1520: Det Stockholmske blodbad - af med deres hoveder

Tyranen Kong Christian 2. drev svenskerne i baghold. 82 blev slået ihjel, og det hele blev fejret med en fest

Vi danskere er vant til at se os selv som fredelige og retfærdige. Kong Christian 2. var en absolut undtagelse – deraf hans tilnavn ’Christian Tyran’.

Svensk museums gennemgang af blodbadet (video: YouTube)

Christian 2. var blevet dansk-norsk konge i 1513, men stod stadig med et oprørsk Sverige, som under hans bedstefar, Christian 1., havde været samlet med Norge og Danmark i den såkaldte Kalmarunion. I januar 1520 gik Christian 2. derfor i krig mod Sverige, og i forsommeren lykkedes erobringen. I september overgav den sidste bastion i Stockholm sig også. Betingelsen var en generel amnesti, nemlig at ingen svenskere skulle miste deres titler eller dømmes for noget. Men det skulle gå ganske anderledes.

Arvekongen
Den 4. november 1520 lod den danske konge, Christian 2. sig krone som arvekonge af Sverige. Der blev derefter holdt stor kroningsfest på Stockholms Slot med hele den svenske adel. Men da festen var tre dage gammel, kaldte kongen alle gæsterne ind i den store slotssal og lod soldater lukke døren bag dem.

Den svenske ærkebiskop Gustav Trolle – som i øvrigt var politisk tilhænger af den gamle Kalmarunion - anklagede nu en række personer for at have blandet sig i kirkelige affærer ved at have frarøvet ham – og dermed den katolske kirke – ejendomme og titel nogle år tidligere. De anklagede var således at betragte som kættere, svarende til ikke at tro på Gud. Det gav Kong Christian chancen for at springe fra sit løfte om amnesti, eftersom staten ikke kunne blande sig i kirkelige sager uden at komme på kant med selveste paven i Rom.

Stortorvet
Den 9. november på Stortovet i Stockholm begyndte dét, der senere blev kendt som Det Stockholmske Blodbad. Her var der rejst galger og skafotter, og man begyndte med henrettelsen af to biskopper, hvorefter flere rådmænd, borgmestre og andre adelsmænd måtte af med hovedet. Næste morgen fortsatte kongen og ærkebiskoppen med at føje medhjælpere og tjenestefolk til listen af henrettede. I alt 82 blev slået ihjel.

Christian 2. fejrede de to dages henrettelser med endnu en fest i rådhuset ved Stortorvet, lige ved siden af henrettelsespladsen.

Kongen regnede med, at de mange henrettelser ville sikre ham fred i Sverige igennem ren og skær afskrækkelse. Det gik ironisk nok lige modsat. Den svenske oprørsleder Gustav Vasa talte Christian 'Tyran' imod over hele Sverige og igangsatte kort efter et nyt oprør. Allerede måneder efter var det Christians herredømme i Sverige forbi. Gustav Vasa lod sig udråbe som konge af Sverige i 1523.

kommentarer
Vis kommentarer
Historie