1973: Fri abort - drab eller fremskridt?

Abort har eksisteret siden oldtiden med blandt andet dødsstraf til følge. Først i 1973 fik Danmark fri abort

Danmark fik fri abort 24. maj 1973. Historien om abort og den samfundsmæssige accept er dog meget gammel og strækker sig fra oldtidens Kina og Grækenland op gennem middelalderen og frem til vores dage. Der har været vidt forskellige konsekvenser af at gennemføre abort, lige fra erstatningsstraffe til egentlige dødsstraffe.

Abortmodstanden er stærk i USA - her protest i Maryland(Video:YouTube)

Letfærdigt
Christian 5.s 'Danske Lov' fra 1683 indførte dødsstraf for drab på såvel nyfødte som ufødte børn: "Letfærdige Qvindfolk, som deres Foster ombringe, skulle miste deres Hals, og deres Hoved sættes paa een Stage".
I 1714 tog man fat i jordemødrene, som ikke måtte indgive "noget Medicament, Drik, Pulver", som kunne fremkalde abort. Før loven af 1683 blev abort kun takseret til bøder, det var kort sagt en mindre forbrydelse.

Del af kroppen
I det gamle Grækenland anbefalede filosoffen Aristoteles abort som led i børnebegrænsning, mens hans kollega Platon foreslog abort, hvis man var over 40 år og blev gravid. I Romerriget var den herskende opfattelse, at fosteret var en del af kvindens krop, og kvinden kunne forlange fosteret fjernet.
I 1866 blev loven om abort i Danmark mildnet til 'kun' otte års tvangsarbejde. I 1930’erne blev strafferammen nedsat til højst to års fængsel. Samtidig blev der indsat en undtagelse: Hvis kvindens liv eller helbred var i fare, kunne hun efter ansøgning få en legal abort.

Voldtægt
En svangerskabskommission lavede skiftende retningslinier omkring abortproblematikken i de følgende år. Der blev indført flere formildende omstændigheder såsom sygdom, voldtægt eller arvelig belastning.
I 1973 blev Danmark det første vesteuropæiske land som indførte fri abort frem til 12. uge af graviditeten. Der foretages i Danmark omkring 15,000 aborter årligt. Det svarer til ca. 12 aborter per 1,000 kvinder. Antallet har været stærkt faldende de sidste mange år.

Læs også

kommentarer
Vis kommentarer
Historie