Tomme tribune-trusler: Brøndby slipper for ultimativ straf

Fodboldens Disciplinærinstans gav i april 2016 Brøndby en betinget frakendelse af hjemmebanen efter uroligheder mod FCK. Siden har klubben fået 14 yderligere ’domme’, men straffen er aldrig effektueret

I forbindelse med pokalsemifinalen FCK mod Brøndby 6. april sidste år truede Fodboldens Disciplinælinstans med at fratage Brøndby hjemmebanen, hvis der opstod lignende episoder. Her optrådte flere Brøndby fans med aggressivt adfærd og kravlede endvidere op på spillertunnelen i Parken. På trods af 14 efterfølgende sager er Brøndby ikke blevet straffet. Foto: jens Dresling.
I forbindelse med pokalsemifinalen FCK mod Brøndby 6. april sidste år truede Fodboldens Disciplinælinstans med at fratage Brøndby hjemmebanen, hvis der opstod lignende episoder. Her optrådte flere Brøndby fans med aggressivt adfærd og kravlede endvidere op på spillertunnelen i Parken. På trods af 14 efterfølgende sager er Brøndby ikke blevet straffet. Foto: jens Dresling.

Brøndby er vant til at stå ret for Fodboldens Disciplinærinstans.

Klubbens tilhængere har de seneste sæsoner sørget for fast arbejde til den udskældte instans, men måske klubben fra Vestegnen slet ikke skal være så utilfreds med dens arbejde.

For enten har Fodboldens Disciplinærinstans glemt, at den for et år siden gav Brøndby en betinget frakendelse af hjemmebanen i én kamp – ellers også var tre døde rotter kastet efter FCK’s Ludwig Augustinsson bare ikke nok til at udløse straffen …

Hensynsløs adfærd
I hvert fald har instansen undladt at kræve en kamp uden tilskuere, selv om der i prøveperioden har været mange sager, hvor de blå-gule fans har overtrådt cirkulæret om sikkerhed og orden på stadions.

Den betingede frakendelse af hjemmebanen fik Brøndby i en kendelse 27. maj 2016, da klubben blev straffet for tilskuerurolighederne i Parken i forbindelse med pokalsemifinalen mod FCK 6. april samme år.

Efter 1-1-kampen blev FCK-spillerne udsat for forskellige former for kasteskyts – bl.a. flagpinde og aluminiumsrør – og flere tilskuere fra Brøndby-afsnittet forcerede hegnet og klatrede op på spillertunnelen, hvorfra de udviste stærkt truende adfærd, som det hedder i Fodbolddens Disciplinærinstans’ bemærkninger i sagen.

Der var ifølge instansen tale om en uacceptabel, voldsom og hensynsløs adfærd og dermed en meget grov overtrædelse af sikkerheds- og ordenscirkulærets bestemmelser.

Der var også den sædvanlige afbrænding af romerlys, og Brøndby blev straffet med en bøde på 125.000 kr. og en betinget frakendelse af hjemmebanen i én kamp.

Der var altså – ud over den obligatoriske bøde – tale om en løftet pegefinger, og af kendelsen fremgik det, at ’den betingede sanktion bortfalder, såfremt der ikke inden udgangen af sæsonen 2016/17 statueres lignende overtrædelser af DBU’s cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, der kan tilregnes Brøndby IF i prøvetiden’.

Siden den kendelse har Brøndby fået bøder 14 gange af Fodboldens Disciplinærinstans.

Derudover er der to indberetninger, som instansen endnu ikke har færdigbehandlet.

Det er en nultolerance, og enhver afbrænding af fyrværkeri på stadion indberettes og straffes.

Det har primært været pyroteknik, kanonslag og lighterkast, der har holdt instansen beskæftiget.

Alene i denne sæson er Brøndby blevet straffet ti gange for en overtrædelse af cirkulæret, og klubben har det seneste år betalt 830.000 kr. i bødekassen.

’Rottekast-kampen’
I forbindelse med behandlingen af ’rotterkast-kampen’ fra Brøndby Stadion 2. påskedag kaldte instansen det en skærpende omstændighed, at der var blevet kastet tre døde rotter på banen.

