Historie

1534: Grevens Fejde - borgerkrig i Danmark

Grev Christoffer af Oldenburgs forfejlede statskup bragte Danmark ud i en regulær borgerkrig

Vi er vant til at høre om borgerkrige i fjerne lande. Fra 1534 til 1536 var det dog her i Danmark det foregik. Borgerkrigen bliver kaldt 'Grevens Fejde' og er opkaldt efter Grev Christoffer af Oldenburg, der reelt forsøgte et statskup og at genindsætte den tidligere konge, Christian 2.

Grevens Fejde - fortalt via LEGO (video: YouTube)

Inden da, i 1523, var Christian 2. blevet afsat og sendt i landflygtighed, hvorefter hans farbror, Frederik 1., indtog tronen. Som følge heraf endte det med at Christian 2. blev spærret inde på Sønderborg Slot.

Tilbage til magten
Efter Frederik 1.s død trådte Grev Christoffer af Oldenburg ind på scenen og så sin chance til at føre Christian 2. tilbage til magten i Danmark. Greven mobiliserede købstaden Lübecks styrker og besatte hurtigt hele det østlige Danmark. Det daværende rigsråd indsatte i mellemtiden Frederik 1.s søn, Hertug Christian, som ny konge.

Imens rasede borgerkrigen andre steder. Der rejste sig et bondeoprør i Nordjylland under ledelse af søofficeren Skipper Clement, som tidligere havde gjort flådetjeneste under Christian 2. Hans oprør rettede sig mod adelen og deres udnyttelse af bønderne på de lokale herregårde, som blev bestormet og nedbrændt i stort tal. Oprøret bredte sig til hele Jylland, men i 1534 kom Frederik 1.s gamle feltherre, Johan Rantzau, til og tog kampen op. Han splittede Clements bondehær, som faldt ved Aalborg d. 18. december samme år. Skipper Clement selv undslap nederlaget, men blev senere forrådt af en af sine egne og henrettet.

Belejring
Johan Rantzau fortsatte sin sejrsrække. Hans hær drog mod Fyn, og den 11. juni 1535 mødte den Grev Christoffers tropper ved Øksnebjerg nær Assens. Grev Christoffers hær blev slået. I februar 1536 sluttede Christian 3. således fred med Lübeck, hvilket gjorde det muligt at generobre København i juli, efter et års belejring. På den måde blev Danmark igen forenet. Tyske officerer fra begge sider af fejden gik i forbøn for Grev Christoffer, der blev landsforvist og måtte love aldrig igen at sætte foden på dansk jord.

kommentarer
Vis kommentarer
Historie