1536: Rend os i Rom - vi bestemmer selv

1536 blev året, hvor Danmark blev protestantisk. Reformationen var en kendsgerning

Med reformationen løsrev den danske kirke sig fra Rom - vi blev protestanter.
- Thi på Guds ord beror det alt sammen. Kristus, vor kære Herre, være med Deres Kgl. Majestæt nu og i evighed, Amen.

Danmark river sig løs
Således skrev Reformationens hovedperson, Martin Luther, til Christian 3. i 1536, da Danmark endelig løsrev sig fra den katolske kirke i Rom. Den nationalkirkelige udvikling begyndte for alvor i 1526, hvor kongen og rigsrådet vedtog, at bispevalg ikke længere skulle bekræftes af den katolske pave.

Martin Luthers historie er filmatiseret flere gange - her det berømte citat: Jeg står her, jeg kan ikke andet (video:YouTube)

Skattefrihed var upopulært
Reformationen, den Lutherske bevægelse, kom til Danmark via Holsten og Slesvig og kravlede langsomt op gennem Danmark i begyndelsen af 1500-tallet. Det skete til dels under beskyttelse af den danske kongemagt, der lod evangeliske prædikanter udbrede deres budskab i fred. Kongemagten havde på det tidspunkt en særlig interesse i at stække den katolske kirkes magt i Danmark, da kirken havde store privilegier, skattefrihed samt ikke var specielt vellidt blandt befolkningen.

Christian 3. blev kongen, som endegyldigt gennemførte Reformationen i statsligt regi.

Den 12. august 1536 blev afskaffede han den katolske bispemagt og konfiskerede bispegodset. Derefter blev nye lutherske biskopper indsat og det kirkelige system blev lavet om. Det indebar blandt andet danske oversættelser af kirkelige ceremonier, der hidtil havde foregået på latin.

Slut med aflad
Martin Luther var som sagt en central person i Reformationen. Han afviste, at pavedømmet var indstiftet af Gud. Han insisterede på, at det var selve troen - ikke de mange ritualer fra katolicismen - der ville frelse mennesker og sikre dem evigt liv.

Mest berømt var hans opgør med 'afladsbegrebet', hvor man kunne betale sig fra sine dårlige gerninger og dermed få kortere tid i skærsilden (helvede). De såkaldte afladsbreve, som man skulle købe, var dengang en stor indtægtskilde for kirken i Rom.

kommentarer
Vis kommentarer
Historie