’Det bringer i alvorlig grad fodboldspillet i miskredit’, lyder det i kendelsen fra 11. maj.

I øvrigt var bøden større end den, som Brøndby fik i forbindelse med tilskuerurolighederne i Parken i april 2016.

Klubben må af med 150.000, men mister ikke hjemmebanen i én kamp.

Og nu er prøvetiden snart udstået – med succes!

Artiklen fortsætter under videoen

Se eller gense rottekastet her:

Brøndby-bøder for 830.000 kr.

6. april 2016: Semifinale i pokalturneringen: FCK-Brøndby 1-1

I forbindelse med spillernes indløb blev der tændt flere end 50 romerlys og én raketlignende genstand. Siden fortsatte aktiviteten blandt Brøndbys fans med antændelse af 11 romerlys og flere end 1000 røgbomber undervejs i opgøret.

KENDELSE: Med henvisning til cirkulære om sikkerhed og orden på stadion, afsnit 9, tildeles Brøndby IF en bøde på 125.000 kr.

Brøndby fradømmes retten til at spille én hjemmekamp i Superligaen eller pokalturneringen med tilskuere. Denne sanktion udsættes og gøres betinget. Den betingede sanktion bortfalder, såfremt der ikke inden udgangen af sæsonen 2016/17 statueres lignende overtrædelser af DBU’s cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, der kan tilregnes Brøndby IF i prøvetiden.

20. april 2016: Returkampen i pokalturneringens semifinale: Brøndby-FCK 0-1

Inden opgøret bliver der antændt 10-20 pyroteknik og enkelte kanonslag i Brøndby-afsnittet. I løbet af kampen observerer kampens dommer Jakob Kehlet yderligere 58 tilfælde af pyroteknik i Brøndbys fanafsnit.

KENDELSE: Med henvisning til cirkulære om sikkerhed og orden på stadions tildeles Brøndby IF en bøde på 75.000 kr.

23. maj 2016 i Superligaen: Brøndby-Viborg 0-1

Dommer Anders Poulsen indberetter, der i to tilfælde bliver affyret kanonslag blandt Brøndbys fans på Sydsiden.

KENDELSE: Med henvisning til cirkulære om sikkerhed og orden på stadions tildeles Brøndby en bøde på 15.000 kr.

26. maj 2016 i Superligaen: Hobro-Brøndby 0-2

Brøndby vinder endelig i Hobro, og Brøndby-tilhængerne har en fest. Der antændes enkelte romerlys og affyres ét kanonslag. Hverken spillere eller dommere bliver dog generede, og kampen kan gennemføres uden afbrydelse.

KENDELSE: Med henvisning til cirkulære om sikkerhed og orden på stadion tildeles Brøndby en bøde på 20.000 kr.

29. maj 2016 i Superligaen: Brøndby-SønderjyskE 1-2

Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen indberetter flere tilfælde fra opgøret. Der bliver blandt andet kastet en lighter på banen fra Brøndbys fanafsnit. Derudover bliver der i to tilfælde antændt romerlys blandt Brøndbys fans.

KENDELSE: Med henvisning til cirkulære om sikkerhed og orden på stadions tildeles Brøndby en bøde på 20.000 kr.

28. august 2016 i Superligaen: Brøndby-FCK 1-1

Dommer Jens Maae indberetter massiv affyring af romerlys under opgøret fra begge lejre. Specielt inden starten af anden halvleg, hvor det ligner en koordineret indsats fra visse af Brøndby tilhængernes side.

KENDELSE: Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet, at Brøndby ikke har levet op til cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, fordi der blev antændt pyroteknik på tribunen. Brøndby får en bøde på 100.000 kr.

18. september 2016 i Superligaen: Brøndby-Viborg 1-2

Dommer Anders Poulsen indberetter affyring af romerlys i to tilfælde umiddelbart inden kampstart.

KENDELSE: Med henvisning til cirkulære om sikkerhed og orden på stadions bliver Brøndby tildelt en bøde på 30.000 kr.

