Se brevet: Blåstempler kontroversiel plan

En enig bestyrelse i Divisionsforeningen har bedt administrationen afgøre, hvad der skal ske, hvis sæsonerne i Superligaen, 1. division og 2. division ikke kan gennemføres på grund af coronakrisen

Man gør alt for at få spillet sæsonen færdig i Superligaen, men lykkes det ikke, kan det ende i et juridisk slagsmål. Foto: René Schütze
Man gør alt for at få spillet sæsonen færdig i Superligaen, men lykkes det ikke, kan det ende i et juridisk slagsmål. Foto: René Schütze

Skal Superligaen afgøres på skrivebordet, kan det udløse et juridisk slagsmål med paragraffer som våben…

Divisionsforeningen og klubberne har fortsat et stærkt ønske om og stor tro på, at den resterende del af sæsonen kan gennemføres i løbet af foråret og sommeren, men den aktuelle coronakrise gør, at der ikke kan udstedes garantier.

Divisionsforeningen arbejder med flere forskellige scenarier, men bliver der brug for skrivebordsafgørelser, er det turneringschef Peter Ebbesen, der kommer til at afgøre klubbernes skæbne i Superligaen, 1. og 2. division.

Hvem skal afgøre hvad?

Hvis sæsonerne i de bedste danske rækker på grund af coronakrisen ikke kan spilles til ende, vil en skrivebordsafgørelse blive nødvendig.

Divisionsforeningens bestyrelse mener, at der er hjemmel til, at beslutningen om, hvad der skal ske, alene kan træffes af turneringsadministrator efter et armslængdeprincip.

En række klubber med Hobro i spidsen sår tvivl om dette. De kalder hjemmelgrundlaget for mangelfuldt.

De ønsker at blive hørt og mener, at en så vidtrækkende beslutning bør træffes af medlemmerne - de 50 klubber.

På et tidligere orienteringsmøde fik klubberne at vide, at måtte turneringen afbrydes, så gjaldt stillingen dags dato.

Det vil sige, at FC Midtjylland blev mestre, og de tre nederste i Superligaen - deriblandt Hobro - blev tvangsnedrykket til i 1. division.

Mandag er der et såkaldt orienteringsmøde i Divisionsforeningsregi om mulige scenarier for afviklingen af turneringerne.

Superliga-klubberne mødes til videomøde kl. 10, kl. 13 er det 1. divisionsklubbernes tur, mens 2. division er på kl. 16.


Det fik i sidste uge Hobro-formand Lars Kühnel til på vegne af ti klubber - deriblandt Randers FC og Esbjerg - at protestere.

Kühnel, der i det daglige er advokat, skrev på vegne af klubberne et åbent brev til Divisionsforeningens formand Thomas Christensen.

Budskabet var kort og godt, at en så væsentlig beslutning ikke skulle træffes af en administrator, men af medlemmerne, de 50 divisionsklubber, ud fra devisen flertallet bestemmer.

Hobro-formand, advokat Lars Kühnel, mener ikke, at en administrator skal afgøre, hvad der skal ske, hvis sæsonen ikke kan gennemføres. Foro: Claus Bonnerup
Hobro-formand, advokat Lars Kühnel, mener ikke, at en administrator skal afgøre, hvad der skal ske, hvis sæsonen ikke kan gennemføres. Foro: Claus Bonnerup

Men det kommer ikke til at ske.

I hvert fald ikke hvis administrationen og formand Christensen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Divisionsforeningen får deres vilje.

På et bestyrelsesmøde i Divisionsforeningen 23. marts blev det åbne brev fra Hobro drøftet, og konklusionen var, at det eneste rigtige er at lade administrator afgøre.

Det fremgår af et svar fra advokat Martin André Dittmer fra Gorrissen Federspiel til Lars Kühnel.

'En enstemmig bestyrelse er af den opfattelse, at det eneste rigtige og mulige er at delegere kompetencen til af træffe en sådan beslutning fra bestyrelsen til administrator. Det har bestyrelsen tidligere gjort generelt sammen med alle øvrige forhold omkring afviklingen af turneringerne'.

'På et bestyrelsesmøde 23. marts 2020 afholdt i forlængelse af det fremsendte brev er opfattelsen blevet bekræftet, og en enig bestyrelse har bedt administrationen træffe en sådan beslutning, uden at der sker en ændring af fremadrettede aftalte turneringsordninger, i fald det bliver nødvendigt', lyder det i brevet fra advokat Martin André Dittmer.

Se brevet her:

Brevet fra Gorrissen Federspiel
Brevet fra Gorrissen Federspiel

Det blev sendt ud til de 50 klubber i Divisionsforeningen tirsdag aften.

I mailen forklarede direktør Claus Thomsen og formand Thomas Christensen, at man emnets væsentlighed taget i betragtning havde bedt om en ekstern vurdering og anmodet den eksterne part om at besvare skrivelsen fra de ti klubber.

Hobro og medunderskriverne havde i deres brev efterspurgt dialog og fik en juridisk omgang tilbage.

Da en nedrykning fra Superligaen hurtigt kan koste 15-20 mio. kr., vil en klub som Horbro formentlig være klar til få prøvet, hvorvidt Divisionsforeningens afgørelse holder rent juridisk.

Ekstra Bladet har talt med Hobro-formand Lars Kühnel, men han har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer.

Ekspert afviser fodboldplan: Den går ikke!

Mirakel: Vågner efter flere år i koma

Aflysning ændrer alt: Overvejer stop

Midt i krisen: Opløftende Brøndby-melding