1831: De bedst tilpassede overlever

En fem år lang sejltur medførte en af verdens mest kendte biologiske teorier: Darwins idé om den naturlige udvælgelse

Skibet hed 'Beagle', og rejsen startede den 27. december 1831. Skibets officielle mission var at kortlægge kysterne, men den medrejsende biolog Charles Darwin brugte det meste af sin tid på land. Han vidste en smule om geologi, indsamling af biller og dissekering af havdyr, men resten lærte han sig undervejs, hvor han i øvrigt kæmpede med stærk søsyge.

National Geographic om Darwin

En fælles forfader
På sin rejse verden rundt iagttog og beskrev Darwin forskellige plante- og dyrearter og deres geografiske fordeling. Med yderligere oplysninger fra opdrættere af husdyr i mange lande nåede han til den konklusion, at mange forskellige arter havde udviklet sig fra en fælles forfader. Det førte til hans berømte hypotese om naturlig selektion, udvælgelse, der foreskriver, at det som regel er det bedst tilpassede individ, der overlever. Hvilket i løbet af mange generationer skaber en miljøbetinget variation og dermed udvikling af nye arter. Det synspunkt indbød til ballade dengang, for hvor var Guds placering i det regnestykke?

Arternes oprindelse
Darwins bog 'Arternes Oprindelse' udkom 24. november 1859 i England og nåede Danmark i 1872. Bogen er i dag bredt accepteret i videnskabelige miljøer, men de senere år har de såkaldte 'kreationister' stillet spørgsmålstegn ved flere af Darwins teorier. De mener stadig, at Gud skabte alle dyrearter og mennesket som noget enkeltstående og unikt.

kommentarer
Vis kommentarer
Historie