrelsesmedlem skal have om året for at passe arbejdet i DBU.
 

Bestyrelsen får stor stigning
Formandens vederlag har stor betydning for honoraret til den øvrige bestyrelse. De kan nemlig også se frem til en markant lønforhøjelse.

De to næstformænd Thomas Christensen og Bent Clausen får årligt (25 procent af formandens honorar) 300.000 kr. i vederlag. Derudover modtager de hver 60.000 kr. i den periode, hvor Jesper Møller er medlem af UEFA’s Executive Committee. Det vil altså sige 360.000 kr. årligt.

De fire menige medlemmer af bestyrelsen – Christian Kofoed, Claus Christensen, Mette Bach Kjær og Peter Tornbo – modtager hver 10 procent af formandens vederlag – 120.000 kr. om året. 

Det er første gang DBU har fremlagt beløbene for, hvad hvert enkelt bestyrelsesmedlem modtager for arbejdet i unionen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer i håbet om at få formand Jesper Møller i tale. Men han oplyser, at Jesper Møller ikke har tid til at tale før efter lørdagens repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesvederlaget skal reguleres én gang om året og det sker på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset. Det betyder, at Jesper Møller næste år kan se frem til en lønstigning på 40.800 kr., hvilket svarer til en årsløn på 1.240.800 kr.

'Overvejede at gøre en ende på det hele'

Der kom et trusselsbrev: - Et varsel

DBU's stor-stadion: Hvor skal pengene komme fra?