22. september 2016 i Superligaen: Lyngby-Brøndby 1-0

Dommer Lars Christoffersen indberetter, at der i fem tilfælde bliver tændt romerlys blandt Brøndbys fans. Derudover kastes der lightere og andet kasteskyts mod Lyngbys målmand, Jesper Hansen, der dog ikke bliver ramt. Endelig påpeger dommeren, han bliver ramt af et plastikkrus med øl fra hovedtribunen.

KENDELSE: Fodboldens Disciplinærinstans pålægger Brøndby IF objektivt udebaneansvar i cirkulære om orden og sikkerhed på stadions. Straffen er en bøde på 50.000 kr. Der er i øvrigt tale om det 14 tilfælde af overtrædelse af reglerne for Brøndby i løbet af de seneste 12 måneder.

16. oktober 2016 i Superligaen: FCN-Brøndby 1-1

Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen indberetter, at der bliver antændt fire romerlys i afsnittet med Brøndby-fans. Derudover bliver der fra samme afsnit kastet lightere på banen.

KENDELSE: Brøndby bliver dømt for objektivt udebaneansvar og får en bøde på 40.000 kr. Dommen sker med baggrund i cirkulære om sikkerhed og orden på stadions.

23. oktober 2016 i Superligaen: Brøndby-AGF 1-0

Dommer Anders Poulsen indberetter, at der blandt Brøndbys fans undervejs i kampen tændes otte romerlys.

KENDELSE: Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at Brøndby ikke har levet op til reglerne i cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. Derfor bliver Brøndby tildelt en bøde på 40.000 kr.

20. november 2016 i Superligaen: OB-Brøndby 1-0

Dommer Jens Maae indberetter, at der undervejs i opgøret bliver antændt fem romerlys i Brøndbys fanafsnit.

KENDELSE: Brøndby bliver dømt på baggrund af objektivt udebaneansvar og tildeles en bøde på 30.000 kr. med baggrund i cirkulære om sikkerhed og orden på stadions.

26. februar 2017 i Superligaen: SønderjyskE-Brøndby 1-2

Dommer Jørgen Daubjerg Burchardt indberetter tre episoder fra opgøret, der alle relaterer sig til Brøndbys fanafsnit. Det handler om røg og affyring af romerlys.

KENDELSE: Fodboldens Disciplinærinstans pålægger Brøndby objektivt udebaneansvar og tildeler klubben en bøde på 30.000 kr. Det er igen på baggrund af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions.

12. marts 2017 i Superligaen: Horsens-Brøndby 0-2

Dommer Anders Poulsen indberetter 20 røgbomber og pyroteknik fra Brøndbys fanafsnit. Derudover indberetter han antændelse af pyroteknik i syv andre tilfælde fra Brøndbys fans.

KENDELSE: Brøndby straffes med en bøde på 50.000 kr. efter cirkulære om orden og sikkerhed på stadions. Brøndby bliver dømt efter det objektive udebaneansvar.

19. marts 2017 i Superligaen: Brøndby-Lyngby 2-3

Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen indberetter 43 tilfælde af romerlys under opgøret fra Brøndbys fanafsnit på Sydsiden. Det betyder blandt andet, at anden halvleg bliver udsat med fire minutter.

KENDELSE: Fodboldens Disciplinærinstans mener ikke Brøndby har levet op til cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. Da der samtidig er tale om et niendegangstilfælde i sæsonen og 15. indberetning på 12 måneder tildeles Brøndby en bøde på 55.000 kr.

17. april 2017 i Superligaen: Brøndby-FCK 0-1

Dommer Michael Tykgaard indberetter, at 26 romerlys bliver antændt i første halvleg, ét kanonslag i pausen og to kanonslag i begyndelsen af anden halvleg. Derudover 11 røgbomber ved begyndelsen af anden halvleg. Endelig bliver tre døde rotter brugt som kasteskyts mod FCK’s Ludwig Augustinsson ved et hjørnespark.

KENDELSE: Fodboldens Disciplinærinstans anser det som en skærpende omstændighed, at der bliver kastet tre døde rotter på banen. Instansen bemærker, at der i BIF’s tilfælde er tale om et tiendegangstilfælde i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. Brøndby tildeles en bøde på 150.000 kr.

Samlet bøderegn til Brøndby i perioden april 2016 til maj 2017: 830.000 kr. (15 sager)

I alle tilfælde er der tale om overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. Brøndby er desuden blevet indberettet i forbindelse med pokalkampen mod FCM 4. maj og i forbindelse med opgøret mod FCK i Parken 14. maj. De sager er endnu ikke færdigbehandlet.

                                                                ***

Derfor har Brøndby ikke fået frataget hjemmebanen

- Brøndby har haft mange sager, men der har ikke været lignende sager som den fra pokalsemifinalen i Parken, hvor der var tale om aggressiv adfærd, siger Jens Hjortskov, formand for Fodboldens Disciplinærinstans.

Fodboldens Disciplinærinstans truede Brøndby med at fratage hjemmebanen efter urolighederne sidste år i pokalsemifinalen mod FC København 6. april i Parken.

Men instansen har aldrig gjort alvor af sanktionsmuligheden. Nu forklarer udvalgets formand, advokat Jens Hjortskov, hvorfor Brøndby ikke har fået frataget hjemmebanen i én kamp, som den betingede dom ellers lød på, selv om Brøndby, siden udvalget kom med truslen, har haft 14 sager i cirkulæret om sikkerhed og orden på stadions.

Ingen lignende sager
- Brøndby har ikke haft lignende episoder, som den vi oplevede i pokalsemifinalen mod FC København 6. april 2016. Derfor har klubben ikke fået frataget hjemmebanen i én kamp, som vi lagde op til i kendelsen, siger Jens Hjortskov til Ekstra Bladet.

- Når du siger lignende episoder, handler det så om, at fans skulle have kravlet op på en spillertunnel, kastet med flagpinde eller aluminiumsrør for at fratage klubben hjemmebanen i én kamp?

- Ja, det kan du sige. Der har ikke været lignende episoder som i pokalsemifinalen, hvor der var tale om meget aggressiv adfærd. Det er rigtigt, at der har været utallige overtrædelser med romerlys, røgbomber og rottekast. Men vi har vurderet, at det ikke har været i samme kategori.

Rottekast gav større bøde
- I sagen om rottekast fra april i år udløste det en større bøde (150.000 kr.) end episoderne fra pokalsemifinalen i Parken sidste år (125.000 kr.). Tilmed var det en skærpende omstændighed, at der blev kastet tre døde rotter på banen. Har det ikke nogen betydning i forhold til strafudmålingen?

- Man kan i alle sammenhænge altid diskutere, om bøderne er store nok. Vi håber altid på, at bøderne har en effekt hos klubberne. Vi bliver i hvert fald ved med at sanktionere, når reglerne bliver overtrådt.

- Sagen fra pokalsemifinalen handlede om meget aggressiv adfærd. Det har der ikke været tale om siden, og derfor er straffen om at fratage hjemmebanen ikke udløst, forklarer Jens Hjortskov og uddyber:

- Hvis vi skal fratage en klub hjemmebanen, skal der være tale om meget graverende sager. Det kan eksempelvis være baneinvasion eller gentagelsestilfælde af det, der skete i Parken til pokalsemifinalen.

Rød tråd
Når Fodboldens Disciplinærinstans uddeler bøder for overtrædelser af cirkulæret om sikkerhed og orden på stadions, er der tale om en skærpelse af straffen ved gentagelsestilfælde.

Klubberne får heller ikke nulstillet bøde-statussen hver sæson. Udvalget ser på, hvilke sager der har været i den seneste sæson og den igangværende sæson.

- Vi har et internt arbejdskatalog, vi arbejder efter, så der er en rød tråd i det arbejde, vi laver, når vi samles i udvalget og uddeler bøder. Kataloget er et arbejdsredskab for os, og det er ikke ét vi deler med offentligheden, siger Jens Hjortskov.

Tidligere Brøndby-spiller med hattrick mod sin gamle klub - Se målene her:

Se også: Afsløring: Her er Hareides landsholdskanin

Se også: Ydmyget i overtiden: Greko tog trestjernet hævn over Brøndby

Christian Nørgaard og Uros Matic er begge to blandt de 30 bedst betalte i Superligaen. Foto: Polfoto Sport og Spil Eksklusivt: Her er de 30 bedst lønnede i Superligaen

85 kommentarer
Vis kommentarer
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere