3,5 millioner f.v.t.: Fra ur-suppe til menneske

Alt liv udspringer sandsynligvis fra små alger med kun en celle hver. De findes endnu. Algernes opståen kan dog ikke helt forklares, men der findes en række teorier

I 1953 gennemførte kemikerne Stanley Miller og Harold Urey et forsøg i en glaskolbe, som indeholdt forskellige ammoniak, brint og naturgasser.Discovery Channel Video provided by Discovery Channel


I denne kolbe fik de dannet en række forskellige organiske molekyler, deriblandt aminosyrer, som er centrale byggesten i levende celler. Energikilden til syntesen var elektriske udladninger, som skulle efterligne lynnedslag i Jordens tidlige atmosfære. Hvis disse processer også er foregået i den tidlige atmosfære, kunne det have ført til organiske molekyler i oceanerne og dermed til dannelsen af en tynd organisk opløsning, den såkaldte ”ursuppe”, der langsomt blev påvirket af solens ultraviolette lys og varmen og blev mere og mere kompleks. Nogle af disse komplekse kemiske strukturer kunne kopiere sig selv. De første levende celler var skabt.

Enter Darwin
Og det er her en mand fra en helt andet tid kommer ind i billedet.
Det er Charles Darwin, manden bag teorien om naturlig udvælgelse. Ifølge ham vil kun de celler, der bedst kan tilpasse sig miljøet overleve. De to bedste celler var bakterier og alger.

Rest: Ilt
I nogen af verdens ældste forsteninger fra Sydafrika, er der spor efter dem begge to.
Bakterier og alger var afgørende for, hvad der siden kommer til at ske: De skaffede sig nemlig næring via fotosyntese, og brugte solens energi til at lave kuldioxid og vand om til sukker.
Restproduktet er ilt.
Træk vejret dybt og tænk på det.

kommentarer
Vis kommentarer
Videnskab