Revolution i DBU -'blodbad' i bestyrelsen

DBU gør klar til at reducere bestyrelsen fra 16 til syv medlemmer på lørdagens repræsentantskabsmøde i Herning

Bent Clausen t.v), Jesper Møller og Thomas Christensen er sikre på at komme ind i den nye DBU-bestyrelse, som har udsigt tila t blive reduceret fra 16 til syv pladser. Til gengæld er Henrik Ravnild (t.h) ikke sikker på genvalg. Han gik i øvrigt også af som formand for DBU-København for nylig. Foto: Tariq Mikkel Khan.
Bent Clausen t.v), Jesper Møller og Thomas Christensen er sikre på at komme ind i den nye DBU-bestyrelse, som har udsigt tila t blive reduceret fra 16 til syv pladser. Til gengæld er Henrik Ravnild (t.h) ikke sikker på genvalg. Han gik i øvrigt også af som formand for DBU-København for nylig. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Der er udsigt til lidt af et blodbad i DBU-toppen, når der lørdag afholdes repræsentantskabsmøde i Herning.

Hvis repræsentantskabets 146 medlemmer følger indstillingerne fra fodboldkommissionen, der afsluttede sit arbejde sidste efterår, og unionens egen bestyrelse bliver bestyrelsen fra 2019 reduceret fra nuværende 16 til blot syv medlemmer. Derudover bliver det nuværende forretningsudvalg nedlagt.

Det er en kraftig reduktion af bestyrelsen og lidt af en revolution af DBU, men et signal om behovet for store forandringer og reformer i unionen.

Historisk øjeblik
- Det er et historisk øjeblik, hvis repræsentantskabet beslutter disse forslag. Vi har arbejdet med strukturdrøftelserne i årevis, og det har i hele forløbet været et ønske fra baglandet, at vi også kiggede på en reduktion af bestyrelsen og sammensætningen i det hele taget. Forslagene imødekommer dette, og skal samtidig sikre fortsat involvering af alle interessenter, så vi fastholder fællesskabet og sammenhængskraften. Vi ønsker hele tiden at styrke dialogen og samarbejdet med vore medlemmer og klubberne samt gøre det så enkelt og effektivt som muligt. Denne nye og moderniserede struktur vil yderligere understøtte dette arbejde og sikre den fortsatte udvikling af dansk fodbold, udtaler DBU’s formand, Jesper Møller til unionens hjemmeside.

Hvis repræsentantskabet godkender forslaget betyder det, at de syv nye bestyrelsesmedlemmer udvælges på følgende måde. Formanden (Jesper Møller) vælges direkte af repræsentantskabet. Han kan lørdag forvente genvalg, fordi der ikke har meldt sig en modkandidat på banen.

Derudover skal Foreningen af Lokalunioner udpege tre medlemmer, hvor ét af medlemmerne udpeges som næstformand (Bent Clausen). Divisionsforeningen skal udpege to medlemmer, hvor ét medlem udpeges som næstformand for DBU (Thomas Christensen). Endelig skal der udpeges et medlem valgt af Kvindedivisionsforeningen.

Kan kun sidde 12 år på posterne
Derudover bliver det til dato magtfulde forretningsudvalg nedlagt. Samtidig forsvinder kassererposten og i stedet skal der etableres et politisk udpeget økonomi- og aflønningsudvalg.

Samtidig er det hensigten, at der indføres valgperioder på 12 år for bestyrelsesmedlemmer og næstformand. En formand kan sidde på posten i 12 år, men kan også være bestyrelsesmedlem i yderligere 12 år.

DBU har desuden iværksat en større analyse for at få en bedre kønsfordeling i både udvalg og bestyrelse. DIF har i sine anbefalinger 70-30-kønsfordeling i bestyrelsen.

På lørdagens repræsentantskabsmøde bliver det også fremlagt, at der i 2019 skal afholdes en Fodboldens Kongres, hvor samtlige klubber i Danmark bliver inviteret til debat om udviklingen i dansk fodbold.

Med de indstillinger DBU’s bestyrelse lægger op til har man i grove træk fulgt mange af de punkter som kommissionen lagde frem for dem sidste efterår.

Foto: Lars Poulsen Dansk fodbold Million-regn efter topmøde: Forgylder Danmark med kæmpe beløb

Danmark skal teste VM-formen imod Panama på Brøndby stadion. Foto: ritzau Scanpix/Lars Poulsen Landsholdsfodbold Danmark møder Panama på Brøndby Stadion

Ifølge agenten var Gustav Engvall tæt på et skifte til Brøndby i løbet af transfervinduet. Foto: Michael Zemanek/BPI/REX Brøndby Angriber-agent: DBU blokerede for Brøndby-skifte

39 kommentarer
Vis kommentarer