Her er Barcas forsvar: Vi hjælper børnene

FC Barcelona appellerer FIFA-straffen, der forbyder catalonierne at købe spillere i de kommende to transfervinduer - klar til at indbringe sagen for den Internationale Sportsdomstol

Messi får måske ikke så meget at klappe af i de kommende to transfervinduer, hvis FIFA fastholder dommen, der forbyder FC Barcelona at købe spillere (Foto: Alberto Saiz/AP).
Messi får måske ikke så meget at klappe af i de kommende to transfervinduer, hvis FIFA fastholder dommen, der forbyder FC Barcelona at købe spillere (Foto: Alberto Saiz/AP).

Der er gået chokbølger gennem den internationale fodboldverden, siden det onsdag kom frem, at FIFA har straffet FC Barcelona ved at forbyde catalonierne at købe spillere i de kommende to transfervinduer.

Klubbens bestyrelse og advokater besluttede på et hasteindkaldt møde, at FIFA-straffen bliver anket på stedet, og så udsendte FC Barcelona i øvrigt en pressemeddelelse, hvor klubben redegør for, hvorfor den ikke mener, at den har forbrudt sig mod gældende FIFA-regler.

Se også: Her er ALLE ’de forbudte’ Barca-spillere

Hovedpunkterne i Barcas forsvarsskrift er blandt andre:

  • Modellen for, hvordan der arbejdes på La Masía (FC Barcelonas talentakademi, red.), involverer uddannelsesprogrammer, indkvartering, måltider og lægehjælp. FIFA-straffen ignorerer den uddannelsesmæssige funktion i vores træningsprogram.
  • Alle FC Barcelona-spillere har på alle tidspunkter haft deres føderale licenser, som det kræves af de respektive forbund, på plads.
  • Nogle af de spillere, der er berørt af FIFA's afgørelse, har endda været udtaget af det catalanske fodboldforbund til regionale mesterskaber med de udvalgte, catalanske hold.
  • Da FIFA-processen blev indledt, blev de berørte spilleres licenser trukket tilbage, og de har ikke figureret i officielle kampe. Således har der ikke været nogen ikke-reguleret deltagelse fra nogen af de berørte spillere.
  • FC Barcelona har ikke overtrådt nogen civilret, og alle børn, der træner på La Masía, har lovlig bopæl i landet.
  • FC Barcelona har på eget initiativ og ved flere lejligheder meddelt FIFA behovet for at revidere de regler, der skal beskytte mindreårige, med den hensigt at gøre reglerne mere effektive.
  • FC Barcelonas udviklingsmodel har altid fået den udtrykkelige anerkendelse af FIFA, og La Masía er altid blevet brugt som et eksempel på god praksis.
  • FC Barcelonas kandidater til Ballon d'Or-afstemningerne er et eksempel på FIFA's anerkendelse af vores sportsmæssige uddannelse og udviklingsmæssige procedurer.
  • FC Barcelonas model hjælper familierne til mange spillere til at integrere sig i samfundet.
  • Spillere, hvis føderale licenser er blevet annulleret af FIFA, har haft mulighed for at fortsætte i klubben, som er forpligtet til at sikre deres uddannelse - selvom de er udelukket fra at deltage i officielle kampe for FC Barcelona.

Af alle de ovennævnte årsager vil FC Barcelona appellere til FIFA. Skulle det være nødvendigt, vil klubben tage afgørelsen til den Internationale Sportsdomstol Tribunal d'Arbitratge de 'Esport, TAS (også kendt som CAS - Court of Arbitration for Sport, red.), skriver FC Barcelona, som anfører, at man vil kræve midlertidig dispensation fra FIFA-straffen, så det bliver muligt at købe spillere allerede i sommerens transfervindue.

FC Barcelona blev idømt to transfervinduers karantæne, fordi de havde hentet hele ti mindre-årige spillere udenfor Spanien.

FAKTA: Barcas megastraf: Sådan er reglerne

FC Barcelona har ifølge FIFA forbrudt sig mod reglerne i Artikel 19 i den såkaldte 'Regulations on the Status and Transfer of Players'

Artikel 19 - Beskyttelse af mindreårige

1. Transfers mellem to forskellige lande er kun tilladt, hvis spilleren er over 18 år.

2. Der er tre undtagelser fra stk. 1:

a) Spillerens forældre flytter med til det nye land af ikke-fodboldrelaterede årsager

b) Transferen foregår mellem klubber hjemmehørende indenfor EU- eller EEA-området, og spilleren er mellem 16 og 18 år gammel. I så fald må den nye klub leve op til følgende minimumskrav:

+ Den nye klub skal tilbyde spilleren en fodboldmæssig uddannelse og/eller træning på højeste nationale niveau.

+ Den nye klub skal garantere spilleren en akademisk og/eller håndværksmæssig uddannelse ved siden af spillerens fodboldmæssige uddannelse og/eller træning, hvilket skal sikre spilleren mulighederne for en ny karriere uden for fodboldens verden, hvis ikke han/hun lykkes med fodboldkarrieren.

+ Den nye klub skal gøre alt, hvad der er muligt for at sikre, at der bliver holdt opsyn med spilleren, hvilket blandt andet betyder, at klubben skal sørge for optimale opholdsbetingelser hos eksempelvis en værtsfamilie eller indkvartering i klubregi, udpegelse af en mentor i klubben, etc.

+ Den nye klub skal ved registreringen af spilleren stå til rådighed over for det nationale fodboldforbund med alle beviser for, at de ovennævnte betingelser er overholdt.

c) Spilleren bor højst 50 kilometer fra en national grænse (til det land, hvor den nye klub er hjemmehørende) og den nye klub ligger højst 50 kilometer fra samme grænseovergang. Den maksimale afstand mellem spillerens bolig og den nye klubs hovedkvarter må højst være 100 kilometer. I så fald må spilleren vedblive med at blive boende hjemme og de to respektive nationale fodboldforbund skal give deres respektive godkendelser heraf.

3. Betingelserne i Artikel 19 gælder for enhver spiller, også selvom han/hun aldrig tidligere har været registreret hos en klub, hvis han hun ikke er statsborger i det land, hvor han/hun ønsker at blive registreret for første gang.

0 kommentarer
Vis kommentarer