Frank-afsked og direktør-fyring koster Brøndby: Taber over 20 millioner

Omkostningerne til personale er steget i Brøndby efter ophørt samarbejde med blandt andet direktør og træner

Sådan så det ud, da Thomas Frank tog sin afsked

Superliga-klubben Brøndby kommer ud med et minus på 20,5 millioner kroner i løbet af årets første tre måneder.

Underskuddet svarede dog til det budgetterede i perioden. Derfor ændres forventningerne til hele regnskabsåret for 2016 ikke. Brøndby forventer stadigvæk et underskud i niveauet 15-25 millioner kroner.

Det fremgår af klubbens regnskab for første kvartal.

Lige som de øvrige superligaklubber lider Brøndby af, at der er begrænsede indtægter i årets første kvartal, da der er vinterpause i Alka Superligaen i mere end halvdelen af perioden.

Elmander frygter det værste: Det gør virkelig ondt

Brøndby får angriber tilbage fra Paraguay

I løbet af årets første tre måneder blev både direktør Søren Vadmand afskediget, lige som cheftræner Thomas Frank trådte tilbage.

I regnskabet oplyser Brøndby, at udgiften til personaleomkostninger er steget med fem millioner kroner i forhold til samme periode sidste i år, hvilket primært skyldes øgede personaleomkostninger grundet ophør af samarbejde med ledende medarbejder, lyder det.

Klubben fortæller ligeledes, at den likvide beholdning - mængden af reelle kontanter - ved udgangen af marts var seks millioner kroner mod 11,8 millioner kroner ved nytår.

I april - i årets andet kvartal, der ikke fremgår af regnskabet - optog Brøndby et lån hos tidligere bestyrelsesformand Jan Bech Andersen på fire millioner kroner.

På klubbens generalforsamling i maj blev bestyrelsen bemyndiget retten til at kunne tilføre op til 127,5 millioner kroner gennem salg af nye aktier inden for fem år.

Brøndby oplyser også, at man ikke længere forhandler om at outsource klubbens marketingsaktiviteter.

Her er lønnen Fenerbahce lokker Agger med

Agger: Lige nu ser det skidt ud