Historie

860: Danskerne bliver kristne

Danskerne gik fra vikinger og hedninge til kristne. Harald Blåtand er kendt som manden bag, men i virkeligheden skete det noget tidligere

Jellingestenen kender de fleste. Den er fra år 965 og på den står, at Harald Blåtand gjorde danerne kristne. Kristendommen havde dog gjort sit indtog allerede 100 år før.

Historien om Jellingestenen fortalt af nationalmuseet(video: YouTube)

I 800-tallet havde danskerne travlt. Vi var nemlig vikinger og drog på togter og plyndringer. Derudover var vi hedninge, også i en grad så flere vikingekonger så det som deres fornemste pligt at slå kristne ihjel.

Rige kristne
På togterne mødte danskerne dog også kristendommens rigdom, dens fine organisering og de angelsaksiske (engelske) missionærer, der prædikede for vikingerne.

En af de første var Willibrord, der omkring 710 mødte vikingekongen Angatyr, der blev beskrevet som 'grusommere end noget vildt dyr og hårdere end sten'. I det mindste slap missionæren fra mødet med livet i behold, hvor de fleste missionærer blev dræbt på stedet og smidt i havet! Willibrord købte sågar 30 danske drenge, som han tog med ud af landet for at opdrage i den kristne tro.

Norden var generelt et hedensk område, men i resten af Europa stod den katolske kirke stærkt. Den så med bekymring på Norden som et sted, hvor Guds ord aldrig var blevet forkyndt. Det var et problem for kirken rent religionsteoretisk, for først når Guds Ord var forkyndt over hele jorden kunne dommedag begynde - og dermed menneskers opstigen til himlen.

Fordrevet
Kristendommens indtog begyndte for alvor, efter at den jyske konge Harald Klark blev fordrevet fra Danmark. Han søgte hjælp hos den frankiske ærkebiskop Ebo i Reims, men måtte til gengæld lade sig døbe i 826. Her afsvor han sig de nordiske guder og bekendte sig i stedet til den sande kristne Gud, frankernes og kejserens Gud. På sin fart tilbage til Danmark medbragte han en masse gaver til de hedenske danskere og to munke, hvor den ene var Ansgar, som senere fik tilnavnet ’Nordens apostel’.

Selvom danskerne var imponerede over gaverne, blev det dog et kort kongedømme. Harald blev igen drevet ud af Danmark allerede året efter sin kristne dåb. Ansgar måtte flygte til Sverige, hvor det lykkedes ham at bygge en kristen kirke. Derefter etablerede han et ærkebispesæde i Hamborg, men vikingerne hærgede byen i 845 og satte missionsarbejdet i stå igen. Ansgar fik dog gradvist et bedre forhold til den danske konge Hårik 1. og fik bygget kirker i Hedeby (Slesvig) og senere i Ribe, hvor moderne arkæologer har fundet kristne gravpladser. I 865 døde Ansgar. 100 år senere rejstes Jellingestenen, og Harald Blåtand blev den som officielt indførte kristendommen blandt danerne.

kommentarer
Vis kommentarer
Historie