44 f.Kr.: Julius Cæsar myrdet - dræbt med 23 stik

Den mægtige romerske kejser følte sig urørlig, men blev offer for sine egne og myrdet i senatet

Gaius Julius Cæsar var en romersk feltherre og statsmand, der var med til at udbrede Romerriget helt til Atlanterhavskysten via sine erobringer. Hans fremmarch i Gallien (det nuværende Frankrig og Benelux) huskes måske fra tegneserien Asterix, hvor en lille gruppe gæve gallere holder stand mod romernes overmagt. Sådan var den historiske virkelighed ikke – Cæsars hære underlagde sig 300 galliske stammer og ødelagde over 800 landsbyer.

Mordet på Cæsar er emmet for utallige film - her fra Joseph Mankiewicz' film fra 1953 (video: YouTube)

Diktator
Cæsar blev senere diktator i den romerske republik og stod for mange fremskridt i datidens samfund.Han lod sig udnævne til Pater Patriae, Landsfader, og tog i øvrigt også titlen som Imperator, hersker over Imperiet. Han stod for indførelsen af en ny kalender, som byggede på solåret i stedet for måneåret. Den er grundlaget for den kalender, vi bruger i dag. Måneden juli opkaldte Cæsar efter sig selv. Han grundlagde over 20 kolonier i Gallien, Spanien og Nordafrika og arrangerede kornuddeling til de fattige i Rom.

Konge af Rom?
Cæsar lod også statuer bygge af sig selv og sad på en gylden trone, og der opstod rygter om, at han ville lade sig udråbe til konge af Rom. Dette gjorde ham upopulær blandt andre aristokrater og politikere i republikken. Den 15. marts i år 44 f.Kr. skulle han tale for senatet, datidens parlament, men vidste ikke, at han ville blive offer for en sammensværgelse. Ifølge overleveringen var det gruppe senatorer anført af Marcus Junius Brutus og Gaius Cassius Longinus, der ville have ram på diktatoren. Cæsar blev opfordret til at møde op i senatsbygningen, Forum, for at lytte til senatorernes sag, og de sammensvorne opholdt samtidig Cæsars unge og kamptrænede næstkommanderende, Marcus Antonius, et andet sted i byen. En embedsmand ved navn Casca huggede først ud efter Cæsar med sin kniv, men sårede ham kun overfladisk. En stor gruppe kom til og huggede og stak Cæsar, til han lå død på trappen foran sin trone.

Brutus?
Digteren Shakespeare gav Cæsar de berømte sidste ord ”Også du, Brutus?”, men det er ikke historisk korrekt. Cæsar levede videre efter sin død i kraft af sit navn. De efterfølgende romerske kejsere tog nemlig hans efternavn, hvilket udviklede sig til en egentlig titel. Den blev anvendt helt til moderne tid i netop ord som kejser og zar.

kommentarer
Vis kommentarer
Historie