Revisor tænder alle alarmklokker i Lyngby-regnskab

Fodboldklubben har tabt millioner det seneste år

Lyndby Boldklub har mandag aften præsenteret et horribelt regnskab, der viser, at klubben det seneste år har tabt 27 millioner kroner. Dermed er økonomien i klubben så slem, at der er brug for en akut økonomisk indsprøjtning.

Ekstra Bladet har gennem længere tid beskrevet, hvordan klubbens økonomi var særdeles trængt, og at klubbens ejer Hellerup Finans ligeledes har været ude i økonomisk blæsvejr.

Se også: Lyngby i gæld til klubbens amatører

Og regnskabet giver ikke næring til, at det skulle stå bedre til. Tværtimod vil den uafhængige revisor fra Deloitte end ikke blåstemple regnskabet:

'Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015-30.06.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven,' lyder den meget opsigtsvækkende afkræftende konklusion.

I grundlaget for afkræftende konklusion lyder det blandt andet:

'Selskabets fortsatte drift er betinget af, at selskabet modtager kapital i takt med at selskabets forpligtelser forfalder. Selskabets ledelse har oplyst, at der pågår dialog med en potentiel investorgruppe om overtagelse af selskabet og det er ledelsens forventning, at selskabet vil blive fuldt finansieret enten i forbindelse med denne handel eller via den af Hellerup Finans A/S afgivne støtteklæring. Det er ledelsens forventning, at der er indgået aftale med potentiel investorgruppe inden 31. januar 2017. Hvis handlen ikke gennemføres er Hellerup Finans A/S forpligtet til at indestå for den fortsatte drift i perioden frem til 31. maj 2017.'

Se også: Lyngby vakler: Egenkapitalen er væk

Vil sælge klubben for 45,3 millioner
Senest er det blevet meldt ud, at en udenlandsk investorgruppe vil investere i klubben. Dette sætter revisionen dog spørgsmålstegn ved. Således lyder det:

'Som anført i note 1 er det en forudsætning, at tilstrækkelig finansiering opnås i forbindelse med gennemførelse af den påtænkte handel eller at Hellerup Finans A/S er i stand til at fremskaffe den nødvendige likviditet i overensstemmelse med den afgivne støtteerklæring. På det foreliggende grundlag er vi ikke enige med ledelsen i, at det er sandsynliggjort, at denne forudsætning er opfyldt, hvorfor vi tager forbehold for, at regnskabet er aflagt under forudsætning af going concern,' lyder det fra Deloitte.

Ifølge ledelsen i Lyngby Boldklub skulle der ligge en aftale 31. januar i år. Angiveligt skulle prisen ligger på 45,3 millioner kroner, skriver ledelsen i regnskabet under.

'Et salg inden 31. januar 2017 er blevet aftalt, hvor 97,15 procent af aktionærerne har givet tilsagn om at sælge til kurs 1,25 pr. aktie. Dette resulterer i en samlet pris på 45.289.144 kroner for Lyngby Boldklub A/S,' skriver ledelsen.

Som samtidig forventer et underskud før skat i 2016/17 på 8,3 millioner kroner. Med det dundrende underskud mangler Lyngby Boldklub nu 5,7 millioner kroner for, at kassen går i nul.

16 kommentarer
Vis kommentarer
Seneste Sport
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere